Opleiding Jeugdconsulent
Als jeugdconsulent ben je verantwoordelijk voor het inzetten van de juiste hulp die nodig is om de jeugdige en het gezin verder te helpen. Je hebt een uitgebreid takenpakket met meerdere aandachtsgebieden.

Een jeugdconsulent zorgt voor de juiste hulp en maatwerkvoorzieningen wanneer het ouders op eigen kracht niet meer lukt. Samen met het gezin bekijk je wat en wie er nodig is om de situatie te veranderen.
Informatie aanvragen Inschrijven

Jeugdconsulent

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten van Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Deze wet is in 2015 gekomen om te zorgen voor de beste zorg voor de jeugd van Nederland. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor:

 • Beleid omtrent preventie, ondersteuning/begeleiding, hulp en zorg.
 • Regionale samenwerking Voorzieningen op gebied van jeugdhulp.
 • Uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
 • Aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Samenwerking met onderwijs.
 • Vertrouwenspersonen voor jeugdigen, (pleeg)ouders en andere betrokkenen.

Als jeugdconsulent ben je de professional die voor/namens een gemeente zorg indiceert die nodig is voor het veilig opgroeien van een jeugdige tot 18 (of 23) jaar. Als jeugdprofessional of jeugdconsulent bij een gemeente krijg je te maken een grote diversiteit aan vragen en problemen waar jeugdigen en gezinnen bij betrokken zijn.

De opleiding bestaat uit 12 modules

De online opleiding tot jeugdconsulent is opgedeeld in totaal 12 modules. Elke module behandelt een specifiek onderwerp binnen de Jeugdwet. Per module vind je een beschrijving van de inhoud, de leerdoelen en een zelftest.

Module 1: Inleiding in het vak jeugdconsulent
Module 2: Het juridische kader
Module 3: Proces
Module 4: Het keukentafel gesprek
Module 5: Vormen van jeugdhulp
Module 6: Doelgroep jeugd en gezin
Module 7: Rapporteren en beschikken
Module 8: Overige wetten sociaal domein
Module 9: Meldcode
Module 10: Professioneel handelen (SKJ)
Module 11: Aanverwante wetten
Module 12: Kennistoets

 

Deze opleiding geeft je handvatten om het vak goed en gedegen te kunnen uitvoeren. Tijdens de opleiding leer je op de juiste manier de vraagverheldering uit te voeren, zodat je een duidelijk beeld hebt van alle leefgebieden en je de juiste hulp kunt bieden of inzetten. Daarnaast leer je de juiste gespreksvoering toe te passen en signalen te herkennen die mogelijk in verband staan met huiselijk geweld of kindermishandeling. Na de opleiding beschik je over kennis op het gebied van de Jeugdwet, maar ook over de aanverwante wetgeving.

Deze opleiding is bedoeld voor beginnend jeugdconsulenten, ambtenaren die nu al werkzaam zijn als jeugdconsulent, casemanagers Jeugd en/of medewerkers van sociale (wijk)teams die zich bezighouden met de uitvoering van de Jeugdwet. Na deze opleiding beschik je over de basiskennis die nodig zijn om als jeugdconsulent aan de slag te gaan.

Instapvoorwaarden

Aangezien deze training op hbo-niveau wordt gegeven, vragen wij een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau.

Na het volgen van de online opleiding Jeugdconsulent

 • Ken je de Jeugdwet en weet je met welke aanverwante wetgeving je te maken hebt;
 • Ken je diverse problematieken en welke invloed dit kan hebben op het dagelijks functioneren van de jeugdige en het gezin;
 • Kan je goed onderzoek doen naar dat wat nodig is en de vraag achter de vraag zien;
 • Kan je verschillende vormen van jeugdhulp en de juiste zorg bieden of inzetten;
 • Kan je een ondersteuningsplan opstellen met heldere doelen;
 • Kan je een juiste afweging maken met het oog op veilig opgroeien.

Handboek

Voor aanvang van de opleiding ontvang je het Handboek jeugdhulp. Dit handboek maakt onderdeel uit van de lesstof. Het Handboek jeugd gaat over het hele spectrum van de Jeugdwet. Het is een feitelijk boek over preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en de overige functies.

Word jij jeugdconsulent? Wij helpen je verder

Bij Kenniscentrum Sociaal Domein is de online opleiding samengesteld op basis van de kennis, kunde en ervaringen van onze docenten. Zo leer jij de kennis en basisvaardigheden van een beginnend Jeugdconsulent en ben je altijd voorzien van de meest actuele informatie.

Informatie aanvragen

Online opleiding Jeugdconsulent

 • Bepaal je eigen leertempo
 • Twee interactieve Zoomsessies met de docent
 • Overal en altijd beschikbaar
 • Bepaal zelf de startdatum
 • Persoonlijke online leeromgeving

 

Binnenkort beschikbaar

€ 1.295,00 vrijgesteld van BTW