Meld je aan voor de Nationale Bijscholingsdag

Klassikale Basisopleiding Wmo Consulent

Meerdere locaties
Meerdere data
 3.699,00
17 modules
Wmo
Opleiding

Spreekt de combinatie van werken met mensen en administratieve taken je aan? Als Wmo consulent voer je onder andere keukentafelgesprekken met inwoners met een hulpvraag. De uitkomst van het gesprek verwerk je in een rapportage. Bij de klassikale basisopleiding Wmo consulent worden consulenten opgeleid met het doel dat inwoners zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel het ondersteunen van inwoners, zodat zij zo lang mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij. In de praktijk betekent dit dat een inwoner hulp kan aanvragen bij de gemeente. Het kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij het huishouden, het aanvragen van een woonvoorziening, een hulpmiddel of een vervoersvoorziening. Een Wmo consulent verwerkt namens de gemeente deze aanvragen.

Van een Wmo consulent wordt veel verwacht; als Wmo consulent ben jij de regisseur, oftewel de verbinder. Het is dan ook belangrijk dat je over de juiste kennis beschikt. Je krijgt immers te maken met inwoners met beperkingen of met psychische problemen. Dit vraagt goede sociale- en gespreksvaardigheden.

Jouw doel is om op basis van het keukentafelgesprek te beoordelen welke gevolgen de inwoner van zijn beperkingen ondervindt. Je maakt daarbij ook een afweging of de zelfredzaamheid vergroot kan worden en of er een netwerk is dat ondersteuning kan bieden. Op basis van het keukentafelgesprek schrijf je een rapportage en eventueel een beschikking. Schriftelijke communicatie is dus ook een belangrijke competentie. Tot slot is het voor het stellen van een goede indicatie erg belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de wet- en regelgeving.

Onze basisopleiding Wmo consulent is een praktijkgerichte opleiding waarbij je alle kennis en vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt als bekwame Wmo consulent. Tijdens de opleiding oefenen we regelmatig met het voeren van gesprekken en komen diverse communicatietechnieken aan bod.

Al onze docenten zijn professionals uit de praktijk. Door hun ruime ervaring in het werkveld weten zij de theorie goed te verbinden met de praktijk en ben je verzekerd van actuele praktijkvoorbeelden.

Suites voor het Sociaal Domein

Suites voor het Sociaal Domein is een applicatie die gebruikt wordt door gemeenten. Het wordt gebruikt voor het verdelen van taken en het uitwisselen van informatie tussen professionals. Vaak is kennis en ervaring met deze applicatie een pré bij vacatures. Als je de opleiding Wmo Consulent volgt kun je deze training aanvullend volgen voor een aangepast tarief. Bij je inschrijving kun je aangeven dat je van de aanbieding gebruik wilt maken.  

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die zich wil omscholen tot Wmo consulent. Ook is de opleiding geschikt voor Wmo consulenten die hun kennis willen bijspijkeren.  

Instapvoorwaarden en opleidingsniveau

Voorwaarde voor deelname is een mbo niveau 4 opleiding of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau. De klassikale basisopleiding Wmo consulent is een opleiding op hbo-niveau.

Doel van de opleiding

De kern van de Wmo is het stimuleren van de zelfredzaamheid en het participerend vermogen van alle burgers. Het uitgangspunt hierbij is dat burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop hen hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven, en dat van burgers mag worden verwacht dat zij elkaar naar vermogen daarin bijstaan.

Na het afronden van de opleiding beschik je over alle kennis en vaardigheden om als Wmo consulent aan de slag te gaan. Dit wordt getoetst aan de hand van het beroepscompetentieprofiel. Het beroepscompetentieprofiel is in 2023 opgesteld door de Examenkamer Nederland in opdracht van Stichting Wmo Consulenten Nederland. Het beroepscompetentieprofiel is opgebouwd uit zes competentiegebieden. Deze competentiegebieden zijn allen in samenhang nodig om het beroep van Wmo consulent op de juiste manier uit te kunnen voeren. Voor ieder competentiegebied is uitgewerkt welke onderliggende kennis, houding en vaardigheden nodig zijn om het competentiegebied op correcte wijze invulling te kunnen geven.  

Aan het eind van de opleiding kan je op basis van wet- en regelgeving én de juiste gesprekstechnieken een keukentafelgesprek voeren en een indicatie stellen. Je weet aan welke eisen een rapportage en beschikking moet voldoen en kunt deze opstellen.

Werkervaringsplaats

We raden je aan om een werkervaringsplaats te vinden om je te ondersteunen bij je ontwikkeling. Het vinden van een werkervaringsplaats behoort tot jouw eigen verantwoordelijkheid, maar uiteraard kunnen wij hierin met je meedenken. 

Module 1 (e-learning): Introductie Wmo

 • Introductie op het vak Wmo  
 • Uitleg over de opbouw en eindtermen van de opleiding

Module 2 (klassikaal): Het juridisch kader

 • Verkenning van begrippen en regelgeving
 • Samenhang tussen de Wmo en andere regelingen binnen het Sociaal Domein
 • De kanteling en toepassing daarvan
 • Rechtsbescherming voor de burger in de praktijk

Module 3 (klassikaal): Communicatietheorie

 • Communicatietheorie
 • Motiverende gespreksvoering
 • Afstemmen, regie en kantelen
 • Oefenen met gespreksvoering

Module 4 (e-learning): Somatische aandoeningen

 • Verkenning van de somatische aandoeningen en beperkingen

 Module 5 (e-learning): Psychiatrische stoornissen

 • Verkenning van de psychiatrische stoornissen en beperkingen

Module 6 (klassikaal): Ziektebeelden en beperkingen

 • Vertaling van de e-learing modules ‘somatiek en psychiatrie’ naar de praktijk
 • Herkenning van ziektebeelden en patronen

