Meld je aan voor de Nationale Bijscholingsdag

Online Opleiding Schuldhulpverlening

Online
 999,00
14 modules
Schuldhulpverlening
Online opleiding

Heb jij de wens mensen met financiële problemen te ondersteunen en weer perspectief te geven? Tijdens de Online Opleiding Schuldhulpverlening leer je over de verschillende facetten van schuldhulpverlening. Je maakt kennis met relevante wet- en regelgeving, gesprekstechnieken en -vaardigheden.

Mensen met schulden kunnen beroep doen op schuldhulpverlening. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Wanneer iemand zich aanmeldt voor schuldhulpverlening, gaat de schuldhulpverlener met die persoon in gesprek. 

Als schuldhulpverlener heb jij de rol om mensen die in financiële problemen zijn geraakt te begeleiden. Je bent bemiddelaar tussen de schuldenaar en schuldeisers. Tijdens de gesprekken kijk je niet alleen naar de financiële problemen, maar ook naar problemen rondom wonen, gezondheid, verslaving en de gezinssituatie. Een integrale aanpak dus! Je zoekt naar passende oplossingen voor de cliënt om de financiële situatie onder controle te krijgen. Dit vraagt om actuele kennis van de wet- en regelgeving en sociale- en gespreksvaardigheden. Daarbij is vooral aandacht voor gedrag en gedragsverandering. Want hoe beter begrepen wordt hoe mensen keuzes maken, hoe beter de schuldhulpverlening kan aansluiten. Daarnaast ben jij het aanspreek- en steunpunt voor de schuldenaar. Tegelijkertijd onderhoud je het contact met de schuldeisers. Je vraagt tegemoetkomingsregelingen aan, onderhandelt én bemiddelt rondom openstaande vorderingen.  

Onze Online Opleiding Schuldhulpverlening is een praktijkgerichte opleiding, waarbij je alle kennis en vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt als bekwame schuldhulpverlener. Tijdens de opleiding leer je welke actie je moet ondernemen, wanneer en met welk doel. Hierbij krijg je kennis over de minnelijke en wettelijke schuldregelingen, het berekenen van het Vrij te laten Bedrag en afloscapaciteit, inkomenscomponenten en tegemoetkomingsregelingen. Tot slot leer je over preventie, vroegsignalering, invorderingsprocedures, beslaglegging en budgetplannen. Hierbij houd je het belang van alle partijen nauwlettend in het oog. Als professioneel schuldhulpverlener maak jij het verschil voor de klant en schuldeisers. 

De online opleiding is geschikt voor mensen die zich willen omscholen of voor mensen die al werkzaam zijn in de financiële zorgverlening en hun aanwezige kennis willen verdiepen en/of actualiseren.

Opleidingsniveau

Om de Online Opleiding Schuldhulpverlening te kunnen volgen, heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Wel gaan we ervan uit dat je beschikt over minimaal hbo-werk- en denkniveau. 

Module 1: Het vak schuldhulpverlening

 • Introductie
 • De praktijk
 • Taken schuldhulpverlener
 • Typen schulden

Module 2: Het juridisch kader schuldhulpverlening

 • Geschiedenis
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Oorzaken, gevolgen en soorten schulden
 • Faillisementswet
 • Wettelijk kader financiële zorgverlening 
 • Betrokken instanties

Module 3: Wetten Sociaal Domein en Sociale zekerheid

 • Sociaal Domein
 • Participatiewet
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdwet
 • Stelsel van sociale zekerheid
 • Werknemersverzekeringen
 • Volksverzekeringen
 • Sociale voorzieningen
 • Belastingdienst en UWV

Module 4: Het primaire processchema schuldhulpverlening

 • Primair proces schuldhulpverlening
 • Onderzoeksinstrumenten
 • Stabilisatie instrumenten
 • Budgetbeheer en nazorg
 • Eisen schuldhulpverleningsproces

Module 5: Totale inkomenspositie, Vrij te laten bedrag en afloscapaciteit

 • Totale Inkomens Positie
 • Het Vrij te laten bedrag
 • Beslagvrije voet
 • Nominale correcties
 • Beslaglegging
 • Fraudewet

Module 6: De rol van de schuldenaar in het schuldhulpverleningstraject

 • Ontstaan van schulden
 • Gedrag
 • Stress en schulden
 • Gesprekstechnieken
 • Mentoring en monitoren
 • Nazorg

