Meld je aan voor de Nationale Bijscholingsdag

Klassikale Basisopleiding Wmo Consulent

Meerdere locaties
Meerdere data
 3.699,00
14 lesdagen
Wmo
Opleiding

Spreekt de combinatie van werken met mensen en administratieve taken je aan? Als Wmo consulent voer je keukentafelgesprekken met cliënten met een hulpvraag. De uitkomst van het gesprek verwerk je in een rapportage. Bij de klassikale basisopleiding Wmo consulent worden consulenten opgeleid met het doel dat de cliënten zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel het ondersteunen van burgers, zodat zij zo lang mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij. In de praktijk betekent dit dat een burger hulp kan aanvragen bij de gemeente. Het kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij het huishouden, het aanvragen van een woonvoorziening, een hulpmiddel of een vervoersvoorziening. Een Wmo consulent verwerkt namens de gemeente deze aanvragen.

Van een Wmo consulent wordt veel verwacht; als Wmo consulent ben jij de regisseur, oftewel de verbinder. Het is dan ook belangrijk dat je over de juiste kennis beschikt. Je krijgt immers te maken met cliënten met beperkingen, of met psychische problemen. Dit vraagt goede sociale- en gespreksvaardigheden.

Jouw doel is om op basis van het keukentafelgesprek te beoordelen welke gevolgen de cliënt van zijn beperkingen ondervindt. Je maakt daarbij ook een afweging of de zelfredzaamheid vergroot kan worden en of er een netwerk is dat ondersteuning kan bieden. Op basis van het keukentafelgesprek schrijf je een rapportage en eventueel een beschikking. Schriftelijke communicatie is dus ook een belangrijke competentie! Tot slot is het voor het stellen van een goede indicatie erg belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de wet- en regelgeving.

Onze basisopleiding Wmo consulent is een praktijkgerichte opleiding waarbij je alle kennis en vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt als bekwame Wmo consulent. Tijdens de opleiding oefenen we regelmatig met het voeren van gesprekken en komen diverse communicatietechnieken aan bod.

Al onze docenten zijn professionals uit de praktijk. Door hun ruime ervaring in het werkveld weten zij de theorie goed te verbinden met de praktijk en ben je verzekerd van actuele praktijkvoorbeelden.

Suites voor het Sociaal Domein

Suites voor het Sociaal Domein is een applicatie die gebruikt wordt door gemeenten. Het wordt gebruikt voor het verdelen van taken en het uitwisselen van informatie tussen professionals. Vaak is kennis en ervaring met deze applicatie een pré bij vacatures. Als je de opleiding Wmo Consulent volgt kun je deze training aanvullend volgen voor een aangepast tarief. Bij je inschrijving kun je aangeven dat je van de aanbieding gebruik wilt maken.  

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die zich wil omscholen tot Wmo consulent. Ook is de opleiding geschikt voor Wmo consulenten die hun kennis willen bijspijkeren.  

Instapvoorwaarden en opleidingsniveau

Voorwaarde voor deelname is een mbo niveau 4 opleiding of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau. De klassikale basisopleiding Wmo consulent is een opleiding op hbo-niveau.

Doel van de opleiding

Na het afronden van de opleiding beschik je over alle kennis en vaardigheden om als Wmo consulent aan de slag te gaan. Je kent de Wet maatschappelijke ondersteuning en kunt zelfstandig een Wmo aanvraag afhandelen. Je voert een keukentafelgesprek en checkt daarbij de verschillende leefgebieden. Op basis van het keukentafelgesprek weet je of de aanvraag aan wet- en regelgeving voldoet en kun je een indicatie stellen. Je weet aan welke eisen een rapportage en beschikking moet voldoen en kunt deze opstellen.

We raden je aan om een werkervaringsplaats te vinden om je te ondersteunen bij je ontwikkeling. Het vinden van een werkervaringsplaats behoort tot jouw eigen verantwoordelijkheid, maar uiteraard kunnen wij hierin met je meedenken. 

