Meld je aan voor de Nationale Bijscholingsdag

Traject Wetswijzigingen Beschermd Wonen

Op aanvraag
Divers
Wmo

Het doel is om vanaf 1 januari 2025 een woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen te introduceren, samen met een nieuw financieel verdeelmodel. Met dit woonplaatsbeginsel en de doordecentralisatie wordt bepaald dat alle gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor het bieden van beschermd wonen aan hun eigen inwoners. Hoe ben je als gemeente voorbereid op deze ontwikkelingen?

Op 1 januari 2022 is de doordecentralisatie van beschermd wonen van start gegaan. Het streven is om per 1 januari 2025 een woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen in te voeren, samen met een nieuw financieel verdeelmodel dat daarmee samenhangt.

Sinds 2021 hebben sommige cliënten met een psychiatrische/psychosociale achtergrond de mogelijkheid om door te stromen naar de Wlz (Wet langdurige zorg). Echter, een deel van deze groep blijft nog steeds onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van de consulenten. Met het ‘Traject Beschermd Wonen’ wordt jij voorbereid op het theoretische- en praktische gedeelte van Beschermd Wonen.

Na het volgen van het traject:

 • Heeft de consulent kennis van de diverse doelgroepen binnen Beschermd Wonen;
 • Kent de consulent het juridisch kader waarin hij/zij kan handelen;
 • Kan de consulent in praktijk aan de slag met beschermd wonen.

Het programma bestaat uit twee onderdelen en kan met de gemeente op maat worden afgestemd:

Onderdeel I: Het herkennen en omgaan met diverse doelgroepen

 • Voorbereiding: E-learning Psychiatrische stoornissen.
 • Theoretisch onderdeel: Psycho-educatie: Hoe ziet de doelgroep eruit? Hoe kan je de doelgroep herkennen? Hoe communiceer je met de doelgroep?
 • Praktisch onderdeel: Vervolgens brengen we de theorie in de praktijk door te oefenen met trainingsacteurs in de vorm van praktijk simulaties.

Onderdeel II: Wettelijke kaders van Beschermd Wonen

 • Voorbereiding: E-learning Beschermd Wonen.
 • Theoretisch onderdeel: over de wettelijke regels en kaders van Beschermd Wonen:
  • Beschrijving van het zorglandschap
  • Verantwoordelijkheid: tot waar ligt de grens? Hoe help ik de inwoner verder?
  • Woonplaatsbeginsel
  • Wmo/Wlz/Zorgverzekeringswet
  • 18- en 18+
  • Rapportage – Stappenplan aan de hand van de wettelijke kaders
 • Praktisch onderdeel: oefenen met casuïstiek.

Het traject ‘Wetswijzigingen Beschermd Wonen’ is een op maat gemaakt traject voor gemeenten. Het traject is geschikt voor Wmo consulenten die meer willen weten over de uitvoering van Beschermd Wonen. Het betreft een verdiepingstraject waarvoor minimaal 1 jaar werkervaring binnen de Wmo gewenst is.

Instapvoorwaarden en opleidingsniveau

Voorwaarde voor deelname aan deze training is hbo-werk- en denkniveau. Daarnaast is het belangrijk dat je ervaring hebt als Wmo consulent.

Incompany

Wanneer je geïnteresseerd bent in het traject ‘Wetswijzigingen Beschermd Wonen’, komt onze opleidingsadviseur bij jullie langs om het traject door te nemen en op maat voor jullie gemeente samen te stellen.

Studiebelasting

De studiebelasting en kosten voor het traject wordt op maat én in overeenstemming met de gemeente afgestemd.

Certificering

Na het volgen van deze training ontvang je een deelnamebewijs van Kenniscentrum Sociaal Domein.

Hulp nodig?

Vragen over het aanbod? Onze mensen helpen je graag verder. Neem contact op via

Incompany

Heb je interesse in een incompanytraining? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Basistraining Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie

Deze eendaagse basistraining Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie is voor iedereen die kennis wil maken met de applicatie Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie. Suite wordt gebruikt om taken te verdelen en informatie uit te wisselen tussen betrokken professionals.

Online Basisopleiding Wmo Consulent

Spreekt de combinatie van werken met mensen en een regisseursfunctie binnen het Sociaal Domein je aan? Volg dan de online basisopleiding Wmo consulent.

E-learning Omgaan met Agressie

dens de e-learning ‘Omgaan met agressie’ wordt er ingegaan op wat agressie precies is en welke fasen er zijn. Hierdoor kun je ontdekken wat de achterliggende gedachte is van iemands reactie. Weet jij hoe je hebt beste kan handelen? Ontdekt het in deze e-learning.