Vraag en antwoord: Aanvraag traplift afwijzen of niet?

11 februari 2022

In ‘Vraag en Antwoord’ geven wij antwoord op een ingestuurde vraag welke wordt beantwoord door een van onze specialisten uit het Sociaal Domein. Deze week beantwoorden we de vraag van een Wmo consulent die graag advies wil over een aanvraag van een traplift. 

 

“Mogen we een aanvraag traplift van een 83-jarige dame afwijzen op basis van voorzienbaarheid?”
— 
Een Wmo consulent

Antwoord van onze professional

 

Natuurlijk kan je in je gesprek met een cliënt wel aanstippen dat de kans dat iemand van 83 problemen krijgt met traplopen groot is, maar zonder verder onderzoek afwijzen op voorzienbaarheid mag niet. Wanneer uit je onderzoek blijkt dat iemand op het moment dat hij naar de woning verhuisde al belemmeringen had die het logisch maken dat de woning niet adequaat is, dan is voorzienbaarheid wel een belangrijk bespreekpunt. Er zal dan alsnog goed moeten worden onderzocht waarom de keuze voor deze woning is gemaakt. Naast de geschiktheid van de woning spelen er natuurlijk ook andere factoren mee als sociale of economische gebondenheid en de aan- of afwezigheid van een andere wellicht beter geschikte woning.

Heb je ook een vraag?

En wil je daar graag antwoord op van een specialist? Stuur je vraag met je contactgegevens naar info@kenniscentrumsociaaldomein.nl onder vermelding van ‘Lezersvraag Wmo doen’.