Marijke Koekkoek

Docent
Marijke werkte vanaf 1980 als fysiotherapeute. In 1994 werd ze indicatiesteller voor de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Eerst voor gemeenten, later bij het Regionale indicatieorgaan (RIO) en het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Bij het CIZ werd ze beleidsmedewerker en opleidingsadviseur. Ze gaf scholing aan collega’s en ontwikkelde trainingen voor zorginstellingen. Vanaf 2015 ging het CIZ alleen indicaties afgeven voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en is ze als Wmo consulent voor gemeenten gaan werken en daarnaast als docent. Het dagelijkse contact met de mensen om wie het gaat hield haar scherp en gaf haar input voor het ontwikkelen van praktijkgerichte opleidingen. Door een goede afwisseling van theoretische-  en praktische werkvormen ontdekken en leren de cursisten als vanzelf, is haar overtuiging. Wat haar ook bezighoudt is hoe mensen verschillend met hun beperkingen omgaan. Daar waar de een zich volledig uitgeschakeld voelt, kan de ander een hele zinvolle invulling geven aan zijn of haar leven. Hoe ze die positieve instelling in dit werk ook nog kan uitdragen, blijft haar boeien.