Vraag en antwoord: Overnemen huishoudelijke taken door dochter stimuleren of niet?

11 februari 2022

In ‘Vraag en Antwoord’ geven wij antwoord op een ingestuurde vraag welke wordt beantwoord door een van onze specialisten uit het Sociaal Domein. Deze week beantwoorden we de vraag van een Wmo consulent die graag advies wil: moet ze de dochter van een cliënt juist stimuleren om de huishoudelijke taken van haar moeder over te nemen of juist niet?

 

“In een gesprek met een cliënt en haar zelfstandig wonende dochter van 42 kwam ik in een dilemma terecht. Ter sprake kwam dat cliënte graag wilde dat haar dochter de huishoudelijke taken van moeder over zou nemen, nu zij dat zelf niet meer kon. De dochter bracht hier weinig tegenin, maar leek ook niet gelukkig met deze situatie. Ik wist niet goed wat te doen: de dochter stimuleren om deze taken te gaan doen of juist niet? Uit het gesprek bleek al dat ze al veel deed al voor haar moeder en daarnaast haar eigen gezin heeft en buitenshuis werkt.
— 
Een Wmo consulent

Antwoord van onze professional

 

Inderdaad is dit een dilemma. Heel goed dat je beide kanten van de medaille onderkent en kunt benoemen: de hulp moet inderdaad aansluiten bij de behoefte van de cliënt maar het moet in geval van mantelzorg wel een “gezonde” zaak blijven.

Eerst even terug naar de tafel waar de vraag is ontstaan. De behoefte aan huishoudelijke hulp is in beeld gebracht en bij het doorlopen van de cirkels (wat kan cliënt zelf, wat kan in het netwerk opgelost worden etc.) kom je de hulp al tegen: dochterlief zou de taken kunnen opvangen. Een mooi voorbeeld van het inzetten van eigen kracht! Of is hier nog meer te doen? Jazeker, dat is er en dat voelde je zelf dus al aan. Want hoewel dochter de taken misschien prima zou kunnen uitvoeren omdat ze bijvoorbeeld dichtbij woont en bedreven is in het voeren van een huishouding, hoeft het niet de meest passende oplossing te zijn in dit geval. Want hoe ziet de situatie van de dochter eruit? Ze heeft, zo blijkt uit het verhaal, een gezin en een baan. Dit geeft doorgaans al een stevige maar normale belasting. En ze doet al verscheidene taken voor haar moeder. Die zou ik ook eens op een rij willen zien. Op die manier krijg je inzicht in hoe dochter al belast wordt met de diverse taken. Ook zou ik graag willen weten of er ook nog tijd is voor gezelligheid tussen moeder en dochter. Die is namelijk heel belangrijk voor het in standhouden van de mantelzorgrelatie! Vraag daarna uit hoe het met de dochter zelf gaat, met al haar taken en verplichtingen. Grote kans dat het antwoord op de vraag of het verstandig is dat deze dochter nog meer huishoudelijke taken bij haar moeder gaat uitvoeren, daaruit naar voren komt.

Het korte antwoord op deze vraag is dus: Als het verantwoord is voor de dochter én het de balans in de relatie niet verstoort. Als daarvan sprake is, zet dan liever hulp in.

Heb je ook een vraag?

En wil je daar graag antwoord op van een specialist? Stuur je vraag met je contactgegevens naar info@kenniscentrumsociaaldomein.nl onder vermelding van ‘Lezersvraag Wmo doen’.