Webinar

Webinar Beschermd wonen

Wil jij meer weten over beschermd wonen? Volg dan het Webinar ‘Beschermd wonen’ van Kenniscentrum Sociaal Domein.

Webinar Actualiteitencollege

Wil jij meer weten over uitspraken die er zijn gedaan in het kader van de Wmo? Volg dan het Webinar ‘Actualiteitencollege’ van Kenniscentrum Sociaal Domein.

Webinar Driehoekskunde

Wat is Driehoekskunde precies, wat is jouw rol als hulpverlener en wat zijn de basisprincipes? Tijdens het Webinar ‘Driehoekskunde’ krijg jij hierover meer inzicht.

Webinar LVB en niet zichtbare symptomen

Wil jij meer weten over LVB en niet zichtbare symptomen? Volg dan het Webinar ‘LVB en niet zichtbare symptomen’.

Webinar Afbakening Wmo 2015 en Wlz

Er is veel overlap tussen de verschillende zorgwetten waar je als Wmo consulent mee te maken krijgt. In het Webinar ‘Afbakening Wmo 2015 en Wlz’ wordt de afbakening tussen de Wmo en Wlz besproken. Ook wordt er specifiek ingegaan op de Wlz.

Webinar Window of Tolerance

In het Webinar ‘Window of Tolerance’ zul je te weten komen hoe je moet werken met de Window of Tolerance.

Webinar Persoonlijk leiderschap voor Jeugdprofessionals

Het Webinar ‘Persoonlijk leiderschap voor Jeugdprofessionals’ gaat in op burn-out, leefstijl, waarden en natuurlijk persoonlijk leiderschap in het algemeen. Tijdens het Webinar kun je een aantal oefeningen uitvoeren, wat jou hopelijk meer inzichten geeft.

Webinar Sturen op eigen regie met de roos van leary

Wil jij meer weten over communicatie, eigen regie en gedragspatronen? Volg dan het Webinar ‘Sturen op eigen regie met de Roos van Leary’.

Webinar Grijze gebieden tussen de Wlz en Wmo

Tijdens het Webinar ‘Grijze gebieden tussen de Wlz en Wmo’ wordt er ingehaakt op de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Wanneer is er sprake van de Wmo en wanneer van de Wlz? Tijdens dit Webinar leer je er meer over!