Meld je aan voor de Nationale Bijscholingsdag

Blended Basisopleiding Wmo Consulent

Meerdere locaties
Meerdere data
 2.399,00
16 modules
Wmo
Opleiding

Spreekt de combinatie van werken met mensen en administratieve taken je aan? Als Wmo consulent voer je keukentafelgesprekken met burgers met een hulpvraag. Naar aanleiding van het keukentafelgesprek rapporteer jij jouw bevindingen. Binnen deze blended opleiding krijg je een gevarieerde leerervaring toegereikt. De opleiding bevat een mix van twee leervormen: klassikale lessen en online modules. In de blended basisopleiding Wmo consulent word je opgeleid met het doel dat burgers zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel het ondersteunen van burgers, zodat zij zo lang mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij. In de praktijk betekent dit dat een burger hulp kan aanvragen bij de gemeente. Het kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij het huishouden, het aanvragen van een woonvoorziening, een hulpmiddel of een vervoersvoorziening. Een Wmo consulent verwerkt namens de gemeente deze aanvragen.

Van een Wmo consulent wordt veel verwacht; als Wmo consulent ben jij de regisseur, oftewel de verbinder. Het is dan ook belangrijk dat je over de juiste kennis beschikt. Je krijgt immers te maken met cliënten met beperkingen of met psychische problemen. Dit vraagt om goede sociale- en gespreksvaardigheden.

Jouw doel is om op basis van het keukentafelgesprek te beoordelen welke gevolgen de burger van zijn beperkingen ondervindt. Je maakt daarbij ook een afweging of de zelfredzaamheid vergroot kan worden en of er een netwerk is dat ondersteuning kan bieden. Op basis van het keukentafelgesprek schrijf je een rapportage en eventueel een beschikking. Schriftelijke communicatie is dus ook een belangrijke competentie! Tot slot is het voor het stellen van een goede indicatie erg belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de wet- en regelgeving.

Onze blended basisopleiding Wmo consulent is een praktijkgerichte opleiding waarbij je alle kennis en vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt als bekwame Wmo consulent. Tijdens de opleiding krijg je zowel online modules als klassikale lessen toegereikt. Hierdoor krijg je een gevarieerde leerervaring, waarbij je zelf aan de slag gaat met de lesstof en waar je ook de kans krijgt om bepaalde vaardigheden te oefenen met de docenten. 

Al onze docenten zijn professionals uit de praktijk. Door hun ruime ervaring in het werkveld weten zij de theorie goed te verbinden met de praktijk en ben je verzekerd van actuele praktijkvoorbeelden.

Suites voor het Sociaal Domein

Suites voor het Sociaal Domein is een applicatie die gebruikt wordt door gemeenten. Het wordt gebruikt voor het verdelen van taken en het uitwisselen van informatie tussen professionals. Vaak is kennis en ervaring met deze applicatie een pré bij vacatures. Als je de opleiding Wmo Consulent volgt kun je deze training aanvullend volgen voor een aangepast tarief. Bij je inschrijving kun je aangeven dat je van de aanbieding gebruik wilt maken.  

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die zich wil omscholen tot Wmo consulent. Ook is de opleiding geschikt voor Wmo consulenten die hun kennis willen bijspijkeren.  

Instapvoorwaarden en opleidingsniveau

Voorwaarde voor deelname is een mbo niveau 4 opleiding of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau. De blended opleiding Wmo consulent is een opleiding op hbo-niveau.

Doel van de opleiding

Na het afronden van de opleiding beschik je over alle kennis en vaardigheden om als Wmo consulent aan de slag te gaan. Je kent de Wet maatschappelijke ondersteuning en kunt zelfstandig een Wmo aanvraag afhandelen. Je voert een keukentafelgesprek en checkt daarbij de verschillende leefgebieden. Op basis van het keukentafelgesprek weet je of de aanvraag aan wet- en regelgeving voldoet en kun je een indicatie stellen. Je weet aan welke eisen een rapportage en beschikking moet voldoen en kunt deze opstellen.

