Vraag en antwoord: Vervoer Dagbesteding vanuit de Wmo of de Zorgverzekeringswet

15 april 2022

In ‘Vraag en Antwoord’ geven wij antwoord op een ingestuurde vraag welke wordt beantwoord door een van onze specialisten uit het Sociaal Domein. Deze week beantwoorden we de vraag van een Wmo consulent die graag advies wil over de vergoeding van het vervoer van een cliënt naar de dagbesteding.

 

“Vervoer naar de dagbesteding op grond van een behandelplan; mevrouw heeft een behandelplan, dagbesteding wordt bekostigd vanuit de GGZ. Nu wordt er op grond van de Wmo een aanvraag gedaan voor vervoer naar de dagbesteding bij de GGZ. Mevrouw kan niet deelnemen aan het verkeer in verband met medicijngebruik. Reizen met het openbaar vervoer kost te veel energie om het behandelplan goed te kunnen volgen. Is er compensatie vanuit de Wmo mogelijk of is een aanvraag Zorgverzekeringswet (Zvw) voorliggend? De zorgaanbieder van waaruit de behandeling wordt geboden wil mevrouw wel vervoeren alleen de betaling is nu een probleem.”
— 
Een Wmo consulent

Antwoord van onze professional

 

De Zorgverzekeringswet (Zvw) vergoedt slechts in bepaalde gevallen vervoer. Op basis van jouw omschrijving denk ik niet dat het vervoer in dit geval tot de standaard opties hoort van artikel 2.14 lid 1 Besluit zorgverzekering. Mogelijk kan het vervoer wel vergoed worden op basis van de hardheidsclausule (artikel2.14 lid 3 Besluit zorgverzekering). De cliënt moet dan voor de behandeling van een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer en het niet verstrekken of vergoeden van dat vervoer zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Voor toepassing van de hardheidsclausule gebruikt de zorgverzekeraar de volgende formule: (aantal maanden) x (aantal keren p/week) x (aantal weken p/maand) x (aantal km enkele reis) x 0,25 (= wegingsfactor).

Is de uitkomst 250 of groter, dan kan cliënt op grond van de hardheidsclausule mogelijk aanspraak maken op vervoer. Het advies is om een inschatting te maken of de cliënt in aanmerking komt voor de hardheidsclausule en/of hierover af te stemmen met de verzekeraar van de cliënt. Als de zorgverzekeraar het vervoer niet vergoedt en de cliënt geen andere vervoersmogelijkheden heeft, valt het vervoer onder de Wmo. Naar mijn idee is het niet reëel om bij een afwijzing door de verzekeraar een eventuele klachtenprocedure eerst af te wachten.

Heb je ook een vraag?

En wil je daar graag antwoord op van een specialist? Stuur je vraag met je contactgegevens naar info@kenniscentrumsociaaldomein.nl onder vermelding van ‘Lezersvraag Wmo doen’.