Micro-learning

Micro-learning De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Om te voorkomen dat schuldeisers je na een persoonlijk faillissement tot in lengte van dagen claims opleggen, is er de uitweg van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). In de micro-learning ‘De Wet schuldsanering natuurlijke personen’ leer je wat dit inhoudt.

Micro-learning De Participatiewet

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet zonder ondersteuning redt, valt onder de Participatiewet. In de micro-learning ‘De Participatiewet’ leer je wat deze wet inhoudt en welke oude wetten hij vervangt.

Micro-learning De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is een uitkering die je kunt krijgen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. In de micro-learning ‘De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen krijg je informatie over de verschillende WIA-uitkeringen en de voorwaarden en hoogte hiervan.

Micro-learning BOPZ naar WvGGZ

Voor de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) kende Nederland de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) die bedoeld was om mensen verplicht op te nemen. Per 2020 is de BOPZ opgesplitst met de bedoeling om meer maatwerk te geven. In de micro-learning ‘BOPZ naar WvGGZ’ leer je wat dit inhoudt.

Micro-learning AVG Sociaal Domein

Binnen het werkveld krijg je te maken met de AVG, maar wat betekent dat nu precies? Volg dan de micro-learning ‘AVG Sociaal Domein’.

Micro-learning Kaders van de Wet

Wil jij meer uitleg over de kaders van de Wet maatschappelijke ondersteuning? Volg dan de micro-learning ‘Kaders van de Wet’.

Micro-learning Basisprincipes van Driehoekskunde

Driehoekskunde bestaat uit een aantal basisprincipes. Ben jij benieuwd wat deze principes inhouden? Volg dan de micro-learning ‘Basisprincipes van Driehoekskunde’.

Micro-learning Motto’s van Driehoekskunde

Wil jij meer leren over de vijf verschillende motto’s met betrekking tot Driehoekskunde? Volg dan de micro-learning ‘Motto’s van Driehoekskunde’.

Micro-learning Zelfzorg Oefening

Tijdens de micro-learning ‘Zelfzorg oefening’ krijg je een aantal oefeningen, tips en inzichten mee om beter voor jezelf te zorgen.

Micro-learning Gevolgen van Depressies bij Kinderen en Jongeren

Wat zijn de gevolgen van depressies bij kinderen en jongeren? Tijdens de micro-learning ‘Gevolgen van depressies bij kinderen en jongeren’ leer je hier meer over.