Blog: Behalen van een goede kwaliteit in een keukentafelgesprek

11 februari 2022

Onlangs schreef Wmo Magazine online dat burgers kritisch zijn over de kwaliteit van het keukentafelgesprek. Gesprekken zijn te kort en vluchtig door een te hoge werkdruk bij gemeentes, burgers voelen zich afhankelijk van de consulent die een beslissing gaat nemen over de gevraagde ondersteuning en er heerst veel onduidelijkheid. Aan de andere kant vinden mensen het wel prettig persoonlijk contact te hebben en hun verhaal te kunnen doen. En dat is ook het doel..

Hoe een goed keukentafelgesprek voeren

Hoe voer je nu een goed keukentafelgesprek? Natuurlijk, met kennis van zaken, betrokkenheid en een mensgerichte houding. Maar hoe zorg je er voor dat je alle belangrijke zaken bespreken, eigen kracht aanboort en het sociale netwerk in kaart brengt, zonder een lijstje ‘af te vinken’ en mensen het idee te geven dat alles mogelijk is behalve een maatwerkvoorziening?

Graag maak ik gebruik van ‘the Golden Circle’ van Simon Sinek. Dit model uit de marketingwereld stelt dat het ‘waarom’ het belangrijkste element is in communicatie. Door eerst te vragen ‘Waarom?’, en daarna pas ‘Hoe?’ en ‘Wat?’, kan je een boodschap beter overbrengen. Dit werkt echter ook uitstekend in het keukentafelgesprek.

 
“Waarom is dit belangrijk? Het stelt de mens centraal en laat hem zélf zijn eigen gezondheid beoordelen en aangeven waar hij hulp bij nodig heeft”
 

De waarom vraag

Stel jezelf de vraag: Waarom ben ik hier (aan de keukentafel)? Het antwoord vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet altijd zijn om zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te bevorderen. Dáárom vindt het keukentafelgesprek plaats. Maar de inwoner van de gemeente heeft ook een doel. Waarom vraagt hij ondersteuning van de Wmo? Wat is het doel, welk resultaat wil hij behalen? Door deze vraag te verhelderen, dient het gesprek altijd het doel. Vervolgens stel je de vraag: Hoe is de situatie nu. Hoe zijn zaken geregeld? Welke dingen gaan goed, en waar liggen belemmeringen? Een schets van eigen kracht, netwerk, ondersteuning en knelpunten. En dan volgt: Wat moet er gebeuren om het gewenste resultaat (het doel) te behalen? Door eerst antwoord te geven op de vraag hoe de zaken op dit moment geregeld zijn, is een goed beeld ontstaan waar de mogelijkheden liggen. Binnen het netwerk, de gemeente met behulp van voorliggende oplossingen of juist een maatwerkvoorziening.Door jezelf altijd de vraag te stellen ‘Wáárom ben ik hier?’, dient het gesprek het doel en kan deze worden afgestemd op het te behalen resultaat.

Docent Marijn Pietersen-Jonker van Kenniscentrum Sociaal Domein over positieve gezondheid

Door Marijn Pietersen-Jonker, MSc