Meld je aan voor de Nationale Bijscholingsdag

Online Basisopleiding Participatiewet

Online
 999,00
14 modules
Participatie
E-learning

Vanwege financiële belangen en het aan verandering onderhevige sociaal domein, heeft de gemeente een groot belang aan actueel geschoolde medewerkers die breed ingezet kunnen worden met betrekking tot de Participatiewet. Wil jij in korte tijd meer kennis en kunde met betrekking tot de Participatiewet ontwikkelen? Dan is de online basisopleiding Participatiewet de juiste training voor jou!

De Participatiewet is het sluitstuk van het sociale zekerheidsstelsel. Het uitgangspunt van de wet is dat iedereen deelneemt aan de samenleving en zoveel mogelijk in het eigen onderhoud voorziet. We noemen dat participatie. Werk gaat boven uitkering.  

Als inkomensconsulent of als klantmanager heb jij twee doelen:

 • Zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen aan het werk helpen of ondersteunen bij het werk.
 • Ervoor zorgen dat iedereen een inkomen heeft. Ook mensen die niet in staat zijn om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Wanneer inwoners geen baan kunnen vinden, niet weten wat voor werk zij willen doen of een uitkering nodig hebben, kunnen zij aankloppen bij de gemeente voor hulp. De klantmanager brengt vervolgens de persoonlijke situatie, behoeften en kwaliteiten in kaart en gaat op zoek naar een geschikte baan voor de werkzoekende. Hij adviseert werkzoekenden over hoe ze hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten en stelt samen met de inwoner een actieplan op. De inkomensconsulent stelt vast of de inwoner recht heeft op een bijstandsuitkering en informeert diegene over zijn rechten en plichten. Wanneer de inwoner zich niet aan de afspraken houdt, kan een maatregel of boete worden overwogen.

De functie inkomensconsulent of klantmanager is een veelzijdige functie. Je voert gesprekken en signaleert noodzakelijke trajecten binnen de Participatiewet (werk en inkomen), maar ook richting Schulddienstverlening of de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Participatiewet is niet voor niets het sluitstuk van de sociale zekerheid in Nederland. Onze online basisopleiding Participatiewet is een praktijkgerichte opleiding waarbij je alle kennis en vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt. Tijdens de opleiding leer je welke actie je moet ondernemen, wanneer en met welk doel. Na afloop heb jij voldoende basiskennis en inzicht verworven over de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving.

De online opleiding is geschikt voor mensen die zich willen laten omscholen of voor beginnende werkcoaches, consulenten werk, consulent inkomen, participatiecoaches en re-integratie consulenten als ambtenaren die nu al werkzaam zijn als klantmanagers sociale zaken, klantmanager werk & inkomen.

Om de online basisopleiding Participatiewet te kunnen volgen, heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Wel gaan we ervan uit dat je beschikt over minimaal hbo-werk- en denkniveau.

Module 1: Introductie

 • Participatiewet
 • Vakbekwaamheidsprofiel en competenties

Module 2: Achtergrond, doelstelling en grondbeginselen

 • Achtergrond, historie en kern van de Participatiewet
 • Doelstellingen en uitgangspunten Participatiewet
 • Kernbegrippen

Module 3: Begrippen

 • Begripsbepaling Participatiewet

Module 4: Kring van rechthebbende

 • Rechthebbende op bijstand
 • Personenkring
 • Uitsluitingsgronden
 • (Niet) noodzakelijke kosten
 • Hardheidsclausule

Module 5: Melding en voortgang

 • Bijstandsaanvraag en -procedure
 • Beoordeling bijstandsaanvraag
 • Ingangsdatum bijstandsuitkering
 • Recht op voorschot
 • Verplichtingen aanvrager

Module 6: Algemene bijstand

 • Rechten, normen en hoogte bijstand
 • Kostendelersnorm
 • Normen pensioengerechtigden

Module 7: Inkomen

 • Vormen van bijstand
 • Middelen, inkomen en belastingkortingen

Kennistoets module 1-7.

