Word jij de nieuwe Wmo consulent?
Kun jij goed met mensen omgaan? En past een regisseursfunctie binnen het Sociaal Domein bij jou? Is je doel zelfredzaamheid en burgerkracht te versterken? Dan is de online opleiding tot Wmo consulent iets voor jou.

De opleiding Wmo consulent is een online opleiding, waarbij je alle essentiële kennis en vaardigheden ontwikkelt, die je nodig hebt als bekwame, moderne Wmo consulent.
Gratis studiegids Inschrijven

Wmo

In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingrijpend gewijzigd. Deze wet geeft gemeenten de taak en verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners, ongeacht hun beperking, zoveel mogelijk mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving en zelfredzaam zijn. De manier waarop gemeenten dit doen is de laatste jaren sterk veranderd. Gemeenten hebben hun beleid veranderd van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Deze verandering wordt ook wel ‘de Kanteling’ genoemd. Een ‘gekantelde’ gemeente gaat met haar inwoners en met betrokken zorg- en welzijnsinstellingen in gesprek over de problemen of beperkingen die zij ervaren en de mogelijke oplossingen.

Dit vraagt om een zorgvuldige indicatiestelling voor het toekennen van Wmo-voorzieningen. Ouderen, mensen met lichamelijke beperkingen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met psychische problemen behoren tot de doelgroep waar je veel mee te maken krijgt. Om hen goed te kunnen begrijpen heb je kennis nodig over de oorzaken van de beperkingen en de gevolgen daarvan voor het kunnen participeren.

Wmo consulent

Als Wmo consulent indiceer je de noodzaak voor een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als Wmo consulent ben je de verbinder. Om deze taak goed uit te voeren, dient de Wmo consulent te beschikken over voldoende kennis over ziektebeelden, wet- en regelgeving en over voldoende vaardigheden om mensen te verbinden. Een regisseursfunctie binnen het Sociaal Domein met als doel zelfredzaamheid en burgerkracht te versterken.

Wat ken en kun je na het volgen van deze online opleiding?

  • De wet- en regelgeving;
  • Zorg dragen voor de behandeling en afhandeling van Wmo aanvragen;
  • De aanvraag onderzoeken op rechtmatigheid en een indicatie stellen ten behoeve van besluitvorming;
  • Een keukentafelgesprek voeren;
  • Rapportages en beschikkingen opstellen en weten waaraan deze moeten voldoen.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor zowel beginnend Wmo consulenten als ambtenaren die al werkzaam zijn als Wmo consulent. De opleiding is echter ook geschikt wanneer je je wilt laten omscholen tot Wmo consulent.

De opleiding bestaat uit 16 modules

Module 1: De Wmo consulent
Module 2: De wet en het juridisch kader van de Wmo
Module 3: Gesprekstechnieken
Module 4: Het keukentafelgesprek
Module 5: Ziektebeelden en beperkingen
Module 6: Overige wetten Sociaal Domein
Module 7: Rapporteren en beschikken
Module 8: Indicatiestellen huishoudelijke ondersteuning
Module 9: Begeleidende ondersteuning
Module 10: Woonvoorzieningen
Module 11: Vervoersvoorzieningen
Module 12: Rolstoelvoorzieningen
Module 13: Sport, kind en buitenwettelijke maatwerkvoorziening
Module 14: De meldcode
Module 15: Aanverwante wetten
Kennistoets Module 1-7 & Module 8-15

 

Wil jij een maximaal leerrendement behalen en zo goed mogelijk voorbereid worden op de praktijk? Kies dan voor één van onze maatwerkpakketten!

Zoomsessie

Kies voor blended learning door naast je online opleiding een zoomsessie te boeken met één van onze vakinhoudelijke docenten. Tijdens de Zoomsessie kan jij verdiepende vragen stellen aan de docent, feedback vragen op speciale onderwerpen en bijvoorbeeld jouw gesprekstechnieken oefenen. Zo ontwikkel je jouw gespreksvaardigheid en overige competenties voor het voeren van bijvoorbeeld een keukentafgelgesprek nóg beter.

Proefexamen & Examen

Wil jij het optimale leerrendement uit jouw online opleiding halen? Kies dan voor een proefexamen met een vakinhoudelijke docent, als voorbereiding op het officiële examen.

Instapvoorwaarden

Voorwaarde voor deelname is een mbo-4 diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau. De online opleiding Wmo Consulent is een opleiding op hbo-niveau. Enige computervaardigheid is gewenst.

Handboek

Voor aanvang van de opleiding ontvang je het Handboek Wmo. Dit handboek maakt onderdeel uit van de lesstof. Het handboek geeft informatie over het hele spectrum van de Wet maatschappelijke ondersteuning en is geschreven door vakinhoudelijke docenten en samenwerkingspartners.

 

Word jij Wmo consulent? Wij helpen je verder

Bij Kenniscentrum Sociaal Domein is de online opleiding samengesteld op basis van de kennis, kunde en ervaringen van onze docenten. Zo leer jij de kennis en basisvaardigheden van een beginnend Wmo consulent en ben je altijd voorzien van de meest actuele informatie.

Vraag hier de gratis studiegids aan

Online opleiding Wmo consulent

  • Bepaal je eigen leertempo
  • Overal en altijd beschikbaar
  • Bepaal zelf de startdatum
  • Persoonlijke online leeromgeving
  • Mogelijkheid om interactieve Zoomsessies met een docent bij te boeken
€ 1.295,00 vrijgesteld van BTW