Opleiding Schuldhulpverlening
Heeft u de wens mensen met financiële problemen te ondersteunen en weer perspectief te geven? Tijdens de opleiding Schuldhulpverlening wordt u wegwijs gemaakt in de facetten van de schuldhulpverlening.
Gratis studiegids Inschrijven

Schuldhulpverlening

Mensen die risico lopen op schulden of schulden hebben kunnen een beroep doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Gemeenten hebben de verplichting inwoners met schulden te helpen. Dit is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Schuldhulpverlening bemiddelt in een traject waarin de schuldhulpverlener iemand met schulden (de schuldenaar) helpt om schulden af lossen en de financiële situatie weer onder controle te krijgen, en tegelijkertijd streeft schuldeisers afdoende voldoening te geven in de vorm van het terugbetalen van openstaande vorderingen.

Binnen de wettelijke kaders heeft de gemeente de ruimte de schuldhulpverlening zelf vorm te geven. Vrijwel altijd kijken gemeenten niet alleen naar de financiële problemen, maar ook naar problemen rond wonen, gezondheid, verslaving en de gezinssituatie. Een integrale aanpak dus. Daarbij is vooral aandacht voor gedrag en gedragsverandering. Want hoe beter begrepen wordt hoe mensen keuzes maken, hoe beter de schuldhulpverlening kan aansluiten daarop. Veel burgers met financiële problemen melden zich niet, of laat, bij de gemeente. Gemeenten doen daarom hun best om deze burgers in een vroeg stadium te bereiken om erger te voorkomen.

Schuldhulpverlener

Schuldhulpverlening is onderdeel van het Sociaal Domein. De aandacht ervoor groeit en hiermee de vraag naar goed opgeleide schuldhulpverleners en budgetcoaches. Kenniscentrum Sociaal Domein biedt een online opleiding, waarin alle aspecten van schuldhulpverlening aan bod komen. Als schuldhulpverlener ondersteunt u de cliënt in het oplossen van schulden, stelt budgetplannen op, vraagt tegemoetkomingsregelingen aan en onderhandelt én bemiddelt met schuldeisers. In de complexe materie van invorderingsprocessen en regelgeving bent u steun, toeverlaat en de boei voor vele mensen om zich aan vast te houden. Daarnaast leert u in soms lastige schuldhulptrajecten creatief oplossingen te bedenken. U leert in deze opleiding welke actie, wanneer u met welk doel moet ondernemen en houdt ieders belang nauwlettend in het oog. Als professioneel schuldhulpverlener maakt u het verschil voor uw klant en de schuldeisers.

Waarom kiezen voor de opleiding Schuldhulpverlening?

Tijdens de online opleiding Schuldhulpverlening wordt u wegwijs gemaakt in de facetten van de schuldhulpverlening. Een schuldhulpverlener werkt bij gemeentelijke diensten, kredietbanken, instellingen en bedrijven. U meegenomen in o.a. de minnelijke en wettelijke schuldregelingen, het berekenen van het Vrij te laten Bedrag (VtlB) en Afloscapaciteit (AC), inkomenscomponenten en tegemoetkomingregelingen. U leert een plan van aanpak en het budgetplannen op te stellen. Tot slot leert u over preventie, vroeg signaleringsbeleid, invorderingsprocedures, beslaglegging en verhaalrecht.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De opleiding is geschikt voor mensen die reeds werkzaam zijn in de financiële zorgverlening en hun aanwezige kennis willen verdiepen en/of actualiseren. Tevens is deze opleiding zeer geschikt voor mensen werkzaam in het Sociaal Domein of maatschappelijk werk, die tijdens hun werkzaamheden regelmatig te maken krijgen met cliënten in financiële problemen. Deze opleiding is echter ook geschikt wanneer u zich wilt laten omscholen tot Schuldhulpverlener/budgetcoach.

Doel van de opleiding

Met deze opleiding doet u kennis op van de processen binnen het vakgebied schuldhulpverlening, zodat u als schuldhulpverlener aan de slag kunt.

 

De opleiding bestaat uit 12 modules

Module 1: Het vak schuldhulpverlening
Module 2: Kaderzetting in de financiële zorgverlening
Module 3: Het primaire processchema schuldhulpverlening
Module 4: Aanmelding, crisisinterventie en intake
Module 5: De totale inkomstenpositie
Module 6: Het vrij te laten bedrag en de afloscapaciteit
Module 7: Stabilisatie: budgetbeheer en duurzame financiële dienstverlening
Module 8: Verhaalsrecht en invorderingstrajecten
Module 9: Uitvoeringstrajecten
Module 10: Het opstarten van de WSNP
Module 11: Communicatie
Module 12: Examen

 

Instapvoorwaarden

Om deze opleiding te kunnen volgen, heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Wel gaan we ervan uit dat je beschikt over minimaal hbo-werk- en denkniveau. Deze opleiding staat open voor iedereen die met toewijding en overgave bereid is een schuldenvrij perspectief te bieden aan mensen in financiële problemen, zonder hierbij de rechten van schuldeisers uit het oog te verliezen.

Welke beroepsmogelijkheden zijn er?

Na het afronden van de opleiding zijn er diverse mogelijkheden om aan het vak uit te gaan voeren. U kan gaan werken als budgetcoach, budgetbeheerder, schuldhulpverlener of casemanager schuldhulp. Deze functies zijn te vervullen bij een gemeente, welzijns-/zorginstelling, instelling voor budgetbeheer of bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie.

Word jij Schuldhulpverlener? Wij helpen je verder

Bij Kenniscentrum Sociaal Domein is de online opleiding samengesteld op basis van de kennis, kunde en ervaringen van onze docenten. Zo leer jij de kennis en basisvaardigheden van een beginnend schuldhulpverlener en ben je altijd voorzien van de meest actuele informatie.

Informatie aanvragen

Online opleiding Schuldhulpverlening

  • Bepaal je eigen leertempo
  • Overal en altijd beschikbaar
  • Bepaal zelf de startdatum
  • Persoonlijke online leeromgeving
  • Mogelijkheid om interactieve Zoomsessies met een docent bij te boeken

Binnenkort beschikbaar

€ 950,00
Binnenkort beschikbaar