Kenniscentrum Sociaal Domein is hét opleidings- en detacheringscentrum van het Sociaal Domein.

Opleiding Jeugdconsulent

Open inschrijving
 1.799,00
5 lesdagen & 1 toetsdag
Jeugd
Opleiding

Wil jij aan de slag in de jeugdzorg en jeugdigen helpen naar een mooie toekomst? Als jeugdconsulent of jeugdprofessional krijg je te maken met een grote diversiteit aan vragen en problemen waar jeugdigen en gezinnen bij betrokken zijn. Je hebt een breed takenpakket met meerdere aandachtsgebieden. Je bent verantwoordelijk voor het inzetten van de juiste hulp die nodig is om de jeugdige en het gezin verder te helpen. De opleiding Jeugdconsulent biedt alle handvatten, kennis en kunde om het vak goed en grondig uit te kunnen voeren.

Als jeugdconsulent onderzoek je de persoonlijke situatie van de jeugdige en het gezin. Je stelt een passende indicatie door het voeren van keukentafelgesprekken met de hulpvragers. Samen met de jeugdige en het gezin bekijk je wat en wie er nodig is om de situatie te veranderen.

Tijdens de opleiding Jeugdconsulent leer je alles over het jeugdzorgverleningsproces. Van melding tot nazorg. Je leert op de juiste manier de vraagverheldering uit te voeren tijdens het keukentafelgesprek. Hierdoor krijg je een duidelijk beeld van de achtergrond, hulpvraag en leefgebieden van de hulpvrager. Dit is belangrijk om de juiste hulp te kunnen bieden of inzetten. Als jeugdconsulent stel je vervolgens een ondersteuningsplan op. Nadat de zorg is ingezet heb je als jeugdconsulent een regiefunctie. Dat betekent dat jij als consulent regie houdt op het gezin en de geboden hulp.

Als jeugdconsulent heb je te maken met verschillende doelgroepen. Tijdens de opleiding ga je aan de slag met verschillende gesprekstechnieken en -vaardigheden die aansluiten bij de verschillende doelgroepen. Je leert hoe je signalen kan herkennen die mogelijk in verband staan met bijvoorbeeld huiselijk geweld en kindermishandeling. Tot slot leer je alles over de Jeugdwet en aanverwante wet- en regelgeving. 

De opleiding Jeugdconsulent wordt aangeboden door Jeugdprofessionals Nederland. Het is een praktijkgerichte opleiding waarbij je alle kennis en vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt als bekwame Jeugdconsulent. De opleiding is ontwikkeld door vakbekwame docenten en professionals. 

Deze opleiding is bedoeld voor beginnend jeugdconsulenten en ambtenaren die nu al werkzaam zijn als jeugdconsulent, casemanagers Jeugd en/of medewerkers van sociale (wijk)teams die zich bezighouden met de uitvoering van de Jeugdwet en extra scholing wensen. Na deze opleiding beschik je over de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om als jeugdconsulent aan de slag te gaan. Ter bevordering van een goede interactie en het behalen van de gestelde leerdoelen is het aantal cursisten voor deze opleiding gemaximeerd op 12 deelnemers per groep.

Instapvoorwaarden
Aangezien deze training op hbo-niveau wordt gegeven, vragen wij een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Module 1: Jeugdconsulent, de basis 

 • Inleiding Jeugdconsulent
 • Werkplek, gemeente en CJG
 • Taken en Competenties
 • Professioneel handelen
 • Juridisch kader Jeugdzorg
 • Jeugdwet
 • Woonplaatsbeginsel
 • Leeftijdsbeginsel
 • Financiering: ZIN / PGB
 • Aanverwante wetten

Module 2: Doelgroepen

 • Inleiding Doelgroepen
 • Ziektebeelden en beperkingen
 • Verlengde Jeugdzorg
 • Meldcode
 • Belemmeringen
 • Objectiveren
 • Veiligheidsplanning
 • Dwang-drang

Module 3: Vormen van Jeugdhulp

 • Inleiding vormen van Jeugdhulp
 • ZIN/Pgb
 • Vrij toegankelijke voorzieningen
 • Individuele voorzieningen
 • JB en JR
 • Sociaal Medische Indicatie

Module 4: Communicatie

 • Gesprekstechnieken
 • het Keukentafel gesprek
 • Verschillende gesprekspartners
 • Weerstanden
 • Motiverende gespreksvoering
 • Praten met kinderen

