Werkgebieden

Wmo

De uitvoering van de Wmo is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Wij bieden opleidingen, trainingen, bekwaam personeel en advies voor gemeenten en professionals om de Wmo zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Als marktleider in het domein spelen wij altijd in op de actualiteit. Voor experts op het gebied van de Wmo met brede kennis van het hele Sociaal Domein.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening wordt steeds belangrijker. Er is steeds meer aandacht en begrip voor mensen met schulden. Vanuit de Wgs hebben gemeenten een proactieve rol en er moet nauw worden samengewerkt met partijen uit de keten zoals kredietbanken, schuldhulpverleners en budgetcoaches. Wij leiden mensen op, detacheren, trainen en adviseren. Voor experts op het gebied van Schuldhulpverlening met brede kennis van het Sociaal Domein.

Participatie

Participatie gaat over meer dan inkomensondersteuning alleen. Onze professionals gaan in op zowel de werk- als de inkomstenkant van de Participatiewet. Ook onze verbredende en verdiepende trainingen zijn hierop gebaseerd. We bieden opleidingen, trainingen, detachering en advies voor het optimaal uitvoeren van de Participatiewet binnen de gemeente. Voor experts op het gebied van de Participatiewet met brede kennis van het Sociaal Domein.

Wonen

Het verduurzamen van woningen wordt steeds belangrijker. Door de hogere energiekosten zijn er bij veel huishoudens financiële problemen ontstaan. Wij helpen mee aan een landelijke aanpak voor woningverduurzaming in samenwerking met de gemeente. Onze professionals werken aan een maatwerk programma die is gericht op isoleren (grond-, vloer-, muur-, dak- en glasisolatie) en zonnepanelen. Voor experts op het gebied van wonen met brede kennis van woning verduurzaming.