We raden je aan om een werkervaringsplaats te vinden om je te ondersteunen bij je ontwikkeling. Het vinden van een werkervaringsplaats behoort tot jouw eigen verantwoordelijkheid, maar uiteraard kunnen wij hierin met je meedenken. 

Module 1 (e-learning): Wmo consulent

 • Introductie Wmo consulent
 • Werkplekken van een Wmo consulent
 • Competenties van een Wmo consulent

Module 2 (e-learning): De wet en het juridisch kader van de Wmo

 • Wmo 2015
 • Organisatie binnen het gemeentehuis en de visie van de overheid
 • Kaders van de wet
 • Procedure
 • Bezwaarschriften

Module 3 (klassikaal): Het keukentafelgesprek deel 1

 • Uitgangspunten
 • Motiverende gespreksvoering
 • Communicatie
 • Obstakels tijdens het gesprek
 • Gesprekspartners

Module 4 (e-learning): Somatische aandoeningen

 • Doelgroepen
 • Somatiek
 • Licht verstandelijk beperkt

Module 5 (e-learning): Psychische stoornissen

 • Doelgroepen
 • Psychiatrie
 • Licht verstandelijk beperkt

Module 6 (e-learning): Overige wetten Sociaal Domein

 • Jeugdwet
 • Participatiewet
 • Schuldhulpverlening
 • UWV
 • Uitkeringen & toeslagen

Module 7 (e-learning): Indicatiestelling huishoudelijke ondersteuning

 • Individuele begeleiding en groepsbegeleiding
 • Kortdurend verblijf/respijtzorg
 • Beschut en verzorgd wonen
 • Begeleid en beschermd wonen

Module 8 (e-learning): Indicatiestelling begeleiding

 • Doelgroepen begeleiding
 • Doelen van begeleiding
 • Inzet Pgb en Zorg in Natura
 • Beschermd wonen

Module 9 (e-learning): Indicatiestelling woningaanpassingen

 • Type voorzieningen
 • Grote en overige woningaanpassingen
 • Maatvoering
 • Programma en eisen

Module 10 (e-learning): Indicatiestelling rolstoelvoorzieningen

 • Typen rolstoelen en accessoires
 • Programma, eisen en regelingen
 • Onderhoud en reparatie

Module 11 (e-learning): Indicatiestelling vervoersvoorzieningen

 • Indicatiestelling
 • Algemene gebruikelijke voorzieningen
 • Verplaatsmiddelen
 • Versterkkingsvormen
 • Collectief vervoer
 • Bovenregionaal vervoer
 • Persoonlijk vervoer
 • Kindervervoervoorzieningen

Binnen deze module kan je kiezen voor de keuzeoptie: bezoek aan het hulpmiddelencentrum. Binnen dit centrum ga je met medecursisten op bezoek bij een hulpmiddelencentrum om verschillende oplossingen in de praktijk te ervaren.

Module 12 (klassikaal): De meldcode

 • Signaleren van huiselijk geweld
 • Meldcode; verplichting en praktijk

Module 13 (klassikaal): Rapportage en beschikking

 • Inzicht in de vereisten van een goede rapportage
 • De praktijk van de rapportage
 • Inzicht in de vereisten van de beschikking

Module 14 (klassikaal): Het keukentafelgesprek deel 2

 • Gespreksstructuur
 • Het afwegingskader
 • Het ondersteuningsplan
 • Zorg in Natura of een Persoonsgebonden budget

Module 15 (e-learning): Sport en buitenwettelijke maatwerkvoorziening

 • Sportvoorzieningen
 • Kindervoorzieningen
 • Buitenwettelijke maatwerkvoorzieningen
 • Autoaanpassingen

Module 16 (digitaal): Examen 

Ongeveer 4 dagen voor het examen ontvang je van ons een casus. Tijdens het examen voer je een rollengesprek met ‘de burger’ waarna je de bijbehorende rapportage opstelt.