Module 5: Methodisch werken

 • Procedure
 • Leeftijdsbeginsel in de praktijk
 • Aanmelding
 • Instrumenten en hulpmiddelen
 • Doelen formuleren
 • Rapporteren en beschikken
 • Ondersteuningsplan

Module 6: Proeve van bekwaamheid

 • Keukentafelgesprek
 • Verslaglegging

Studiebelasting

De opleiding Jeugdconsulent bestaat uit een mix van e-learnings en klassikale lessen. De klassikale lessen vinden verspreid over 5 fysieke lesdagen en 1 toetsdag (altijd op dezelfde werkdag) plaats. Per lesdag dien je literatuur te bestuderen. De studiebelasting is in totaal 16 uur (gemiddeld 3 uur per lesdag en 1 uur voor de toetsdag). Het is raadzaam om zelfstudie uren in te plannen om de opleiding met een goed gevolg af te sluiten. De totale studiebelasting voor deze opleiding is in totaal 48 uur.

Investering en subsidiemogelijkheden

De kosten voor de opleiding zijn € 1.799,-. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Studiematerialen en toegang tot een persoonlijke online leeromgeving zijn inbegrepen.

Vanaf 1 januari 2022 zijn scholingskosten niet meer fiscaal aftrekbaar. Daarvoor in de plaats is het STAP-budget in het leven geroepen. Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling voor werkenden en werkzoekenden. Iedereen die een training, cursus of opleiding wil volgen kan maximaal € 1.000,- aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid

Unieke online leeromgeving

Voor de online opleiding Jeugdconsulent krijg je toegang tot de unieke online academie. In de academie vind je de modules met lesstof, opdrachten en toetsen. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online academie. De online academie is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. 

Toetsing

Een week voor de toetsing ontvang je een casus. Deze melding kan je met jouw mede-cursisten voorbereiden. Tijdens de toetsing voer je een rollengesprek met de cliënt waarna je de bijbehorende rapportage opstelt. De toets duurt in totaal 1,5 uur. 

De opleiding Jeugdconsulent is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Formeel leren – Scholing met 48 punten. Wanneer je de opleiding volledig heeft doorlopen en de toetsing met goed gevolg aflegt, ontvangt je een certificaat van Jeugdprofessionals Nederland.

STAP-budget

Vanwege recente wijzigingen in de regels van STAP, is het niet langer mogelijk om het STAP-budget te gebruiken voor het scholingsaanbod van Kenniscentrum Sociaal Domein. De overheid heeft besloten dat alleen nog OCW-erkende onderwijsinstellingen, zoals MBO- en HBO-opleidingen, in aanmerking komen na de STAP-ronde van 3 juli. Hierdoor vallen ongeveer 95% van de opleidingen en opleiders niet langer onder het STAP-budget, inclusief alle (branche-erkende) opleidingen van Kenniscentrum Sociaal Domein.

 

Wil je toch de volgende stap zetten in jouw carrière? Geen zorgen, je kunt nog altijd starten met een vakinhoudelijke opleiding van Kenniscentrum Sociaal Domein!

 1.799,00

Meer informatie?

Bekijk dan onze studiegids.
Wat doet een consulent werk en inkomen

Hulp nodig?

Vragen over het aanbod? Onze mensen helpen je graag verder. Neem contact op via

Incompany

Heb je interesse in een incompanytraining? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Wellicht vind je dit ook interessant

Online Opleiding Jeugdconsulent

Wil jij aan de slag in de jeugdzorg en jeugdigen helpen naar een mooie toekomst? De online opleiding Jeugdconsulent biedt alle handvatten, kennis en kunde om het vak goed en grondig uit te kunnen voeren. 

Training Motiverende Gesprekvoering

Hoe zorg je ervoor dat ze zelf aan de slag gaan met het opvolgen van je adviezen, het inzetten van de Eigen Kracht en het Sociale Netwerk? Motiverende gespreksvoering is een veelgebruikte methode om cliënten te stimuleren hulp te zoeken en hun gedrag te veranderen.

E-learning Wetten Sociaal Domein

Meer leren over de wetten en sociale zekerheid binnen het Sociaal Domein? Volg dan de e-learning Wetten Sociaal Domein.