Vraag en antwoord: Overgang van Jeugdhulp (18-) naar hulp voor 18+

28 januari 2022

In ‘Vraag en Antwoord’ geven wij antwoord op een ingestuurde vraag welke wordt beantwoord door een van onze specialisten uit het Sociaal Domein. Deze week beantwoorden we het dilemma van een Wmo consulent die de laatste tijd veel te maken heeft gehad met jongeren die van jeugdhulp (18-) naar hulp voor 18+ zijn gegaan. Hoe kunnen we zorgen voor een betere overgang? Hoe kunnen we de overgang het beste duiden?

 

“Ik heb de laatste tijd veel te maken gehad met jongeren die van jeugdhulp (18-) naar hulp voor 18+ zijn gegaan. De jeugdhulp heeft behoorlijke pgb’s ingezet om de ouders te ondersteunen. Als wij hier kritisch naar kijken en specifieke vragen gaan stellen, dan merken we dat ouders geen benul hebben van de overgang van 18- naar 18+. Ze zijn dan verbaasd. Veel ouders hebben het pgb als inkomen en dit valt weg wanneer de jongere onder de Wmo valt. We voeren dan ingewikkelde gesprekken met ouders, waarbij we te maken krijgen met een hoop emoties. Men heeft niet in de gaten hoe ingewikkeld de overgang is. Voorheen konden dingen via de jeugdhulp, die niet meer kunnen via de Wmo. Ouders en aanbieders snappen dit niet. Ik mis een stukje begeleiding voor deze overgang. Hoe kunnen we zorgen voor een betere overgang? Hoe kunnen we de overgang het beste duiden?”
— 
Een Wmo consulent

Antwoord van onze professional

 

De gemeente is zelf verantwoordelijk dat deze overgang soepel verloopt. Je kan allerlei afspraken maken. Je zou een Wmo consulent al kunnen aansluiten bij de casus vanaf 16,5 jaar. Hierdoor zou je tijdelijk al kunnen kijken naar de overgang en eventueel samen optrekken van de indicatie vanuit de Jeugdwet naar de Wmo. Ook moet men vanuit de Jeugdwet al tijdig het gesprek aangaan met de ouders dat de PGB geen inkomen is en dat men goed moeten nadenken over het loslaten van het kind richting 18+. Wat ook erg belangrijk is dat dit als doel meegenomen wordt bij de indicatie. Zelf ben ik een voorstander om naast de PGB toch iemand mee te laten lopen vanuit een organisatie. Dus dat je naast de PGB ZIN inzet. Dit met het oog op het behalen van de doelen (dus ook het “loslaten” van het kind wat elke ouder heeft). Het inzetten van de PGB moet gezien worden als een tijdelijke voorziening (soort vangnet) maar de doelen moeten duidelijk zijn dat men weer richting zelfstandig of anders oplossen in het voorveld moet gaan. Dus vanuit de Jeugdwet moet goede en duidelijke communicatie zijn. Eventueel kun je ZIN ernaast laten lopen (1 uur per maand of iets) om de kwaliteit te waarborgen maar ook de doelen te bespreken. Daarnaast moet je vanaf 16,5 jaar de Wmo aan laten sluiten want dan heb je een soepelere overgang richting Wmo. Alles valt en staat met de uitvoeringsregels van de gemeente en het geeft maar weer aan dat er een goede samenwerking moet zijn tussen Jeugdwet en Wmo 2015.

Heb je ook een vraag?

En wil je daar graag antwoord op van een specialist? Stuur je vraag met je contactgegevens naar info@kenniscentrumsociaaldomein.nl onder vermelding van ‘Lezersvraag Wmo doen’.