Certificering / gedragscode

Gedragscode

Als lid van de NRTO onderschrijven wij de gedragscode. Als opleidingsinstituut conformeert Kenniscentrum Sociaal Domein zich ten alle tijden aan de normen en waarden die gesteld zijn vanuit de NRTO. Klik hier om naar de gedragscode te gaan.