Meld je aan voor de Nationale Bijscholingsdag

Online Basisopleiding Participatiewet

Online
 999,00
16 modules
Participatie
E-learning

Vanwege financiële belangen en het aan verandering onderhevige Sociaal Domein, heeft de gemeente een groot belang aan actueel geschoolde medewerkers die breed ingezet kunnen worden met betrekking tot de Participatiewet. Wil jij in korte tijd meer kennis en kunde met betrekking tot de Participatiewet ontwikkelen? Dan is de online basisopleiding Participatiewet de juiste opleiding voor jou!

De Participatiewet is het sluitstuk van het sociale zekerheidsstelsel. Het uitgangspunt van de wet is dat iedereen naar vermogen deelneemt aan de samenleving en zoveel mogelijk in het eigen onderhoud voorziet. We noemen dat participeren (meedoen). Het uitgangspunt is dat werk boven uitkering gaat. Het streven is een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan participeren.

Als inkomensconsulent of als werkcoach heb jij twee doelen:

 • Zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen aan het werk helpen of ondersteunen bij het werk.
 • Ervoor zorgen dat iedereen een inkomen heeft. Ook mensen die niet in staat zijn om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Wanneer inwoners geen baan kunnen vinden, niet weten wat voor werk zij willen doen of een uitkering nodig hebben, kunnen zij aankloppen bij de gemeente voor hulp. De klantmanager/jobcoach/werkcoach brengt vervolgens de persoonlijke situatie, behoeften en kwaliteiten in kaart en gaat op zoek naar een geschikte baan voor de werkzoekende. Hij adviseert werkzoekenden over hoe ze hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten en stelt samen met de inwoner een actieplan op. De inkomensconsulent stelt vast of de inwoner recht heeft op een bijstandsuitkering en informeert diegene over zijn rechten en plichten. 

De functie inkomensconsulent of klantmanager is een veelzijdige functie. Je voert gesprekken en signaleert noodzakelijke trajecten binnen de Participatiewet (werk en inkomen), maar ook richting Schuldhulpverlening of de Wet maatschappelijke ondersteuning. Onze online basisopleiding Participatiewet is een praktijkgerichte opleiding waarbij je alle kennis en vaardigheden ontwikkelt die je in de basis nodig hebt. Na afloop heb jij voldoende basiskennis en inzicht verworven over de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving.

De Online Basisopleiding Participatiewet is geschikt voor mensen die zich willen laten omscholen of voor beginnende werkcoaches, consulenten werk, consulent inkomen, participatiecoaches en re-integratie consulenten als ambtenaren die nu al werkzaam zijn als klantmanagers sociale zaken, klantmanager werk & inkomen.

Om de Online Basisopleiding Participatiewet te kunnen volgen heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Wel gaan we ervan uit dat je beschikt over minimaal hbo-werk- en denkniveau.

Module 1: Introductie Participatiewet

 • Inleiding
 • Doelstellingen en uitgangspunten
 • Vakbekwaamheidsprofiel en competenties

Module 2: Achtergrond, grondbeginselen en de opbouw van de Participatiewet

 • Achtergrond, historie en kern van de Participatiewet
 • Grondbeginselen
 • Opbouw van de Participatiewet

Module 3: Begrippen

 • Begripsbepaling Participatiewet

Module 4: Bijstand

 • Rechthebbende op bijstand
 • Voorliggende voorziening
 • Uitsluitingsgronden
 • (Niet) noodzakelijke kosten
 • Hardheidsclausule

Module 5: Het aanvragen van bijstand

 • Bijstandsaanvraag en -procedure
 • Beoordeling bijstandsaanvraag
 • Ingangsdatum bijstandsuitkering
 • Recht op voorschot
 • Verplichtingen aanvrager

Module 6: Algemene bijstand

 • Rechten en hoogte van de bijstand
 • Bijstandsnormen

Module 7: Middelen en Inkomen

 • Middelen en het belang hiervan
 • Inkomen en de gevolgen hiervan op de bijstandsuitkering

