Louwe Kater start als directeur bij Kenniscentrum Sociaal Domein

05 april 2022

Met ingang van april 2022 is Louwe Kater mede-eigenaar en directeur van Kenniscentrum Sociaal Domein. Samen met huidig eigenaar en directeur Miquel Wijngaards en het team richt hij zich op de doorontwikkeling van het Kenniscentrum van een regionale naar een landelijke toppositie in het Sociaal Domein.

Miquel Wijngaards, oprichter van Kenniscentrum Sociaal Domein: “Ons Kenniscentrum onderscheidt zich door de combinatie van opleiding en detachering van professionals en het oplossen van structurele capaciteitsvraagstukken van gemeentes. Daar kunnen we nog flink in groeien. Ons fundament is goed en Louwe heeft de ervaring in huis om deze groei te managen en te versnellen, met behoud van onze kwaliteit en identiteit. Ik ben trots dat hij ons team komt versterken.

Verbindingen leggen

Louwe heeft een duidelijke visie op het Sociaal Domein, de rol van professionals en de capaciteitsvraagstukken van gemeentes. “Om resultaten te behalen moet je in het sociaal domein breed kijken en werken vanuit de verbinding. Je kunt bijvoorbeeld niet alleen kijken naar schuldhulpverlening zonder arbeidsmarktparticipatie, huisvesting of onderwijs mee te nemen.

Wonen, werken en welbevinden hangen met elkaar samen en je moet de problematiek aanvliegen vanuit de burger. Onze mensen kunnen de domeinen verbinden en gemeentes helpen hun uitvoeringskracht te vergroten. In het Sociaal Domein is alles mooi uitgeschreven in beleid maar het echte verschil wordt gemaakt door mensen, het is een vakwerk en maatwerk.” aldus Louwe.

Ervaren bedrijfskundige

Louwe Kater is bedrijfskundige met bijna 20 jaar ervaring in de HR dienstverlening, waarvan 15 jaar binnen het publieke domein. De afgelopen vijf jaar was hij directeur bij BMC Wonen en Woningcorporaties. Daar leverde hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en groei van de organisatie en bepaalde mede de koers. Louwe Kater: “Ik heb daar samen met het team heel mooie dingen mogen doen, ik kijk daar met veel plezier op terug. Ik ben ongelooflijk trots op de mensen die daar dagelijks het verschil weten te maken. Dat loslaten was nog wel even lastig”.

Het verschil maken

“In mijn eigen werk wil ik ook dat verschil maken. Ik help mensen graag aan een baan, daar zit voor mij – na al die jaren – nog altijd de kick. Want betekenisvol werk, daar worden mensen gelukkig van. Bij het Kenniscentrum is veel kennis en expertise van het Sociaal Domein, van uitvoering tot strategie. Hier ligt veel potentie in het verbinden van kennis en netwerken. Met mijn stijl van leidinggeven en mijn visie kunnen we dit naar een hoger niveau brengen. Zo kunnen we samen werken aan een toekomstbestendig sociaal domein. Voor mij persoonlijk spelen kinderen daarin een grote rol want de toekomst is voor hen. Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht waar je woont of geboren bent. Daar wil ik aan bijdragen.”

Samen op kop!

Miquel blijft werken aan verdieping en verbreding van het opleidingsaanbod, zodat professionals van elk niveau zich kunnen blijven ontwikkelen. Louwe zal zich vooral richten op detachering, capaciteitsvraagstukken bij gemeentes en het vergroten van de uitvoeringskracht van de organisaties in het Sociaal Domein. Met goed geschoold personeel, strategisch organisatieadvies en bijvoorbeeld hulp bij de digitale transitie. Daarbij is het verbinden van mensen, kennis en expertise uit verschillende domeinen cruciaal.

Duurzaam betrokken

Wij willen de beste en meest complete aanbieder zijn van opleiding, training en detachering voor professionals in het Sociaal Domein. Daarnaast willen we opdrachtgevers uit alle regio’s van Nederland helpen bij hun capaciteitsvraagstukken. Louwe: “Ik committeer me aan deze ambitie. Daarom word ik naast directeur ook mede-eigenaar. En ik verbind me niet zomaar aan alles en iedereen: als ik iets doe, dan doe ik het goed. Ik kies voor een sterke organisatie met een professioneel team, waar kennis en expertise vooraan staan.”

Louwe is te bereiken op het volgende mailadres: louwe@kenniscentrumsociaaldomein.nl of via het telefoonnummer 06 – 55 70 13 23