Marijke Koekkoek

Docent
”Marijke werkte eerst als fysiotherapeute en daarna als indicatiesteller voor de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Eerst voor gemeenten, later bij het Regionale indicatieorgaan (RIO) en het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Bij het CIZ werd ze beleidsmedewerker en opleidingsadviseur. Vanaf 2015 ging het CIZ alleen indicaties afgeven voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en is ze als Wmo consulent voor gemeenten gaan werken en daarnaast als docent. Het dagelijkse contact met de mensen om wie het gaat hield haar scherp en gaf haar input voor het ontwikkelen van praktijkgerichte opleidingen. Door een goede afwisseling van theoretische-  en praktische werkvormen ontdekken en leren de cursisten als vanzelf, is haar overtuiging.”