Aansluiten op wetgeving: Kenniscentrum Sociaal Domein lanceert opleiding tot vertrouwenspersoon

19 juli 2023

Meppel, 19 juli 2023.

Ongewenst gedrag. Helaas een steeds vaker terugkerend onderwerp in onze maatschappij. Van alle kanten komt het op ons af in het dagelijks leven: in de media, de sport en wellicht ook wel binnen het bedrijf waar jij werkzaam bent. Ongewenste omgangsvormen zijn van grote invloed op de werksfeer én de gezondheid van de werknemers. Dit leidt tot spanning op de werkvloer. Als een organisatie niet de kennis en kunde heeft om met gecompliceerde situaties om te gaan, dan kunnen er consequenties volgen voor de hele organisatie maar ook voor een individu. Gestreste werknemers, toename van ziekmeldingen en een hoog verloop onder het personeel. Een vertrouwenspersoon binnen een organisatie is daarom nu belangrijker dan ooit! Iemand waarbij de werknemers terecht kunnen met hun meldingen, verhalen of problemen. Maar ook het bieden van een vertrouwelijke omgeving, emotionele steun en begeleiding en/of advies bij het nemen van beslissingen en het oplossen van conflicten speelt een vertrouwenspersoon een essentiële rol.

De Tweede Kamer heeft onlangs een initiatiefvoorstel aangenomen dat werkgevers met meer dan 10 werknemers verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen. Des te belangrijker wordt het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen een organisatie. Kenniscentrum Sociaal Domein biedt daarom sinds kort de opleiding tot vertrouwenspersoon aan.

Esther Slotman, teamleider Kenniscentrum Sociaal Domein, over de opleiding:
‘Ongewenst gedrag op de werkvloer is een gevoelig onderwerp dat een zorgvuldige en empathische aanpak vereist. Daarom leren wij de cursisten in onze opleiding hoe ze dit het beste kunnen doen.’

Opleiding tot vertrouwenspersoon  

De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang van werknemers die lastig zijn gevallen en die hierbij hulp en advies nodig hebben. Zij bekijken of er een oplossing in de informele sfeer mogelijk is en informeert het slachtoffer over andere mogelijkheden.

Gezien de ontwikkelingen heeft Kenniscentrum Sociaal Domein de opleiding Vertrouwenspersoon toegevoegd aan het opleidingsaanbod. In vier lesdagen wordt de cursist meegenomen in de belangrijkste stof:

Lesdag 1: het wettelijk kader en de rol van de vertrouwenspersoon
Lesdag 2: conflicttheorie en praktijkverkenning 
Lesdag 3: integriteit en veiligheid 
Lesdag 4: de laatste praktijkzaken en toetsing   

De opleiding is geaccrediteerd en gecertificeerd door Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersoon, LVV.