Module 8: Vermogen

 • Middelen, inkomen en vermogen
 • Vermogenstoets, vermogensgrens en vermogensruimte

Module 9: Noodzaak en criteria

 • Bijzondere bijstand
 • Draagkracht, draagkrachtnorm en draagkrachtperiode
 • Drempelbedrag
 • Individuele inkomens- en studietoeslag
 • Vermogensgrens

Module 10: Ondersteuning en participatie

 • Re-integratie
 • Verantwoordelijkheden van het college, de gemeenteraad en cliënt
 • Loonkostensubsidie berekenen
 • Rol UWV

Module 11: Arbeidsplichten

 • (Niet-) geüniformeerde arbeidsverplichtingen
 • Algemeen geaccepteerde arbeid
 • Ontheffingen
 • Geüniformeerde arbeidsverplichtingen
 • Tegenprestatie
 • Gevolgen misdraging

Module 12: Overige plichten

 • Inlichtingenplicht, medewerkingsplicht en identificatieplicht
 • Spelregels huisbezoek
 • Gevolgen niet nakomen plichten

Module 13: Maatregelen en boetes

 • Afstemmingsverordening
 • Toepassing, bepaling en bijzonderheden boete
 • Opzet en grove schuld

Module 14: Terugbetaling

 • Herziening en intrekking
 • Terugvorderen en invordering

Kennistoets module 8-14.

De studiebelasting voor de online basisopleiding Participatiewet is 75 uur.

Voor de online opleiding Participatiewet krijg je toegang tot de unieke online academie. In de academie vind je de modules met lesstof, opdrachten en toetsen. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online academie. De online academie is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet.

De online opleiding is modulair opgebouwd en gemaakt door zeer deskundige docenten die werkzaam zijn bij Kenniscentrum Sociaal Domein. De docenten beschikken over ruime ervaring met het maken van (online) opleidingen. Tijdens de online opleiding maak je e-learnings en kennistoetsen. Daarnaast biedt Kenniscentrum Sociaal Domein de mogelijkheid om persoonlijke Zoomsessies bij te boeken met een vakinhoudelijke docent om de stof door te nemen of vaardigheden te trainen. Juist doordat alle docenten uit de praktijk komen, hebben zij de kracht om jouw werksituatie te herkennen en oplossingsgericht mee te denken.

Wanneer je de opleiding volledig hebt doorlopen en de kennistoetsen met een voldoende hebt afgerond, ontvang je een deelnamebewijs van Kenniscentrum Sociaal Domein.

Investering

De investering voor de online opleiding is € 999,- vrijgesteld van btw.

STAP-budget

Vanwege recente wijzigingen in de regels van STAP, is het niet langer mogelijk om het STAP-budget te gebruiken voor het scholingsaanbod van Kenniscentrum Sociaal Domein. De overheid heeft besloten dat alleen nog OCW-erkende onderwijsinstellingen, zoals MBO- en HBO-opleidingen, in aanmerking komen na de STAP-ronde van 3 juli. Hierdoor vallen ongeveer 95% van de opleidingen en opleiders niet langer onder het STAP-budget, inclusief alle (branche-erkende) opleidingen van Kenniscentrum Sociaal Domein.

 

Wil je toch de volgende stap zetten in jouw carrière? Geen zorgen, je kunt nog altijd starten met een vakinhoudelijke opleiding van Kenniscentrum Sociaal Domein!

 999,00

Meer informatie?

Bekijk dan onze studiegids.
Kenniscentrum Sociaal Domein traint en detacheert de professionals van morgen en helpt organisaties vooruit.

Hulp nodig?

Vragen over het aanbod? Onze mensen helpen je graag verder. Neem contact op via

Incompany

Heb je interesse in een incompanytraining? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Wellicht vind je dit ook interessant

Training Terugvordering & Invordering

Sinds 2013 wordt hard opgetreden bij fraude. Uitkeringen worden volledig teruggevorderd en een boete wordt opgelegd als de inlichtingenplicht is geschonden. Maar wat moet er precies gemeld worden en wat is fraude? Hoe uitgebreid moet het onderzoek zijn om te besluiten tot terugvordering? Is de Participatiewet te streng? Waar is de menselijke maat? De Participatiewet is momenteel “uit balans” vindt het kabinet. Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om van de regels af te wijken in uitzonderlijke gevallen. In deze training leer je meer over de Terugvordering & Invordering.

Basisopleiding Inkomensconsulent

Wil jij aan de slag als inkomensconsulent? Tijdens de Basisopleiding Inkomensconsulent van Kenniscentrum Sociaal Domein leer je alles over de Participatiewet en bijhorende casuïstiek, waar een inkomensconsulent dagelijks mee te maken krijgt. Je benodigde theorie en vaardigheden komen tijdens de opleiding aan bod. Wil jij je ontwikkelen tot inkomensconsulent? Volg dan de Basisopleiding Inkomensconsulent!

Training Plan van Aanpak, Maatregelen & Boetes

Hoe zorg je ervoor dat ze zelf aan de slag gaan met het opvolgen van je adviezen, het inzetten van de Eigen Kracht en het Sociale Netwerk? Motiverende gespreksvoering is een veelgebruikte methode om cliënten te stimuleren hulp te zoeken en hun gedrag te veranderen.