Vraag en antwoord: Kan er wel of geen Pgb voor vervoer dagbesteding verstrekt worden?

11 februari 2022

In ‘Vraag en Antwoord’ geven wij antwoord op een ingestuurde vraag welke wordt beantwoord door een van onze specialisten uit het Sociaal Domein. Deze week beantwoorden we het dilemma van een Wmo consulent die zich afvraagt of er voor haar cliënt wel of geen Pgb voor vervoer dagbesteding verstrekt kan worden.

 

“Een cliënt komt in aanmerking voor dagbesteding op
grond van haar psychische klachten. Ze is in het bezit van
een rijbewijs en auto. De aanbieder biedt geen vervoer aan,
de cliënt moet zelfstandig komen. De cliënt heeft echter
niet de financiële middelen om dit vervoer te bekostigen,
wel haar eigen kracht. Kan er wel of geen Pgb voor vervoer
dagbesteding verstrekt worden?”
— 
Een Wmo consulent

Antwoord van onze professional

 

De stelling ‘heeft niet de financiële middelen’ zou ik wel verder willen onderzoeken/ onderbouwen. Stel dat deze aanbieder wel vervoer zou aanbieden, was er dan geïndiceerd inclusief vervoer? In het beleid kan hierover wellicht ook nog wat opgenomen staan. Je verstrekt dagbesteding. Wanneer iemand niet de mogelijkheden heeft hierheen te reizen of dat nou fysiek of financieel is, ben je als gemeente wel verantwoordelijk dit ook te vergoeden. Normaal verstrek je aan de zorgaanbieder een bedrag per dag voor het vervoer. Dat zou je normaal kunnen doen en de aanbieder het vervoer laten regelen in overleg met cliënt. Maar wanneer dat niet mogelijk is, dan zou je inderdaad een Pgb aan cliënt kunnen verstrekken zodat diegene zelf het vervoer kan regelen. Vraag is dan wel hoe hoog dit Pgb moet zijn. Zelf met de auto rijden zal goedkoper zijn als de bijdrage die normaal aan een zorgaanbieder wordt verstrekt. Dus eventueel is een kilometervergoeding nog een optie?

Tot slot is het nog interessant om een wedervraag te stellen. Stel je regelt niks qua vervoer (“mevrouw moet dat gewoon zelf regelen, we hebben al dagbesteding verstrekt”); voldoe je dan nog steeds aan ‘de bedoeling’ van deze casus? Als het antwoord Nee is moet je volgens mij op zoek naar een creatieve oplossing – er is nooit maar één oplossing!

Heb je ook een vraag?

En wil je daar graag antwoord op van een specialist? Stuur je vraag met je contactgegevens naar info@kenniscentrumsociaaldomein.nl onder vermelding van ‘Lezersvraag Wmo doen’.