Module 1: Wmo consulent

 • Introductie op het vak Wmo consulent 
 • Uitleg over de opbouw en eindtermen van de opleiding

Module 2: Het juridisch kader

 • Verkenning van begrippen en regelgeving
 • Samenhang tussen de Wmo en andere regelingen binnen het Sociaal Domein
 • De kanteling en toepassing daarvan
 • Rechtsbescherming voor de burger in de praktijk

Module 3: Het keukentafelgesprek en effectief communiceren

Deze module bestaat uit 2 lesdagen

 • De opbouw van het keukentafelgesprek
 • Diverse mechanismen bij communicatie
 • Omgaan met weerstand en conflicten
 • Kantelen aan tafel

Module 4: Ziektebeelden en beperkingen

Deze module bestaat uit 2,5 lesdag

 • Verkenning van de somatische aandoeningen en beperkingen
 • Verkenning van psychiatrische aandoeningen en beperkingen
 • Classificeren volgens ICD/ICF

 Module 5: Indicatiestelling huishoudelijke ondersteuning

 • Wat is hulp in de huishouding in het kader van de Wmo?
 • De praktijk van het indiceren van hulp in de huishouding

Module 6: Indicatiestelling woningaanpassingen

 • Inzicht in de mogelijkheden van woningaanpassingen binnen de Wmo
 • Het stellen van eenvoudige indicaties voor woningaanpassingen

Module 7: Indicatiestelling begeleiding

 • Het leren kennen van de doelgroep en doelen van begeleiding
 • De praktijk van het indiceren van begeleiding
 • Werken met een persoonlijk plan

Module 8: Indicatiestelling WRV (Wonen, rolstoel & vervoer)

 • Kennismaking met begrippen en assortiment
 • Het verkrijgen van inzicht in de praktijk van het indiceren van deze middelen
 • Inclusief bedrijfsbezoek bij een hulpmiddelenleverancier

Module 9: Rapportage en beschikking

Deze module bestaat uit 1,5 lesdag

 • Inzicht in de vereisten van een goede rapportage
 • De praktijk van de rapportage
 • Inzicht in de vereisten van de beschikking

Module 10: De meldcode

 • Signaleren van huiselijk geweld
 • Meldcode; verplichting en praktijk

Examen: 

Ongeveer 4 dagen voor het examen ontvang je van ons een casus. Tijdens het examen voer je een rollengesprek met ‘de cliënt’ waarna je de bijbehorende rapportage opstelt.

Optioneel: Basistraining Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie voor Wmo

Studiebelasting en lestijden

De opleiding is verdeeld over 14 lesdagen, waarvan 12 op locatie. De overige twee dagen doorloop je (thuis) e-learningmodules. Het examen is op de 14e lesdag. De lesdagen vinden, altijd op dezelfde dag, wekelijks plaats van 9:00 tot 16:00 uur, behalve in schoolvakanties en op feestdagen.

Naast de wekelijkse lesdagen is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen. Voor de opleiding staat een totale studiebelasting van ongeveer 168 uur (80 uur klassikaal, 16 uur e-learning, 72 uur thuisstudie).

Investering

De kosten voor de opleiding zijn € 3.699,- (vrijgesteld van btw). Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Studiematerialen en toegang tot een persoonlijke online leeromgeving zijn inbegrepen.

Unieke online leeromgeving

Voor de klassikale basisopleiding Wmo Consulent krijg je toegang tot onze online leeromgeving. In de leeromgeving vind je lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de handouts van de lesdagen. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, actualiseren wij de lesstof regelmatig. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet.

Examen

Ca. 4 á 5 dagen voor het examen ontvang je per e-mail een casus. Deze casus kun je met je medecursisten voorbereiden. Tijdens de toetsing voer je een gesprek met ‘de cliënt’ (rollenspel) waarna je de bijbehorende rapportage opstelt. Beide onderdelen tellen mee voor het examen.

Certificering

Wanneer je de opleiding volledig hebt doorlopen (aanwezigheid >85%) en slaagt voor beide onderdelen van het examen, ontvang je een certificaat van Kenniscentrum Sociaal Domein. Daarnaast word je geregistreerd in het Wmo register van WMO Consulenten Nederland.

Herkansing

Je hebt recht op één kosteloze herkansing.

 3.699,00

Hulp nodig?

Vragen over het aanbod? Onze mensen helpen je graag verder. Neem contact op via

Incompany

Heb je interesse in een incompanytraining? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Wellicht vind je dit ook interessant

Training Timemanagement

De training timemanagement geeft handvatten om beter om te gaan met werkdruk en efficiënter te werken.

Basistraining Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie

Deze eendaagse basistraining Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie is voor iedereen die kennis wil maken met de applicatie Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie. Suite wordt gebruikt om taken te verdelen en informatie uit te wisselen tussen betrokken professionals.

E-learning Omgaan met Agressie

dens de e-learning ‘Omgaan met agressie’ wordt er ingegaan op wat agressie precies is en welke fasen er zijn. Hierdoor kun je ontdekken wat de achterliggende gedachte is van iemands reactie. Weet jij hoe je hebt beste kan handelen? Ontdekt het in deze e-learning.