Meld je aan voor de Nationale Bijscholingsdag

Traject Integraal Werken

Open inschrijving
Divers

Integraal werken, een doelstelling waar veel gemeenten in Nederland naar streven. Het realiseren van integrale oplossingen vraagt veel van professionals in het Sociaal Domein. Het vereist zowel interne als externe samenwerking. Een essentiële voorwaarde hiervoor is dat professionals hun werkzaamheden naadloos op elkaar afstemmen. Dit vereist dat professionals elkaar kennen en vertrouwd zijn met elkaars methoden en vakgebied. Het scholingstraject Integraal Werken neemt de integrale teams mee in de vier wetten van het Sociaal Domein.

Integraal werken is inmiddels niet meer weg te denken uit het sociaal domein. Beleidsplannen benadrukken sterk het belang van integraal denken, en nieuwe projecten dienen een integraal karakter te hebben. Bij integraal samenwerken in het Sociaal Domein staat de focus op de mens en zijn behoeften aan ondersteuning, voorzieningen en concrete hulp. Integraal samenwerken vereist dat je duidelijk inzicht hebt in je eigen rol en verantwoordelijkheden.

Naast kennisoverdracht is het creëren van samenwerking en versterken van de verbinding tussen de professionals in het team een belangrijk doel.

Na het volgen van het traject:

 • Heeft de consulent basiskennis van de verschillende wetten binnen het Sociaal Domein (Wmo, Jeugdwet, schuldhulpverlening en Participatiewet);
 • Weet de consulent waar de wetten kruizen en wat de grijze gebieden zijn;
 • Weet de consulent welke type doelgroepen er binnen het Sociaal Domein zijn;
 • Weet de consulent welke aandachtspunten er van belang zijn tijdens het gesprek met de cliënt;
 • Weet de consulent met welke vragen hij waar terecht kan.

Het scholingstraject Integraal Werken bestaat uit vier onderdelen. De lesdagen kunnen samen met de gemeente/organisatie op maat worden afgestemd.

Voorbereiding – E-learning Wetten Sociaal Domein

De e-learning Wetten Sociaal Domein dient als voorbereiding en naslagwerk voor de deelnemers van het opleidingstraject, en wordt gedurende een jaar beschikbaar gesteld in de online leeromgeving van Kenniscentrum Sociaal Domein. In de e-learning worden alle wetten van het Sociaal Domein doorlopen. Deelnemers van het opleidingstraject kunnen op die manier, op een later moment, nog eens de informatie over de verschillende wetten gemakkelijk nalezen.

Trainingsdag 1 Wet maatschappelijke ondersteuning

 • Wat is het doel van de Wmo? Een verkenning van de regelgeving en de hierbij behorende werkwijze en procedure.
 • Wie behoren er tot de deze doelgroep? We vormen ons beelden van inwoners met een hulpvraag binnen de Wmo.
 • Waar sluit de Wmo aan op andere wetten/doelgroepen en waar dient rekening mee gehouden te worden.

Trainingsdag 2 Jeugdwet

 • Wat is het doel van de Jeugdwet? Een verkenning van de regelgeving en de hierbij behorende procedures.
 • Wie behoren er tot deze doelgroep? We vormen ons beelden van inwoners met een hulpvraag binnen de Jeugdwet.
 • Welke belangrijke restricties zijn er binnen Jeugdcasuïstiek betreffende SKJ registratie en andere aangrenzende wet- en regelgeving.
 • Hoe faciliteren we een soepele overgang van de Jeugdwet naar de Wmo bij 18-/18+ casuïstiek?

Trainingsdag 3 Participatiewet

 • Wat is het doel van de Participatiewet? Een verkenning van de regelgeving en de hierbij behorende procedures?
 • Wie behoren er tot de deze doelgroep? We vormen ons beelden van inwoners met een hulpvraag voor de Participatiewet.
 • Welke regelingen en mogelijkheden bestaan er vanuit de Participatiewet voor deze doelgroep?
 • Hoe kan goed worden samengewerkt tussen de Participatiewet en andere wetten vanuit één casusregisseur zonder oog voor details te verliezen?

Trainingsdag 4 Schuldhulpverlening, Wgs

 • Wat is het doel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening? Een verkenning van de regelgeving en de hierbij behorende procedures.
 • Wie behoren er tot deze doelgroep? We vormen ons beelden van inwoners met een hulpvraag binnen de Wgs.
 • Hoe een vraag voor Schuldhulp te herkennen? En hoe dit bespreekbaar te maken!
 • Het probleem van schaarste, alertheid voor schuldenproblematiek.

De trainingsdagen zijn interactieve trainingen waarbij ook eigen inbreng wordt gevraagd. Denk hierbij aan het van tevoren aanleveren van casuïstiek en het actief deelnemen aan de training in de vorm van discussie en vragen stellen.

Het traject ‘Integraal Werken’ is een op maat gemaakt traject voor gemeenten. Het traject is geschikt voor gemeenten die integraal werken of willen gaan werken.

Instapvoorwaarden en opleidingsniveau

Voorwaarde voor deelname aan deze training is hbo-werk- en denkniveau. Daarnaast is het belangrijk dat je ervaring hebt als consulent.

Incompany

Wanneer je geïnteresseerd bent in het traject ‘Integraal Werken’, komt onze opleidingsadviseur bij jullie langs om het traject door te nemen en op maat voor jullie gemeente samen te stellen.

Studiebelasting

De studiebelasting en kosten voor het traject wordt op maat én in overeenstemming met de gemeente afgestemd.

Certificering

Na het volgen van deze training ontvang je een deelnamebewijs van Kenniscentrum Sociaal Domein.

Hulp nodig?

Vragen over het aanbod? Onze mensen helpen je graag verder. Neem contact op via

Incompany

Heb je interesse in een incompanytraining? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Basisopleiding Consulent Werk en Inkomen

Wil jij een veelzijdige functie waar je mensen weer aan het werk helpt, maar je ook bezig houdt met de administratieve kant? Als consulent werk en inkomen ben je het eerste aanspreekpunt van inwoners als het gaat om inkomen of werk. Vind jij het leuk om controles uit te voeren en mensen op weg te helpen naar werk? Volg dan de Basisopleiding Consulent Werk en Inkomen.

Opleiding Backoffice Medewerker Wmo / Jeugd

Wil jij administratief en toch sociaal betrokken werk doen? Als Backoffice medewerker Wmo / jeugd ben je een belangrijke schakel binnen de keten van het Sociaal Domein. In de opleiding krijg je theoretische kennis van de Wmo en de Jeugdwet en leer je effectief samenwerken. 

Training de essentie van het vrij te laten bedrag (VTLB): een verdiepingsslag

Wil je weten wat de VtlB-calculator allemaal achter de schermen doet in de VtlB-berekening? Wil je schuldeisers precies kunnen vertellen hoe je aan de afloscapaciteit bent gekomen? Dan is de training de essentie van het vrij te laten bedrag precies wat je zoekt.