Vraag en antwoord: Wat als blijkt dat iemand geen beenbeperking heeft?

11 februari 2022

In ‘Vraag en Antwoord’ geven wij antwoord op een ingestuurde vraag welke wordt beantwoord door een van onze specialisten uit het Sociaal Domein. Deze week beantwoorden we de vraag van een Wmo consulent die graag advies wil: wat moet je doen als je een inwoner ziet lopen, een week na het huisbezoek, en het blijkt dat diegene geen beenbeperking heeft. 

 

“Wat doe je als je een inwoner een week na het huisbezoek ziet lopen in het centrum en er lijkt geen beenbeperking
aanwezig te zijn? Mag ik die informatie meenemen t.a.v. mijn advies?”
— 
Een Wmo consulent

Antwoord van onze professional

 

Omdat de Wmo2015 wordt gefinancierd door gemeenschapsgeld is het belangrijk dat dit zorgvuldig wordt besteed. Beslissingen door het college over de toe- of afwijzing van een aanvraag worden daarom altijd gemotiveerd, dit is tevens een vereiste op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het motiveringsbeginsel heeft vaak geleid tot de vernietiging van een besluit, tegenwoordig heeft de rechter mogelijkheden om dat anders aan te pakken en naar een snelle oplossing toe te werken, maar motiveren blijft een vereiste! Als je ziet dat een inwoner in het plaatselijke centrum lijkt rond te lopen alsof er niets aan de hand is, moet je je allereerst beseffen dat je niet ‘in functie’ bent. Mogelijk weet je nog welke beperkingen iemand ervaart en hoort een en ander (een goede dag afgewisseld door een slechte) bij het ziektebeeld? Dat is iets wat uitgesloten dient te worden. Als dat niet het geval is, zou ik de waarneming achteraf zorgvuldig bij de persoon checken en meenemen in het advies (mogelijk leidt dit dan zelfs tot een medisch advies).

Ik heb wel eens meegemaakt dat ik in de rechtbank zat te wachten op iemand die in de stukken pretendeerde nog geen meter te kunnen lopen, maar de trappen van de rechtbank gingen moeiteloos. Ik heb dit destijds aangekaart tijdens de zitting (een bestuursrechter vergaart immers ook informatie en heeft een actieve onderzoeksplicht) en een en ander heeft geleid tot nader onderzoek door een onafhankelijke derde. Zonder oordeel waarnemingen op tafel leggen is hierin het enige juiste. Dit doe je allemaal in het kader van zorgvuldig onderzoek en de juiste besteding van gemeenschapsgelden. Overigens kan hierin ook een rol weggelegd zijn voor de toezichthouder wanneer een besluit al genomen is. En denk ook aan periodieke hercontroles waarover de wet spreekt.

Heb je ook een vraag?

En wil je daar graag antwoord op van een specialist? Stuur je vraag met je contactgegevens naar info@kenniscentrumsociaaldomein.nl onder vermelding van ‘Lezersvraag Wmo doen’.