Kenniscentrum Sociaal Domein is hét opleidings- en detacheringscentrum van het Sociaal Domein.

Online Opleiding Wmo Consulent

Online
 999,00
17 modules
Wmo
E-learning

Spreekt de combinatie van werken met mensen en een regisseursfunctie binnen het Sociaal Domein je aan? Volg dan de online opleiding Wmo consulent. Als Wmo consulent ben jij de verbindende schakel tussen de burger met een hulpvraag en de gemeente. Jouw doel is om de zelfredzaamheid van de burger te vergroten. Zo kan de burger zo lang mogelijk deelnemen aan de maatschappij.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft het doel om burgers te ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De hulpvraag van iedere burger is anders. Denk aan hulp bij het huishouden, het aanvragen van een woonvoorziening, een hulpmiddel of een vervoersvoorziening. Dat vraagt om de juiste kennis en vaardigheden van de Wmo consulent.

Als Wmo consulent onderzoek je de persoonlijke situatie van de hulpvrager tijdens een keukentafelgesprek. Je beoordeelt welke gevolgen de cliënt van zijn beperkingen ondervindt. Je maakt daarbij ook een afweging of de zelfredzaamheid vergroot kan worden en of er een netwerk is dat ondersteuning kan bieden. Op basis van het keukentafelgesprek schrijf je een rapportage en eventueel een beschikking. Schriftelijke communicatie is dus ook een belangrijke competentie! Tot slot is het voor het stellen van een goede indicatie erg belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de wet- en regelgeving.

Onze online opleiding Wmo consulent is een praktijkgerichte opleiding waarbij je alle kennis en vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt als bekwame Wmo consulent. De opleiding is ontwikkeld door vakbekwame docenten.

De online opleiding is geschikt voor iedereen die zich wil laten omscholen tot Wmo consulent en Wmo consulenten die kun kennis willen bijspijkeren.

Voorwaarde voor deelname is een mbo 4 diploma of gelijkwaardig werkervaring. De online opleiding Wmo consulent is een opleiding op hbo-niveau. Enige computervaardigheid is gewenst.

De online opleiding Wmo consulent bestaat uit 15 modules. De toetsing van de online opleiding vindt plaats door twee kennistoetsen. Daarnaast biedt Kenniscentrum Sociaal Domein de mogelijkheid om tegen betaling je vaardigheden te trainen en te toetsen met een vakinhoudelijke docent.

Module 1: De Wmo consulent

 • Introductie Wmo consulent
 • Werkplekken van een Wmo consulent
 • Competenties van een Wmo consulent

Module 2: De wet en het juridisch kader van de Wmo

 • Wmo 2015
 • Organisatie binnen het gemeentehuis en de visie van de overheid
 • Kaders van de wet
 • Procedure
 • Bezwaarschriften

Module 3: Gesprekstechnieken

 • Uitgangspunten
 • Motiverende gespreksvoering
 • Communicatie
 • Obstakels tijdens het gesprek
 • Gesprekspartners

Module 4: Het keukentafelgesprek

 • Gespreksstructuur
 • Het afwegingskader
 • Het ondersteuningsplan
 • Zorg in Natura of een Persoonsgebonden budget

Module 5: Ziektebeelden en beperkingen

 • Doelgroepen
 • Psychiatrie
 • Licht verstandelijk beperkt

Module 6: Overige wetten Sociaal Domein

 • Jeugdwet
 • Participatiewet
 • Schuldhulpverlening
 • UWV
 • Uitkeringen & toeslagen

Module 7: Rapporteren en beschikken

 • ICF & ICD
 •  Zelfredzaamheidmatrix
 • Positieve gezondheid
 • Schrijven op B1-niveau
 • Rapporteren en beschikken
 • Kennistoets module 1-7

Module 8: Indicatie stellen huishoudelijke ondersteuning

 • Algemene huishoudelijke ondersteuning
 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Huishoudelijke ondersteuning in combinatie met begeleidende ondersteuning
 • Mantelzorg
 • Gebruikelijke zorg
 • Normtijden en indiceren
 • Overbelasting

Module 9: Begeleidende ondersteuning

 • Individuele begeleiding en groepsbegeleiding
 • Kortdurend verblijf/respijtzorg
 • Beschut en verzorgd wonen
 • Begeleid en beschermd wonen