Module 7 (klassikaal): Rapportage en beschikking

 • Inzicht in de vereisten van een goede rapportage
 • De praktijk van de rapportage
 • Inzicht in de vereisten van de beschikking
 • Oefenen met rapporteren

Module 8 (klassikaal): Indicatiestelling huishoudelijke ondersteuning

 • Hulp in de huishouding in het kader van de Wmo
 • De praktijk van het indiceren van hulp in huishouding

Module 9 (e-learning): Indicatiestelling rolstoelvoorzieningen

 • Kennismaken met de begrippen en het assortiment
 • Het verkrijgen van inzicht in de praktijk van het indiceren van deze voorzieningen

Module 10 (e-learning): Indicatiestelling vervoersvoorzieningen

 • Kennismaken met de begrippen en het assortiment
 • Het verkrijgen van inzicht in de praktijk van het indiceren van deze voorzieningen

Module 11 (klassikaal): Indicatiestelling woningaanpassingen

 • Inzicht in de mogelijkheden van woningaanpassingen binnen de Wmo
 • Het stellen van eenvoudige indicaties voor woningaanpassingen

Module 12 (klassikaal): Indicatiestelling begeleiding

 • Indicaties afgeven voor begeleiding
 • De praktijk van het indiceren van begeleiding
 • Werken met een persoonlijk plan

Module 13 (klassikaal): Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Het leren signaleren van huiselijk geweld
 • De meldcode: verplichting en praktijk
 • Oefenen met casuïstiek

Module 14 (klassikaal): Het keukentafelgesprek

 • Gespreksstructuur neerzetten
 • Afwegingen maken
 • Gesprekstechnieken toepassen
 • Eigen kracht van de inwoner stimuleren

Module 15 (e-learning): Sport en buitenwettelijke voorzieningen

 • Sportvoorzieningen
 • Kindervoorzieningen
 • Buitenwettelijke maatwerkvoorzieningen
 • Auto-aanpassingen

Module 16 (e-learning): Overige wetten Sociaal Domein

 • Jeugdwet
 • Participatiewet
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • UWV
 • Uitkeringen en toeslagen

Module 17 (digitaal/klassikaal): Het examen

 • Op locatie in Meppel (optioneel)
 • Digitaal via Zoom

Optioneel: Basistraining Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie voor Wmo

Studiebelasting en lestijden

De opleiding is verdeeld over 17 modules, waarvan 9 op locatie. De overige dagen doorloop je (thuis) e-learningmodules. Het examen is naar keuze op locatie of digitaal en vindt plaats op de 17e lesdag. De lesdagen vinden, altijd op dezelfde dag, wekelijks plaats van 9:00 tot 16:00 uur, behalve in schoolvakanties en op feestdagen.

Naast de wekelijkse lesdagen is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen. Voor de opleiding staat een totale studiebelasting van ongeveer 121 uur (60 uur klassikaal, 26 uur e-learning, 35 uur thuisstudie).

Investering

De kosten voor de opleiding zijn € 3.699,- (vrijgesteld van btw). Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Studiematerialen en toegang tot een persoonlijke online leeromgeving zijn inbegrepen. Let op het digitale examen is inbegrepen, het klassikale examen is tegen een meerprijs aan te schaffen. 

Unieke online leeromgeving

Voor de klassikale basisopleiding Wmo Consulent krijg je toegang tot onze online leeromgeving. In de leeromgeving vind je lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de handouts van de lesdagen. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, actualiseren wij de lesstof regelmatig. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet.

Examen

Aan het einde van de Basisopleiding Wmo consulent is het tijd voor het examen. Dit doe je digitaal of klassikaal, afhankelijk van jouw keuze. Het klassikale examen vindt plaats op ons hoofdkantoor in Meppel.

Circa 4 of 5 werkdagen voor het examen ontvang je van ons per mail een casus. Deze casus kan je zelf of met medecursisten voorbereiden. Op de examendag voer je naar aanleiding van de casus een keukentafelgesprek met de examinator. De examinator speelt de rol van de inwoner, er is dus sprake van een rollenspel. Na het keukentafelgesprek krijg je 1 uur de tijd om een bijbehorende rapportage op te stellen.

Op zowel het keukentafelgesprek als je rapportage wordt je beoordeeld. Wanneer je het examen positief hebt afgerond en aan alle verdere voorwaarden voldoet van het beoordelingsformulier die is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel, ben je geslaagd.

Certificering

Wanneer je de opleiding volledig hebt doorlopen (maximale afwezigheid is één klassikale lesdag) en slaagt voor het examen, ontvang je een certificaat van Kenniscentrum Sociaal Domein. Daarnaast word je geregistreerd in het Wmo register van Wmo Consulenten Nederland.

Herkansing

Je hebt recht op één kosteloze herkansing.

 3.699,00

Hulp nodig?

Vragen over het aanbod? Onze mensen helpen je graag verder. Neem contact op via

Incompany

Heb je interesse in een incompanytraining? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Wellicht vind je dit ook interessant

Opleiding KCC Medewerker Sociaal Domein

Ben jij een uitstekend visitekaartje voor het Sociaal Domein? Volg dan de opleiding KCC medewerker Sociaal Domein. We leren je de benodigde kennis van wet- en regelgeving maar zorgen ook dat je over goede communicatietechnieken beschikt.

Training Wmo en Dementie

Als Wmo consulent krijg je te maken met ouderen en dementie. Volg onze training Wmo en dementie en leer je communicatietechnieken aan te passen.

Basistraining Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie

Deze eendaagse basistraining Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie is voor iedereen die kennis wil maken met de applicatie Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie. Suite wordt gebruikt om taken te verdelen en informatie uit te wisselen tussen betrokken professionals.