Een succesvolle samenwerking

31 augustus 2023

Wij gaan in gesprek met Aileen Karagoz, trainee Wmo consulent bij Kenniscentrum Sociaal Domein. Zij maakte zeven maanden lang deel uit van Het Tijdelijke Projectteam Herindicaties in gemeente Rheden. Wij duiken dieper in haar ervaringen binnen het projectteam en bespreken hoe ze, in samenwerking met haar collega’s, heeft bijgedragen aan het verminderen van de wachtlijsten voor specialistische begeleiding in de gemeente Rheden.

Aileen (24 jaar) is in september 2022 in dienst gekomen. Haar passie voor het Sociaal Domein heeft ze ontdekt tijdens haar studie Maatschappelijke Zorg. De behoefte aan regelmaat in haar leven zorgde ervoor dat ze drie jaar geleden is gestart met haar deeltijdstudie Social Work aan het Saxion. Ze verwacht in 2024 zowel haar studie als haar traineeship tot Wmo consulent af te ronden en daarna de praktijk in te gaan. Aileen vertelt: “Als ik straks mijn hbo studie Social Work heb afgerond, ga ik op zoek naar een baan. In het werkveld waarin ik werkzaam wil zijn, zie je vaak dat ze op zoek zijn naar mensen met een aantal jaar ervaring. Doordat ik hier nu het traineeship Wmo consulent volg, bouw ik die ervaring op en verwacht ik makkelijker een baan te vinden.”

Rol projectteams Kenniscentrum Sociaal Domein

Projectteams van Kenniscentrum Sociaal Domein werken nauw samen met gemeentes om te helpen bij hun hulpvragen. Aileen maakte deel uit van zo’n projectteam. Haar projectteam moest in opdracht van de gemeente Rheden de wachtlijsten specialistische begeleiding wegwerken. Deze hulp was hard nodig omdat de gemeente de vraag niet meer met eigen kracht kon oplossen.

Over het algemeen werken er ongeveer vijf consulenten samen in een projectteam, bestaande uit zowel ervaren als minder ervaren consulenten. Deze mix biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren, waarbij de ervaren consulenten de minder ervaren collega’s ondersteunen en begeleiden. Trainees zijn vaak erg gedreven en enthousiast omdat ze graag willen leren. Een opdracht zoals een wachtlijst wegwerken is voor hun een perfecte uitdaging om de tanden in te zetten en veel van te leren en ervaring op te doen. De kosten voor een trainee zijn lager, maar toch profiteer je als gemeente van ontzettend veel kennis en gedrevenheid.

Projectteam herindicaties gemeente Rheden

“In oktober 2022 is mijn team begonnen bij gemeente Rheden. Het team waar ik deel van uitmaakte bestond uit zes consulenten. Er was één projectleider en twee ervaren en drie minder ervaren consulenten,” vertelt Aileen. “Je werkte in duo’s, waardoor ik veel kon leren van de ervaren consulent en hierdoor ben gegroeid als professional.”

Het belang van de samenwerking met Kenniscentrum Sociaal Domein

Het werken met Kenniscentrum Sociaal Domein heeft de gemeente Rheden geholpen met de wachtlijsten voor specialistische begeleiding weg te werken. “Ik ben bijvoorbeeld bij een dame op huisbezoek geweest die een angststoornis had en daarnaast ook depressief. Als Wmo consulent kijk je dan welke hulp nodig is en wat we moeten inzetten om deze mevrouw te helpen,” zegt Aileen. “Doordat wij er waren werd de werkdruk op het huidige team van de gemeente verlaagd en hebben we als projectteam uiteindelijk circa 200 casussen in 7 maanden weggewerkt.” Vaste aanspreekpunten en een goede communicatie tussen de gemeente en het projectteam waren hierbij essentieel.

Aileens persoonlijke ervaring

Het samenwerken in duo’s tijdens deze opdracht vond Aileen erg prettig. “In het begin kijk je mee met een ervaren consulent. In mijn geval was ik net een maandje aan de slag als trainee Wmo consulent en dus nog echt in de begin fase. Door in het begin mee te kijken en te leren, kreeg ik daarna de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan. Dit helpt bij je ontwikkeling en creëert ook vertrouwen,” vertelt Aileen. Aileen vervolgt: “Het wekelijkse overleg met het projectteam bood mij ook de kans om van anderen te leren. Doordat iedereen op z’n beurt een casus moest aandragen kreeg je de kans om van anderen te leren en hun gedachtegang te begrijpen.” Bovendien waardeerde ze de positieve feedback die ze kreeg van de inwoners.

De succesvolle samenwerking

Volgens Aileen was de gemeente erg tevreden met het projectteam vanuit Kenniscentrum Sociaal Domein. De externe kijk van het team helpt de gemeente om verbeterpunten te identificeren en aan te pakken. In veel gevallen kunnen interne medewerkers langdurig betrokken zijn bij een specifieke casus, wat kan resulteren in een verminderd vermogen om zelf de oplossing te zien. Het projectteam biedt een frisse kijk op de casus, wat zal leiden tot het ontstaan van nieuwe oplossingen en innovatieve concepten. Door als gemeente knelpunten te bespreken met het projectteam komen er belangrijke verbeterpunten naar voren. Het kan dan voorkomen dat iemand uit het projectteam de persoon is om deze verbeterpunten op te lossen en deze persoon de gemeente langer zal helpen bij problemen of vraagstukken. Uit dit vraagstuk is dan ook zo’n langdurige klus ontstaan. Projectleider van het Tijdelijk Projectteam, Heina Zeeman, heeft namelijk een functie voor ‘beleidsmedewerker beschermd wonen’ aangeboden gekregen en vervuld deze op dit moment nog bij gemeente Rheden. Hier is de gemeente ontzettend mee geholpen.