Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van Kenniscentrum Sociaal Domein. Deze voorwaarden zijn conform de voorwaarden van het NRTO van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Kenniscentrum Sociaal Domein en de afnemer met betrekking tot de educatieve dienst. De algemene voorwaarden geeft jou als afnemer inzicht in de eisen die worden gesteld aan de overeenkomst, welke onderwerpen daarin aan de orde dienen te komen en wanneer de overeenkomst tot stand komt.

Algemene voorwaarden B2B opleidingen

Bekijk hier de algemene voorwaarden Business to Business (opleidingen) Kenniscentrum Sociaal Domein.

Algemene voorwaarden B2C opleidingen

Bekijk hier de algemene voorwaarden Business to Consumer (opleidingen) Kenniscentrum Sociaal Domein.

 

 

Algemene voorwaarden Evenementen

Bekijk hier de algemene voorwaarden voor de evenementen van Kenniscentrum Sociaal Domein.

Algemene Voorwaarden Abonnement Magazine Samen Sociaal Domein

Bekijk hier de algemene voorwaarden voor het magazine Samen Sociaal Domein van Kenniscentrum Sociaal Domein.

Algemene voorwaarden overige dienstverlening

Bekijk hier de algemene voorwaarden overige dienstverlening (december 2022) Kenniscentrum Sociaal Domein.