Kenniscentrum Sociaal Domein is hét opleidings- en detacheringscentrum van het Sociaal Domein.

Basisopleiding Consulent Werk en Inkomen

Meppel
 2.499,00
6 lesdagen
Participatie
Opleiding
2023

Wil jij een veelzijdige functie waar je mensen weer aan het werk helpt, maar je ook bezig houdt met de administratieve kant? Als consulent werk en inkomen ben je het eerste aanspreekpunt van inwoners als het gaat om inkomen of werk. Vind jij het leuk om controles uit te voeren en mensen op weg te helpen naar werk? Volg dan de Basisopleiding Consulent Werk en Inkomen.  

De functie consulent werk en inkomen is een veelzijdige functie. Als consulent werk en inkomen behandel je aanvragen voor een uitkering. Je beoordeelt of de inwoner aan de voorwaarden voldoet en controleert of hij of zij zich aan zijn verplichtingen houdt. Wanneer sprake is van fraude, kun jij als consulent een boete of sanctie opleggen.

Gespreksvaardigheid is een belangrijke competentie in deze functie. In sommige gevallen moet je een vervelende boodschap brengen en krijg je te maken met weerstand. Het is aan jou om de regie te houden in dit traject en zorgen dat op een juiste manier wordt omgegaan met wet- en regelgeving.

In de functie kan het nodig zijn om trajecten binnen diverse domeinen uit te zetten. Het kan gaan om de Participatiewet, Schuldhulpverlening of de Wmo. Je hebt soms te maken met een kwetsbare doelgroep, maar moet ook controleren of de gegevens die de inwoner aanlevert juist en volledig zijn. De functie consulent werk en inkomen is dus een uitdagende functie.

Leerdoelen:

 • Je leert de basis over de Participatiewet;
 • Je kan burger informeren over de Participatiewet;
 • Je weet de begrippen uit de Participatiewet te herkennen en toe te passen;
 • Je kan eenvoudige aanvragen beoordelen en afhandelen;
 • Je bent in staat om de juiste gesprektechnieken toe te passen;
 • Je weet op welke manier je moet rapporteren;
 • Je bent in staat om de overige werkzaamheden in het kader van de Participatiewet uit te voeren;
 • Je weet te analyseren welke instrumenten de werkzoekende nodig heeft;
 • Je kent de uitstroom mogelijkheden;
 • Je weet hoe een re-integratietraject in elkaar steekt;
 • Je bent voorbereidt op veel voorkomende casuïstiek, waar een inkomensconsulent mee te maken krijgt.

De Basisopleiding Consulent Werk en Inkomen is geschikt voor mensen die zich willen laten omscholen tot consulent werk en inkomen. Daarnaast is de opleiding geschikt voor iedereen die al werkzaam is in een soortgelijke functie, maar zich verder wil specialiseren.

Instapvoorwaarden en opleidingsniveau

Voorwaarde voor deelname aan de Basisopleiding Consulent Werk en Inkomen is een mbo 4 diploma of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau. De opleiding Consulent Werk en Inkomen is een opleiding op hbo werk- en denkniveau.

Doel van de opleiding

Na het volgen van de Basisopleiding Consulent Werk en Inkomen heb je voldoende kennis verworven over de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving om de functie zelfstandig te kunnen uitoefenen. Je weet waar je op moet letten om fraude te signaleren en beschikt over de juiste communicatietechnieken om gesprekken te voeren met inwoners. Het proces van werkzoekende naar werk kent geen geheimen voor je. Je weet welke re-integratiemiddelen je kunt inzetten en kunt een actieplan opstellen.

Lesdag 1: Inleiding Participatiewet

 • Inleiding Participatiewet
 • Begripsbepaling
 • Aanvraag
 • Kring van rechthebbenden

Lesdag 2: Bijstand & inkomen

 • Algemene bijstand
 • Bijzondere bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Studietoeslag
 • Inkomen en vermogen

Lesdag 3: Maatregelen & rechtsbestemming

 • Vorm van bijstand
 • Re-integratie
 • Verplichtingen
 • Handhaving
 • Maatregel
 • Boete
 • Terugvordering
 • Invordering
 • Verhaal
 • Rechtsbestemming
 • Menselijke maat

Lesdag 4: Gesprekstechnieken & rapporteren

 • Relevante gegevens uitvragen
 • Gesprekstechnieken toepassen
 • Omgaan met emotie en weerstand
 • Inhoud rapport/beschikking
 • Adviseren en concluderen
 • Advies vertalen naar een beschikking

