Meld je aan voor de Nationale Bijscholingsdag

Opleiding Jeugdconsulent

Meppel
13 september 2024
 2.685,00
5 lesdagen & 1 toetsdag
Jeugd
Opleiding

Wil jij aan de slag in de jeugdzorg en jeugdigen helpen naar een mooie toekomst? Als jeugdconsulent of jeugdprofessional krijg je te maken met een grote diversiteit aan vragen en problemen waar jeugdigen en gezinnen bij betrokken zijn. Je hebt een breed takenpakket met meerdere aandachtsgebieden. Je bent verantwoordelijk voor het inzetten van de juiste hulp die nodig is om de jeugdige en het gezin verder te helpen. De opleiding Jeugdconsulent biedt alle handvatten, kennis en kunde om het vak goed en grondig uit te kunnen voeren.

Als jeugdconsulent onderzoek je de persoonlijke situatie van de jeugdige en het gezin. Je stelt een passende indicatie door het voeren van keukentafelgesprekken met de hulpvragers. Samen met de jeugdige en het gezin bekijk je wat en wie er nodig is om de situatie te veranderen.

Tijdens de opleiding Jeugdconsulent leer je alles over het jeugdzorgverleningsproces. Van melding tot nazorg. Je leert op de juiste manier de vraagverheldering uit te voeren tijdens het keukentafelgesprek. Hierdoor krijg je een duidelijk beeld van de achtergrond, hulpvraag en leefgebieden van de hulpvrager. Dit is belangrijk om de juiste hulp te kunnen bieden of inzetten. Als jeugdconsulent stel je vervolgens een ondersteuningsplan op. Nadat de zorg is ingezet heb je als jeugdconsulent een regiefunctie. Dat betekent dat jij als consulent regie houdt op het gezin en de geboden hulp.

Als jeugdconsulent heb je te maken met verschillende doelgroepen. Tijdens de opleiding ga je aan de slag met verschillende gesprekstechnieken en -vaardigheden die aansluiten bij de verschillende doelgroepen. Je leert hoe je signalen kan herkennen die mogelijk in verband staan met bijvoorbeeld huiselijk geweld en kindermishandeling. Tot slot leer je alles over de Jeugdwet en aanverwante wet- en regelgeving. 

De opleiding Jeugdconsulent wordt aangeboden door Jeugdprofessionals Nederland. Het is een praktijkgerichte opleiding waarbij je alle kennis en vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt als bekwame Jeugdconsulent. De opleiding is ontwikkeld door vakbekwame docenten en professionals. 

Deze opleiding is bedoeld voor beginnend jeugdconsulenten en ambtenaren die nu al werkzaam zijn als jeugdconsulent, casemanagers Jeugd en/of medewerkers van sociale (wijk)teams die zich bezighouden met de uitvoering van de Jeugdwet en extra scholing wensen. Na deze opleiding beschik je over de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om als jeugdconsulent aan de slag te gaan. Ter bevordering van een goede interactie en het behalen van de gestelde leerdoelen is het aantal cursisten voor deze opleiding gemaximeerd op 12 deelnemers per groep.

Instapvoorwaarden
Aangezien deze training op hbo-niveau wordt gegeven, vragen wij een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Module 1: Jeugdconsulent, de basis 

 • Inleiding Jeugdconsulent
 • Werkplek, gemeente en CJG
 • Taken en Competenties
 • Professioneel handelen
 • Juridisch kader Jeugdzorg
 • Jeugdwet
 • Woonplaatsbeginsel
 • Leeftijdsbeginsel
 • Financiering: ZIN / PGB
 • Aanverwante wetten

Module 2: Doelgroepen

 • Inleiding Doelgroepen
 • Ziektebeelden en beperkingen
 • Verlengde Jeugdzorg
 • Meldcode
 • Belemmeringen
 • Objectiveren
 • Veiligheidsplanning
 • Dwang-drang

Module 3: Vormen van Jeugdhulp

 • Inleiding vormen van Jeugdhulp
 • ZIN/Pgb
 • Vrij toegankelijke voorzieningen
 • Individuele voorzieningen
 • JB en JR
 • Sociaal Medische Indicatie

Module 4: Communicatie

 • Gesprekstechnieken
 • het Keukentafel gesprek
 • Verschillende gesprekspartners
 • Weerstanden
 • Motiverende gespreksvoering
 • Praten met kinderen

Module 5: Methodisch werken

 • Procedure
 • Leeftijdsbeginsel in de praktijk
 • Aanmelding
 • Instrumenten en hulpmiddelen
 • Doelen formuleren
 • Rapporteren en beschikken
 • Ondersteuningsplan

Module 6: Proeve van bekwaamheid

 • Keukentafelgesprek
 • Verslaglegging

Studiebelasting

De opleiding is opgebouwd uit een theoretisch deel, afgewisseld met werkvormen gericht op vaardigheden en houdingsaspecten welke aansluiten bij de taken en competenties van de Jeugdconsulent.

In totaal zijn er 5 fysieke lesdagen en een toetsdag.

Per lesdag dien je literatuur te bestuderen. De studiebelasting is in totaal 16 uur (gemiddeld 3 uur per lesdag en 1 uur voor de toetsdag). Het is raadzaam om zelfstudie uren in te plannen om de opleiding met een goed gevolg af te sluiten. De totale studiebelasting voor deze opleiding is in totaal 48 uur.

Investering

De kosten voor de opleiding zijn € 2.685,-. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Studiematerialen en toegang tot een persoonlijke online leeromgeving zijn inbegrepen.

Toetsing

De toets bestaat uit een proeve van bekwaamheid. Tijdens de toetsing voer je een keukentafelgesprek (30 min) waarna je de bijbehorende rapportage opstelt (60 min). De toets duurt in totaal 1,5 uur.

De opleiding Jeugdconsulent is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Formeel leren – Scholing met 48,2 punten. Wanneer je de opleiding volledig heeft doorlopen en de toetsing met goed gevolg aflegt, ontvangt je een certificaat van Jeugdprofessionals Nederland.

 2.685,00

Meer informatie?

Bekijk dan onze studiegids.
Wat doet een consulent werk en inkomen

Hulp nodig?

Vragen over het aanbod? Onze mensen helpen je graag verder. Neem contact op via

Incompany

Heb je interesse in een incompanytraining? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Wellicht vind je dit ook interessant

E-learning Vormen van Jeugdhulp

Wil jij meer weten van de verschillende vormen van jeugdhulp? Of wil jij je kennis opfrissen? Volg dan de e-learning ‘Vormen van jeugdhulp’.

Online Opleiding Backoffice Medewerker Wmo/Jeugd

Ben je op zoek naar een baan waarin je administratief werk verricht en tegelijkertijd sociaal betrokken bent? Volg dan de online opleiding Backoffice Medewerker Wmo/Jeugd.

E-learning Effectief communiceren

Voer je wel eens een gesprek waarbij je merkt dat hetgeen wat je over wilt brengen niet begrepen wordt zoals jij het bedoelt? Of heb je misschien moeite met luisteren, omdat je snel afgeleid bent of snel een mening hebt over hetgeen de ander je vertelt? In de e-learning effectief communiceren krijg je praktische handvatten om met dit soort situaties om te gaan, waardoor je leert om effectiever te communiceren.