Vraag en antwoord: Hoe kunnen instanties beter samenwerken zodat mensen niet tussen wal en schip vallen?

11 februari 2022

In ‘Vraag en Antwoord’ geven wij antwoord op een ingestuurde vraag welke wordt beantwoord door een van onze specialisten uit het Sociaal Domein. Deze week beantwoorden we de vraag van een Wmo consulent die graag advies wil over hoe instanties beter kunnen samenwerken zodat mensen niet tussen wal en schip vallen. 

 

“Een jonge vrouw heeft een hersenbloeding gehad, waardoor ze eenzijdig is verlamd. Hierdoor kan zij haar baby van 8 maanden niet vasthouden. Haar familie kan de mantelzorg niet meer aan. Het is een lastige casus, omdat andere instanties, zoals de zorgverzekeraar en jeugdhulp zeggen “dit hoort niet bij ons”. Uiteindelijk hebben wij besloten dat zij geholpen moet worden. Dit hoort niet bij de Wmo, maar iemand moet het oppakken. Ik merk vaak dat zorgverzekeraar, Wlz en jeugdhulp het niet oppakken als ze denken dat het niet bij ze hoort. Medewerkers hebben er geen verstand van en ze willen niet meedenken. Uiteindelijk komt de hulpvraag bij de Wmo. Hoe kunnen instanties beter samenwerken zodat mensen niet tussen wal en schip vallen?”
— 
Een Wmo consulent

Antwoord van onze professional

 

Dat is inderdaad een lastige kwestie. Kindzorg is Wmo en valt vaak onder de huishoudelijke hulp. Dus wij moeten er zeker wat mee! Natuurlijk kijken we wel naar voorliggende voorzieningen zoals kinderopvang. Echter, huishoudelijke hulporganisaties zijn hier vaak niet op ingesteld. Daarnaast heeft Jeugd speciale babyzorg. Hier ligt denk ik het grootste “probleem” dat je met eilandjes te maken hebt en het belangrijkste vergeten wordt, namelijk de moeder en haar kind/gezin helpen. Dus in deze situatie is het advies om even los te laten wat de “regels” zijn en samen zoeken naar maatwerk..

Heb je ook een vraag?

En wil je daar graag antwoord op van een specialist? Stuur je vraag met je contactgegevens naar info@kenniscentrumsociaaldomein.nl onder vermelding van ‘Lezersvraag Wmo doen’.