Module 10: Woonvoorzieningen

 • Type voorzieningen
 • Grote en overige woningaanpassingen
 • Maatvoering
 • Programma en eisen

Module 11: Vervoersvoorzieningen

 • Indicatiestelling
 • Algemene gebruikelijke voorzieningen
 • Verplaatsmiddelen
 • Versterkkingsvormen
 • Collectief vervoer
 • Bovenregionaal vervoer
 • Persoonlijk vervoer
 • Kindervervoervoorzieningen

Module 12: Rolstoelvoorzieningen

 • Typen rolstoelen en accessoires
 • Programma, eisen en regelingen
 • Onderhoud en reparatie

Module 13: Sport, kind en buitenwettelijke maatwerkvoorziening

 • Sportvoorzieningen
 • Kindervoorzieningen
 • Buitenwettelijke maatwerkvoorzieningen
 • Autoaanpassingen

Module 14: De meldcode

 • Doel, stappenplan en afwegingskader meldcode
 • Gesprekstechnieken
 • Mantelzorger

Module 15: Aanverwante wetten

 • AVG Sociaal Domein
 • Zorgverzekeringswet
 • Wet langdurige zorg
 • Wet verplichte GGZ
 • Samenwerken in het Sociaal Domein

Kennistoets module 8-15

Het is mogelijk om het programma uit te breiden met online consulten met een docent, een proefexamen of een examen.

Na afloop van de online opleiding heb je de kennis om brede invulling te kunnen geven aan de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast heb je kennis van de overige wetten en ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Voor de online opleiding Wmo consulent krijg je toegang tot de unieke online academie. In de academie vind je de modules met lesstof, opdrachten en toetsen. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online academie. De online academie is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je leert.

Wanneer je de opleiding volledig hebt doorlopen en de kennistoetsen met een voldoende hebt afgerond, ontvang je een deelnamebewijs van Kenniscentrum Sociaal Domein. Wanneer je het examen afneemt en succesvol doorloopt, ontvang je een certificaat. De kosten van het examen zijn € 195,00 (vrijgesteld van btw) en zijn niet inbegrepen bij de aanschaf van de online opleiding.

Investering en subsidiemogelijkheden

De studiebelasting voor de online opleiding Wmo consulent is 100 uur. Studiematerialen en toegang tot een persoonlijke online leeromgeving zijn inbegrepen.De kosten voor de opleiding zijn € 999,- (vrijgesteld van btw). Vanaf 1 januari 2022 zijn scholingskosten niet meer fiscaal aftrekbaar. Daarvoor in de plaats is het STAP-budget in het leven geroepen. Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling voor werkenden en werkzoekenden. Iedereen die een training, cursus of opleiding wil volgen kan maximaal € 1.000,- aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Neem jij de volgende STAP in jouw carrière?

Vanaf 1 maart 2022 is het voor iedereen mogelijk om het STAP-budget aan te vragen. Met deze subsidie van €1.000,- kun je een opleiding, training, cursus of studie naar keuze volgen om zo je positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Wil je het STAP-budget gebruiken om je verder te ontwikkelen binnen het Sociaal Domein? Dan ben je bij Kenniscentrum Sociaal Domein aan het goede adres. Wij zijn een erkend STAP-opleider. Dit betekent dat je het STAP-budget kunt gebruiken voor al onze opleidingen en trainingen.

Meer informatie over STAP? We leggen je het graag uit: informatie STAP!

 999,00

Meer informatie?

Bekijk dan onze studiegids.
Kenniscentrum Sociaal Domein traint en detacheert de professionals van morgen en helpt organisaties vooruit.

Hulp nodig?

Vragen over het aanbod? Onze mensen helpen je graag verder. Neem contact op via

Incompany

Heb je interesse in een incompanytraining? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Wellicht vind je dit ook interessant

Training Timemanagement

De training timemanagement geeft handvatten om beter om te gaan met werkdruk en efficiënter te werken.

E-learning Vervoersvoorzieningen

Deze e-learning gaat over verschillende soorten vervoer; een belangrijk werkgebied binnen de Wmo waarbij de eerste voorwaarde is dat je weet onder welke wet welke voorziening valt. Op het gebied van vervoer valt heel veel te weten.

Training Wmo en Dementie

Als Wmo consulent krijg je te maken met ouderen en dementie. Volg onze training Wmo en dementie en leer je communicatietechnieken aan te passen.