Casus

Casuïstiek van Kenniscentrum Sociaal Domein

Casus: Mag je met de cliënt praten over je eigen situatie in het keukentafelgesprek?

In casus geven professionals hun mening over casuïstiek uit het Sociaal Domein. Deze keer het onderwerp: Mag je met de cliënt praten over je eigen situatie in het keukentafelgesprek?
Casuïstiek van Kenniscentrum Sociaal Domein

Casus: Maatwerk in coronatijd

In casus geven professionals hun mening over casuïstiek uit het Sociaal Domein. Deze keer het onderwerp: Maatwerk in coronatijd.
Casuïstiek van Kenniscentrum Sociaal Domein

Casus: In de Wmo is sprake van willekeur

In casus geven professionals hun mening over casuïstiek uit het Sociaal Domein. Deze keer het onderwerp: In de Wmo is sprake van willekeur.
Casuïstiek van Kenniscentrum Sociaal Domein

Casus: Eigen kracht en de grens van de zorgplicht

In casus geven professionals hun mening over casuïstiek uit het Sociaal Domein. Deze keer het onderwerp: Maar hoe besluit je als Wmo consulent dat de burger niet in staat is om op eigen kracht tot een passende oplossing te komen?
Casuïstiek van Kenniscentrum Sociaal Domein

Casus: Een oudere die vereenzaamt als gevolg van de coronacrisis

In casus geven professionals hun mening over casuïstiek uit het Sociaal Domein. Deze keer het onderwerp: Een oudere die vereenzaamt als gevolg van de coronacrisis.
Casuïstiek van Kenniscentrum Sociaal Domein

Casus: Hoe belangrijk is het ziektebeeld in het keukentafelgesprek?

In casus geven professionals hun mening over casuïstiek uit het Sociaal Domein. Deze keer het onderwerp: Hoe belangrijk is het ziektebeeld in het keukentafelgesprek?