Kenniscentrum Sociaal Domein is hét opleidings- en detacheringscentrum van het Sociaal Domein.

Online Basisopleiding Participatiewet

Online
 999,00
14 modules
Participatie
E-learning

Vanwege financiële belangen en het aan verandering onderhevige sociaal domein, heeft de gemeente een groot belang aan actueel geschoolde medewerkers die breed ingezet kunnen worden met betrekking tot de Participatiewet. Wil jij in korte tijd meer kennis en kunde met betrekking tot de Participatiewet ontwikkelen? Dan is de online basisopleiding Participatiewet de juiste training voor jou!

De Participatiewet is het sluitstuk van het sociale zekerheidsstelsel. Het uitgangspunt van de wet is dat iedereen deelneemt aan de samenleving en zoveel mogelijk in het eigen onderhoud voorziet. We noemen dat participatie. Werk gaat boven uitkering.  

Als inkomensconsulent of als klantmanager heb jij twee doelen:

 • Zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen aan het werk helpen of ondersteunen bij het werk.
 • Ervoor zorgen dat iedereen een inkomen heeft. Ook mensen die niet in staat zijn om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Wanneer inwoners geen baan kunnen vinden, niet weten wat voor werk zij willen doen of een uitkering nodig hebben, kunnen zij aankloppen bij de gemeente voor hulp. De klantmanager brengt vervolgens de persoonlijke situatie, behoeften en kwaliteiten in kaart en gaat op zoek naar een geschikte baan voor de werkzoekende. Hij adviseert werkzoekenden over hoe ze hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten en stelt samen met de inwoner een actieplan op. De inkomensconsulent stelt vast of de inwoner recht heeft op een bijstandsuitkering en informeert diegene over zijn rechten en plichten. Wanneer de inwoner zich niet aan de afspraken houdt, kan een maatregel of boete worden overwogen.

De functie inkomensconsulent of klantmanager is een veelzijdige functie. Je voert gesprekken en signaleert noodzakelijke trajecten binnen de Participatiewet (werk en inkomen), maar ook richting Schulddienstverlening of de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Participatiewet is niet voor niets het sluitstuk van de sociale zekerheid in Nederland. Onze online basisopleiding Participatiewet is een praktijkgerichte opleiding waarbij je alle kennis en vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt. Tijdens de opleiding leer je welke actie je moet ondernemen, wanneer en met welk doel. Na afloop heb jij voldoende basiskennis en inzicht verworven over de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving.

De online opleiding is geschikt voor mensen die zich willen laten omscholen of voor beginnende werkcoaches, consulenten werk, consulent inkomen, participatiecoaches en re-integratie consulenten als ambtenaren die nu al werkzaam zijn als klantmanagers sociale zaken, klantmanager werk & inkomen.

Om de online basisopleiding Participatiewet te kunnen volgen, heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Wel gaan we ervan uit dat je beschikt over minimaal hbo-werk- en denkniveau.

Module 1: Introductie

 • Participatiewet
 • Vakbekwaamheidsprofiel en competenties

Module 2: Achtergrond, doelstelling en grondbeginselen

 • Achtergrond, historie en kern van de Participatiewet
 • Doelstellingen en uitgangspunten Participatiewet
 • Kernbegrippen

Module 3: Begrippen

 • Begripsbepaling Participatiewet

Module 4: Kring van rechthebbende

 • Rechthebbende op bijstand
 • Personenkring
 • Uitsluitingsgronden
 • (Niet) noodzakelijke kosten
 • Hardheidsclausule

Module 5: Melding en voortgang

 • Bijstandsaanvraag en -procedure
 • Beoordeling bijstandsaanvraag
 • Ingangsdatum bijstandsuitkering
 • Recht op voorschot
 • Verplichtingen aanvrager

Module 6: Algemene bijstand

 • Rechten, normen en hoogte bijstand
 • Kostendelersnorm
 • Normen pensioengerechtigden

Module 7: Inkomen

 • Vormen van bijstand
 • Middelen, inkomen en belastingkortingen

Kennistoets module 1-7.