Lesdag 5: Praktijkverkenning Werk

 • Re-integratie instrumenten
 • Uitstroom
 • Route rol van de werkcoach
 • Re-integratie plan opstellen
 • Casuïstiek

Lesdag 6: Praktijkverkenning Inkomen

Op deze lesdag wordt er geoefend met casuïstiek die betrekking heeft op de onderwerpen die eerder in de Basisopleiding Inkomensconsulent naar voren zijn gekomen. De casuïstiek heeft onder andere betrekking op:

 • Gezamenlijke huishouding
 • De aanvraag
 • Algemene en bijzondere bijstand
 • Inkomenstoeslag
 • Middelen
 • Verplichtingen
 • Maatregel en boete
 • Terugvordering
 • Rechtsbescherming

Online kennistoets

Studiebelasting

De Basisopleiding Consulent Werk en Inkomen is verdeeld over 6 lesdagen. De lesdagen vinden, altijd op dezelfde dag, wekelijks plaats van 9:00 tot 16:00 uur, behalve in schoolvakanties en op feestdagen. Daarnaast is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen. De totale studiebelasting is 54 uur (42 uur klassikaal, 12 uur zelfstudie).

Investering

De kosten voor de Basisopleiding Consulent Werk en Inkomen zijn  € 2.499,- (vrijgesteld van btw). Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Daarnaast is ook het studiemateriaal en toegang tot een persoonlijke online leeromgeving inbegrepen. Als naslagwerk wordt gebruik gemaakt van het boek: De bijstand in praktijk (W. Heesen & J. de Boer, 2023) ter waarde van € 70,-.

Unieke online leeromgeving

Voor de Basisopleiding Consulent Werk en Inkomen krijg je toegang tot onze online leeromgeving. In de leeromgeving vind je de lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de hand-outs van de lesdagen. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, actualiseren wij de lesstof regelmatig. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet.

Certificering

 Als je de opleiding volledig hebt doorlopen en de toetsing met succes afrondt, ontvang je een certificaat van Kenniscentrum Sociaal Domein.

Herkansing

Voor deze opleiding heb je recht op één kosteloze herkansing.

STAP-budget

Vanwege recente wijzigingen in de regels van STAP, is het niet langer mogelijk om het STAP-budget te gebruiken voor het scholingsaanbod van Kenniscentrum Sociaal Domein. De overheid heeft besloten dat alleen nog OCW-erkende onderwijsinstellingen, zoals MBO- en HBO-opleidingen, in aanmerking komen na de STAP-ronde van 3 juli. Hierdoor vallen ongeveer 95% van de opleidingen en opleiders niet langer onder het STAP-budget, inclusief alle (branche-erkende) opleidingen van Kenniscentrum Sociaal Domein.

 

Wil je toch de volgende stap zetten in jouw carrière? Geen zorgen, je kunt nog altijd starten met een vakinhoudelijke opleiding van Kenniscentrum Sociaal Domein!

 2.499,00

Meer informatie?

Bekijk dan onze studiegids.
Kenniscentrum Sociaal Domein traint en detacheert de professionals van morgen en helpt organisaties vooruit.

Hulp nodig?

Vragen over het aanbod? Onze mensen helpen je graag verder. Neem contact op via

Incompany

Heb je interesse in een incompanytraining? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Wellicht vind je dit ook interessant

E-learning Omgaan met Agressie

dens de e-learning ‘Omgaan met agressie’ wordt er ingegaan op wat agressie precies is en welke fasen er zijn. Hierdoor kun je ontdekken wat de achterliggende gedachte is van iemands reactie. Weet jij hoe je hebt beste kan handelen? Ontdekt het in deze e-learning.

E-learning Wetten Sociaal Domein

Meer leren over de wetten en sociale zekerheid binnen het Sociaal Domein? Volg dan de e-learning Wetten Sociaal Domein.

Training Omgaan met de Kritische Klant

Weerstand en onbegrepen gedrag komen in het Sociaal Domein vaak voor. Het gesprek kan soms helemaal vastlopen omdat er veel weerstand is en wellicht kun je op dat moment niet gelijk iets bevestigen of ontkrachten. Wat kun je doen om het gesprek een andere wending te geven? Leer het tijdens de training omgaan met de kritische cliënt.