Module 8: Vermogen

 • Vermogen en het belang hiervan
 • Vermogenstoets, vermogensgrens en vermogensruimte

Module 9: Bijzondere bijstand

 • Bijzondere bijstand
 • Draagkracht, draagkrachtnorm en draagkrachtperiode
 • Drempelbedrag
 • Toeslagen

Module 10: Vormen van bijstand en betalen

 • Vormen van bijstand
 • Belastingkortingen
 • Bijstand om niet, geldlening, borgtocht en bijstand in natura
 • Bijstand betalen

Module 11: Arbeidsplichten

 • Plichten rondom de klant
 • Algemeen geaccepteerde arbeid
 • Ontheffingen
 • Geüniformeerde arbeidsverplichtingen
 • Tegenprestatie

Module 12: Re-integratie

 • Re-integratie voorzieningen
 • Rol UWV, gemeente en het college
 • Berekening loonkostensubsidie

Module 13: Overige plichten

 • Inlichtingenplicht, medewerkingsplicht en identificatieplicht
 • Spelregels bij een huisbezoek
 • Nadere verplichtingen, budgetteringsplicht en de taaleis

Module 14: Maatregelen en boetes

 • Maatregelen en boetes
 • Invloed afstemmingsverordening
 • Ernst van gedragingen, mate van verwijtbaarheid en individuele omstandigheden

Module 15: Terugbetaling

 • Terugvordering
 • Verhaal

Module 16: Online examen

De studiebelasting voor de Online Basisopleiding Participatiewet is 40 uur.

Voor de online opleiding Participatiewet krijg je toegang tot de unieke online academie. In de academie vind je de modules met lesstof, opdrachten en toetsen. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online academie. De online academie is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet.

De online opleiding is modulair opgebouwd en gemaakt door zeer deskundige docenten die werkzaam zijn bij Kenniscentrum Sociaal Domein. De docenten beschikken over ruime ervaring met het maken van (online) opleidingen. Tijdens de online opleiding maak je e-learnings en kennistoetsen. Daarnaast biedt Kenniscentrum Sociaal Domein de mogelijkheid om persoonlijke Zoomsessies bij te boeken met een vakinhoudelijke docent om de stof door te nemen of vaardigheden te trainen. Juist doordat alle docenten uit de praktijk komen, hebben zij de kracht om jouw werksituatie te herkennen en oplossingsgericht mee te denken.

Wanneer je de opleiding volledig hebt doorlopen en het online examen positief (=80%) hebt afgerond, ontvang je een deelnamebewijs van Kenniscentrum Sociaal Domein.

Investering

De investering voor de online opleiding is €999,- vrijgesteld van btw.

 999,00

Meer informatie?

Bekijk dan onze studiegids.

Hulp nodig?

Vragen over het aanbod? Onze mensen helpen je graag verder. Neem contact op via

Incompany

Heb je interesse in een incompanytraining? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Wellicht vind je dit ook interessant

E-learning Wetten Sociaal Domein

Meer leren over de wetten en sociale zekerheid binnen het Sociaal Domein? Volg dan de e-learning Wetten Sociaal Domein.

E-learning Omgaan met Agressie

dens de e-learning ‘Omgaan met agressie’ wordt er ingegaan op wat agressie precies is en welke fasen er zijn. Hierdoor kun je ontdekken wat de achterliggende gedachte is van iemands reactie. Weet jij hoe je hebt beste kan handelen? Ontdekt het in deze e-learning.

Training Klachtenfunctionaris (2 dagen)

Wil jij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening binnen het Sociaal Domein? Ben je communicatief sterk, kun je goed luisteren en denk jij in oplossingen? Dan is de tweedaagse training Klachtenfunctionaris Sociaal Domein zeer geschikt voor je!