Kennistoets module 1-6

Module 7: Communicatie en preventie 

 • Communicatie
 • Weerstand
 • Gedragsveranderingsmodellen
 • Preventie
 • Vroegsignalering

Module 8: Stabilisatie: budgetbeheer en duurzame financiële dienstverlening

 • Stabilisatie
 • Budgetbeheer
 • Budgetplan opstellen
 • Budget in balans
 • Uitgaven
 • Duurzaam financiële dienstverlening

Module 9: De rol van de schuldeisers in het schuldhulpverleningstraject

 • Communicatie met schuldeisers
 • Verhaalrecht
 • Invorderingstrajecten
 • Beslaglegging
 • Overheidsbevoegdheden
 • Wanbetalersregelingen
 • Fraudewet
 • Boeteregeling AFM
 • Verjaring

Module 10: Het buitengerechtelijk oplossen van schulden: MSNP

 • De MSNP
 • Betalingsvoorstel
 • Schuldregeling
 • Juridische middelen
 • De Kredietbank
 • Collectief schuldregelen

Module 11: Wettelijk oplossen van schulden: de Wsnp

 • De WSNP procedure
 • Het dwangakkoord
 • Voorlopige voorzieningen
 • ReCoFa richtlijnen
 • De Wet Griffierechten 2013
 • Beschermingsbewind

Module 12: Belemmeringen wegnemen

 • Tegenstrijdigheden
 • Handreiking gemeentelijke schuldeisers en overheid
 • Vooruitzichten

Het online examen

Wil je graag contact met een docent? Breid het programma dan uit met een online consult met een docent.

De studiebelasting voor de Online Opleiding Schuldhulpverlening  is 40 tot 50 uur.

Digitale handboeken

In de deze online opleiding krijg je ook toegang tot het Handboek Schuldhulpverlening 2.0, het Handboek Wetsartikelen Examens Schuldhulpverlening en het Handboek Budgetcoaching. Deze handboek zijn geschreven voor schuldhulpverleners en bieden nuttig naslagwerk die je voor de gehele opleiding kan gebruiken, maar ook wanneer je al aan het werk bent als schuldhulpverlener.

Voor de Online Opleiding Schuldhulpverlening krijg je toegang tot de unieke online academie. In de academie vind je de modules met lesstof, opdrachten en toetsen. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online academie. De online academie is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. 

Het online examen

Wanneer je de opleiding volledig hebt doorlopen en het online examen positief hebt afgerond (=80% goed), ontvang je een deelnamebewijs van Kenniscentrum Sociaal Domein. 

Het online examen bestaat uit 45 meerkeuzevragen. Hiervoor krijg je 1,5 uur de tijd. Heb je het examen niet in één keer gehaald? Dan heb je recht op kosteloze herkansing.

Na het afronden van de opleiding zijn er diverse mogelijkheden om het vak uit te gaan voeren. Zo kan je aan de slag als budgetcoach, budgetbeheerder, schuldhulpverlener of casemanager schuldhulp. De functies zijn te vervullen bij een gemeente, welzijns-/zorginstelling, instelling voor budgetbeheer of bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie. 

Investering

De investering voor de online opleiding is € 999,- vrijgesteld van btw.

 999,00

Meer informatie?

Bekijk dan onze studiegids
Neem contact op Kenniscentru Sociaal Domein

Hulp nodig?

Vragen over het aanbod? Onze mensen helpen je graag verder. Neem contact op via

Incompany

Heb je interesse in een incompanytraining? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Wellicht vind je dit ook interessant

Opleiding KCC Medewerker Sociaal Domein

Ben jij een uitstekend visitekaartje voor het Sociaal Domein? Volg dan de opleiding KCC medewerker Sociaal Domein. We leren je de benodigde kennis van wet- en regelgeving maar zorgen ook dat je over goede communicatietechnieken beschikt.

E-learning Omgaan met Agressie

dens de e-learning ‘Omgaan met agressie’ wordt er ingegaan op wat agressie precies is en welke fasen er zijn. Hierdoor kun je ontdekken wat de achterliggende gedachte is van iemands reactie. Weet jij hoe je hebt beste kan handelen? Ontdekt het in deze e-learning.

Training de essentie van het vrij te laten bedrag (VTLB): een verdiepingsslag

Wil je weten wat de VtlB-calculator allemaal achter de schermen doet in de VtlB-berekening? Wil je schuldeisers precies kunnen vertellen hoe je aan de afloscapaciteit bent gekomen? Dan is de training de essentie van het vrij te laten bedrag precies wat je zoekt.