Het is mogelijk om het programma uit te breiden met een online consult met een docent, een proefexamen of een examen.

Optioneel: Basistraining Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie voor Wmo.

Studiebelasting en lestijden

De opleiding is verdeeld over 16 modules, waarvan 11 e-learnings, 4 klassikaal en 1 digitaal. Het examen vindt digitaal plaats in module 16. De lesdagen vinden altijd op dezelfde dag plaats van 9:00 tot 16:00 uur, behalve in schoolvakanties en op feestdagen.

Voor de opleiding staat een totale studiebelasting van ongeveer 112 uur (32 uur klassikaal, 50 uur online, 30 uur zelfstudie).

Voordelen van blended leren

Bij de blended opleiding Wmo zijn er online en klassikale modules. Dit betekent dat je zowel in realiteit als online integreert. Dit biedt diverse voordelen. Je bent allereerst meer flexibel, het scheelt je kosten en je krijgt toegang tot een breed scala aan online leermiddelen. Er is daarnaast ruimte voor zelfgestuurd leren, wat betekent dat je wordt aangemoedigd tot zelfdiscipline en tijdsbeheer.

Investering

De kosten voor de opleiding zijn € 2399,- (vrijgesteld van btw). Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch bij de klassikale lesdagen. Studiematerialen en toegang tot een persoonlijke online leeromgeving zijn inbegrepen.

Unieke online leeromgeving

Voor de blended basisopleiding Wmo consulent krijg je toegang tot onze online leeromgeving. In de leeromgeving staat de online leerlijn en vind je als aanvulling op de klassikale lesdagen de lesstof en huiswerkopdrachten terug. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de blended opleiding toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, actualiseren wij de lesstof regelmatig. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet.

Examen

Circa 4 á 5 dagen voor het examen ontvang je per e-mail een casus. Deze casus bereid je voor. Tijdens de toetsing voer je een gesprek met ‘de burger’ (rollenspel), waarna je de bijbehorende rapportage opstelt. Beide onderdelen tellen mee voor het examen.

Certificering

Wanneer je de opleiding volledig hebt doorlopen (aanwezigheid klassikale lesdagen = 100%) en slaagt voor beide onderdelen van het examen, ontvang je een certificaat van Kenniscentrum Sociaal Domein. Daarnaast word je geregistreerd in het Wmo register van WMO Consulenten Nederland.

Herkansing

Je hebt recht op één kosteloze herkansing.

Benieuwd naar de lesdata van de opleiding? Download hier het overzicht.

Vanaf september 2024 zal de blended basisopleiding Wmo consulent een wijziging ondergaan.
Dit betreft de opbouw van de modules van de blended basisopleiding Wmo consulent.
De inhoud en de kwaliteit van de opleiding blijft hierbij gewaarborgd.

 

 2.399,00

Meer informatie?

Bekijk dan onze studiegids

Hulp nodig?

Vragen over het aanbod? Onze mensen helpen je graag verder. Neem contact op via

Incompany

Heb je interesse in een incompanytraining? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Wellicht vind je dit ook interessant

Training Timemanagement

De training timemanagement geeft handvatten om beter om te gaan met werkdruk en efficiënter te werken.

E-learning Omgaan met Agressie

dens de e-learning ‘Omgaan met agressie’ wordt er ingegaan op wat agressie precies is en welke fasen er zijn. Hierdoor kun je ontdekken wat de achterliggende gedachte is van iemands reactie. Weet jij hoe je hebt beste kan handelen? Ontdekt het in deze e-learning.

Online Opleiding Backoffice Medewerker Wmo/Jeugd

Ben je op zoek naar een baan waarin je administratief werk verricht en tegelijkertijd sociaal betrokken bent? Volg dan de online opleiding Backoffice Medewerker Wmo/Jeugd.