Casus: Een oudere die vereenzaamt als gevolg van de coronacrisis

21 januari 2022

Eenzaamheid, een item waar de laatste jaren steeds meer aandacht voor is. Nu, door de maatregelen van overheidswege opgelegd, om de verspreiding van het coronavirus beheersbaar te maken, helemaal urgent. 

Wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid wordt beschreven als het ervaren verschil tussen aanwezige contacten en gewenste contacten. Het ervaren van eenzaamheid brengt meestal negatieve gevoelens op gang. Het gaat dan ook vaak gepaard met een gevoelens van leegte, -verdriet, -angst en -zinloosheid met lichamelijke en of psychische klachten. Hoe kun je hier als Wmo consulent het beste mee omgaan? Wij geven het woord aan onze professionals.

Mening van onze professionals

 
Kenniscentrum Sociaal Domein

Marian Klijntjes – Wmo Consulent

Dagelijks word ik in mijn werk als Wmo consulent geconfronteerd met de gevolgen van de Coronamaatregelen die mensen ondervinden. De impact die de maatregelen hebben is per individu verschillend en afhankelijk van woon-en leefsituatie, gezondheid, aanwezigheid van beperkingen, het hebben van een netwerk en de persoonskenmerken.

Mijn eerste gesprek vandaag was met een 82-jarige dame die in een aanleunwoning woont. Ze kan zich nauwelijks zelfstandig verplaatsen en is voornamelijk van derden afhankelijk. Ze geeft aan dat het wel jammer is dat de buurvrouw niet meer binnen kan wippen om een “bakkie” te doen. Maar de kinderen brengen haar de boodschappen nog steeds op dinsdag en de hulp komt gewoon op woensdag. Ze verzekert me dat ze het prima redt. Ze houdt niet van activiteiten buiten de deur zodat ze het niet mist dat ze nu nergens naar toe kan. Ze geniet iedere dag van en in haar huisje.

Het tweede gesprek is met een 74-jarige man. Hij is herstellende na een hartoperatie en volop in de revalidatie. Hij geeft aan handig te
zijn met social media en ondanks dat hij voldoende contacten heeft toch gevoelens van eenzaamheid ervaart. Zijn revalidatietraining
krijgt hij aangereikt in de thuissituatie via de app, maar toch mist hij zijn dagelijkse activiteiten, live contacten, ergens naar toe gaan en
weer thuiskomen. Gelukkig woont hij in een wijk waar men vrijwilligers heeft geworven die boodschappen doen voor de kwetsbare mensen. Tweemaal per week worden hem de boodschappen gebracht en spreekt hij live iemand.

Het derde gesprek is met de begeleidster van een 79-jarige, alleenstaande vrouw. Ze woont zelfstandig, heeft geen kinderen en een zeer beperkt netwerk. Zij bezoekt de dagbesteding, heeft begeleiding individueel en huishoudelijke hulp. Met inzet van deze middelen was er, zij het zeer kwetsbaar, een “stabiele” situatie ontstaan. De contacten, de structuur, de verzorgde maaltijden op de dagbestedingsdagen zijn er nu niet. Er waren grote zorgen om deze vrouw, dat zij terug zou vallen in de situatie waar ze een klein jaar geleden vandaan was gekomen. Maar dat is (nog) niet gebeurd. Twee buurvrouwen die nu thuiswerken contacten haar dagelijks en doen de boodschappen, de huishoudelijke hulp komt, de mensen van de dagbesteding brengen haar tweemaal in de week versgemaakte soep. Ze is in contact gebracht met haar “maatje” van de dagbesteding zodat zij nu dagelijks even bellen. Er blijven veel schrijnende gevallen als gevolg van deze lockdown maar laten we ook kijken naar de positieve dingen die deze Coronatijd met zich meebrengt. Dat we meer leven in het hier en nu. Meer naar elkaar omzien en onze prioriteiten anders stellen.

Mensen die zich melden als vrijwilliger, kinderen die ineens bijspringen bij hun ouders, minder tijd nemen voor andere zaken, kortom bewuster leven. Ik hoop dat we niet helemaal terugvallen in oude patronen als de regels versoepeld worden maar dat we dit vast kunnen houden!

 
Kenniscentrum Sociaal Domein

Gonda de Boer Wmo specialist

Stop energie in de zaken die nu wel duidelijk naar voren komen. Door de coronacrisis ervaren wij allemaal beperkingen. Een mooie kant hiervan is dat er hele mooie initiatieven worden ondernomen om juist de mensen die in verpleeghuizen etc. verblijven een hart onder de riem te steken. Dit zijn hele mooie, warme initiatieven.

Echter, is het nu zo moeilijk om juist verborgen eenzaamheid naar boven te krijgen. Dit was al moeilijk en nu je als consulent niet meer op huisbezoek mag, vind ik dit probleem nog groter worden. Ik ben ook van mening dat dit nu niet mogelijk is om duidelijk te krijgen. Ik hoop dat sociaal netwerk hierin ook wat kan betekenen en initiatieven onderneemt.

Ik ben wel erg benieuwd wat naar boven komt als de maatregelen versoepelen gaan worden. Hier kunnen wij ons niet op voorbereiden denk ik. Dan pas kun je zien wat het effect is en wat je zou kunnen ontwikkelen en inzetten.

Hoe kijk jij hier tegen aan? En je collega?

Heb jij ook een casus waar je samen niet uit komt of een uiteenlopende visie op hebt? Wij horen het graag. In de volgende editie van magazine Wmo Doen leggen we deze aan je collega consulenten voor. Je kunt je casus per e-mail insturen naar info@kenniscentrumsociaaldomein.nl