Vraag en antwoord: Begeleiding cliënt

11 februari 2022

In ‘Vraag en Antwoord’ geven wij antwoord op een ingestuurde vraag welke wordt beantwoord door een van onze specialisten uit het Sociaal Domein. Deze week beantwoorden we de vraag van een Wmo consulent die graag advies wil over een cliënt die begeleiding ontvangt van zijn ouders op leeftijd.

 

“Jan is 40 jaar oud en woont zelfstandig in een appartement. Jan heeft ASS en kan hierdoor niet goed plannen, structureren, overzicht creëren. Hierdoor vindt hij het lastig om zijn huis schoon te houden, de administratie en financiën te doen en zijn dag in te delen. Zijn ouders wonen 400 meter bij hem vandaan en zijn moeder ondersteunt hem bij zijn huishouden en dag. Zijn vader ondersteunt bij de administratie en financiën. Zijn ouders zijn beide al in de 70. Ze hebben een indicatie voor begeleiding van 4 uur in de week op basis van PGB. Dit PGB wordt beheert door zijn oudere broer die tevens in hetzelfde dorp woont en een goede band met zijn broer heeft. Deze constructie hebben ze al sinds Jan op zijn 30ste op zichzelf is gaan wonen. Tijdens het huisbezoek is besproken wat er gebeurt als een van de ouders of beide ouders niet meer in staat zijn de begeleiding te bieden. Is dit niet een te kwetsbare situatie om zo door te laten gaan? Broer geeft tijdens het gesprek heel duidelijk aan dat hij dit niet kan en wil oppakken. Dat hij de Pgb beheerd, vindt hij geen probleem, maar de begeleiding kan hij niet bieden en wil hij ook niet bieden, omdat hij gewoon broer wil blijven en geen hulpverlener. Ouders geven aan dat het op dit moment al zwaar is soms en dat zij inderdaad niet meer de jongste zijn. Jan wil echter geen andere hulp, want hij vertrouwd zijn ouders en is aan deze situatie gewend. Wat zou hierin een oplossing kunnen zijn en kun je afdwingen dat dit anders geregeld wordt?”
— 
Een Wmo consulent

Antwoord van onze professional

 

In deze casus kun je ervoor kiezen om de begeleiding zoals hij eerder is verstrekt door te zetten voor een jaar met als kanttekening dat zij drie maanden de tijd krijgen om te gaan zoeken naar een geschikte begeleider en er over drie maanden een gesprek plaats zal gaan vinden met alle partijen. Van belang hierin is dat Jan een klik heeft met deze begeleider, maar ook dat zijn ouders die hier vertrouwen in hebben. Vervolgens kan er een indicatie worden afgegeven voor bijvoorbeeld begeleiding van één uur in de week en zal deze langzaam een vertrouwensband opbouwen en zaken overnemen van ouders. Hierbij is het noodzakelijk om af te spreken dat wanneer dit goed gaat de ouders steeds minder taken op zich gaan nemen en weer ouders worden. Jan kan op deze manier rustig wennen aan een nieuwe manier en aan een nieuwe begeleider. Uiteraard is dit niet afdwingbaar, maar het is goed om hier altijd over in gesprek te blijven en voor ogen te houden wat voor iedereen het beste is.

Heb je ook een vraag?

En wil je daar graag antwoord op van een specialist? Stuur je vraag met je contactgegevens naar info@kenniscentrumsociaaldomein.nl onder vermelding van ‘Lezersvraag Wmo doen’.