Algemene voorwaarden
Hier vind je de algemene voorwaarden van Kenniscentrum Sociaal Domein. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Kenniscentrum Sociaal Domein en de afnemer met betrekking tot de educatieve dienst. De Algemene voorwaarden geeft jou als afnemer inzicht in de eisen die worden gesteld aan de overeenkomst, welke onderwerpen daarin aan de orde dienen te komen en wanneer de overeenkomst tot stand komt.

Bekijk hier de algemene voorwaarden Business to Business (opleidingen) Kenniscentrum Sociaal Domein – Algemene Voorwaarden B2B opleidingen 2021

Bekijk hier de algemene voorwaarden Business to Consument (opleidingen) Kenniscentrum Sociaal Domein – Algemene Voorwaarden B2C opleidingen 2021

Bekijk hier de algemene voorwaarden overige dienstverlening (2021) Kenniscentrum Sociaal Domein – Algemene Voorwaarden overige dienstverlening 2021