Module 8: Vermogen

 • Middelen, inkomen en vermogen
 • Vermogenstoets, vermogensgrens en vermogensruimte

Module 9: Noodzaak en criteria

 • Bijzondere bijstand
 • Draagkracht, draagkrachtnorm en draagkrachtperiode
 • Drempelbedrag
 • Individuele inkomens- en studietoeslag
 • Vermogensgrens

Module 10: Ondersteuning en participatie

 • Re-integratie
 • Verantwoordelijkheden van het college, de gemeenteraad en cliënt
 • Loonkostensubsidie berekenen
 • Rol UWV

Module 11: Arbeidsplichten

 • (Niet-) geüniformeerde arbeidsverplichtingen
 • Algemeen geaccepteerde arbeid
 • Ontheffingen
 • Geüniformeerde arbeidsverplichtingen
 • Tegenprestatie
 • Gevolgen misdraging

Module 12: Overige plichten

 • Inlichtingenplicht, medewerkingsplicht en identificatieplicht
 • Spelregels huisbezoek
 • Gevolgen niet nakomen plichten

Module 13: Maatregelen en boetes

 • Afstemmingsverordening
 • Toepassing, bepaling en bijzonderheden boete
 • Opzet en grove schuld

Module 14: Terugbetaling

 • Herziening en intrekking
 • Terugvorderen en invordering

Kennistoets module 8-14.

De studiebelasting voor de online basisopleiding Participatiewet is 75 uur.

Voor de online opleiding Participatiewet krijg je toegang tot de unieke online academie. In de academie vind je de modules met lesstof, opdrachten en toetsen. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online academie. De online academie is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet.

De online opleiding is modulair opgebouwd en gemaakt door zeer deskundige docenten die werkzaam zijn bij Kenniscentrum Sociaal Domein. De docenten beschikken over ruime ervaring met het maken van (online) opleidingen. Tijdens de online opleiding maak je e-learnings en kennistoetsen. Daarnaast biedt Kenniscentrum Sociaal Domein de mogelijkheid om persoonlijke Zoomsessies bij te boeken met een vakinhoudelijke docent om de stof door te nemen of vaardigheden te trainen. Juist doordat alle docenten uit de praktijk komen, hebben zij de kracht om jouw werksituatie te herkennen en oplossingsgericht mee te denken.

Wanneer je de opleiding volledig hebt doorlopen en de kennistoetsen met een voldoende hebt afgerond, ontvang je een deelnamebewijs van Kenniscentrum Sociaal Domein.

Investering en subsidiemogelijkheden

De kosten voor de opleiding zijn € 999,- (vrijgesteld van btw). Vanaf 1 januari 2022 zijn scholingskosten niet meer fiscaal aftrekbaar. Daarvoor in de plaats is het STAP-budget in het leven geroepen. Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling voor werkenden en werkzoekenden. Iedereen die een training, cursus of opleiding wil volgen kan maximaal € 1.000,- aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Neem jij de volgende STAP in jouw carrière?

Vanaf 1 maart 2022 is het voor iedereen mogelijk om het STAP-budget aan te vragen. Met deze subsidie van €1.000,- kun je een opleiding, training, cursus of studie naar keuze volgen om zo je positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Wil je het STAP-budget gebruiken om je verder te ontwikkelen binnen het Sociaal Domein? Dan ben je bij Kenniscentrum Sociaal Domein aan het goede adres. Wij zijn een erkend STAP-opleider. Dit betekent dat je het STAP-budget kunt gebruiken voor al onze opleidingen en trainingen.

Meer informatie over STAP? We leggen je het graag uit: informatie STAP!

 999,00

Meer informatie?

Bekijk dan onze studiegids.
Kenniscentrum Sociaal Domein traint en detacheert de professionals van morgen en helpt organisaties vooruit.

Hulp nodig?

Vragen over het aanbod? Onze mensen helpen je graag verder. Stuur een whatsappje naar Alice via het nummer of neem contact op via

Incompany

Heb je interesse in een incompanytraining? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Wellicht vind je dit ook interessant

Training Omgaan met de Kritische Klant

Weerstand en onbegrepen gedrag komen in het Sociaal Domein vaak voor. Het gesprek kan soms helemaal vastlopen omdat er veel weerstand is en wellicht kun je op dat moment niet gelijk iets bevestigen of ontkrachten. Wat kun je doen om het gesprek een andere wending te geven? Leer het tijdens de training omgaan met de kritische cliënt.

Training Plan van Aanpak, Maatregelen & Boetes

Hoe zorg je ervoor dat ze zelf aan de slag gaan met het opvolgen van je adviezen, het inzetten van de Eigen Kracht en het Sociale Netwerk? Motiverende gespreksvoering is een veelgebruikte methode om cliënten te stimuleren hulp te zoeken en hun gedrag te veranderen.

Training Motiverende Gesprekvoering

Hoe zorg je ervoor dat ze zelf aan de slag gaan met het opvolgen van je adviezen, het inzetten van de Eigen Kracht en het Sociale Netwerk? Motiverende gespreksvoering is een veelgebruikte methode om cliënten te stimuleren hulp te zoeken en hun gedrag te veranderen.