Gemeente Noordoostpolder

We gingen in gesprek met Eva Piscaer over haar ervaringen met onze dienstverlening op het gebied van detachering. Zij is teamleider van onder andere Sociaal Loket, Financieel Loket en procesbegeleiders bij de gemeente Noordoostpolder. Haar verleden als leidinggevende in een verpleeghuis bracht haar naar de gemeente, nieuwsgierig naar de verschillen in de dynamiek en aanpak bij een gemeente.

Binnen de Gemeente Noordoostpolder is het Sociaal Loket de toegang voor inwoners met vragen over gezondheid, welzijn, werk, wonen, geldzaken, meedoen aan de samenleving, opvoeden, etc. Met de inwoner kijken zij naar welke weg het beste te bewandelen is binnen de Gemeente, of eventueel met partners van de gemeente. Bij financiële vragen en/of problemen wordt het Financieel Loket betrokken. Bij complexere situaties komen procesbegeleiders in beeld. Procesbegeleiders gaan samen met alle betrokkenen kijken naar de situatie. De betrokkenen en professionals maken, door samen te besluiten, een plan om de situatie van de inwoner te verbeteren.


Het contact met Kenniscentrum Sociaal Domein

Eva kwam een tijdje geleden in aanraking met Kenniscentrum Sociaal Domein. Ze was op zoek naar  een consulent voor het Sociaal Loket. Deze kennismaking leidde tot een vruchtbare samenwerking waarbij medewerkers vanuit Kenniscentrum Sociaal Domein werden gedetacheerd naar het Financieel loket en Sociaal loket van de gemeente Noordoostpolder.


Een waardevol middel om specifieke expertise binnen te halen

“Detachering bleek een waardevol middel om specifieke expertise binnen te halen, vooral op het gebied van financiën en schuldhulpverlening”, benadrukt Eva. Een mooi voorbeeld is een trainee die aanvankelijk niet voldeed aan alle vereisten voor een specifieke opdracht binnen het Sociaal Loket. In plaats van deze medewerker af te wijzen, kreeg ze de kans om stage te lopen en uiteindelijk werd ze gedetacheerd naar het Financieel Loket en het Sociaal Loket. Dit voorbeeld laat de flexibiliteit en samenwerkingsbereidheid tussen Kenniscentrum Sociaal Domein en de gemeente goed zien.

De uitdagingen van Eva als leidinggevende komen met name naar voren door de complexe casuïstiek waarmee het team soms te maken heeft. Hierbij is het belangrijk om kennis up-to-date te houden en samen oplossingen te vinden voor steeds veranderende situaties.


De impact van Kenniscentrum Sociaal Domein

De impact van Kenniscentrum Sociaal Domein op de ontwikkeling van het team en de gemeente heeft een positieve indruk achtergelaten. “Kenniscentrum Sociaal Domein is actief bezig met kennisoverdracht en draagt positief bij aan de gemeentelijke dienstverlening.” Daarnaast kan ze de open en meedenkende houding van Kenniscentrum Sociaal Domein erg waarderen.


Wil je meer weten over detachering vanuit Kenniscentrum Sociaal domein en de toegevoegde waarde hiervan?

Neem dan contact op met Evelien Schuinder, zij praat je hier graag over bij! Bel haar op 06 – 51 30 74 15 of mail naar evelien@kenniscentrumsociaaldomein.nl

Hulp nodig?

Onze adviseurs helpen je graag verder. Neem contact op via

Nieuwsgierig geworden?

Bekijk dan ons volledige opleidingsaanbod.