Kenniscentrum Sociaal Domein is hét opleidings- en detacheringscentrum van het Sociaal Domein.

E-learning De Wet en het Juridisch Kader van de Wmo

Online
 69,00
Divers
E-learning

Wat moet je allemaal weten om als Wmo consulent aan de slag te gaan? Hoe kun je de wet juist toepassen in de praktijk en uitleggen aan je cliënt? In de e-learning ‘De Wet en het juridisch kader van de Wmo’ leer je alles wat je moet weten over het juridisch kader en de toepassing ervan.

 69,00

De samenhang tussen de Wmo en andere regelingen binnen het Sociaal Domein worden in deze e-learning behandeld. Het proces van melding tot beschikking wordt uitgelicht. Onder een beschikking behoort een bezwaarclausule te staan. Want wie een beschikking heeft ontvangen heeft de mogelijkheid in bezwaar te gaan. Je leert meer over bezwaar- en beroepsschriften en je gaat aan de slag met verschillende casussen. Tot slot leer je meer over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Leerdoelen

Tijdens de e-learning ‘De wet en het juridisch kader van de Wmo’ ga je aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Je begrijpt de opbouw van de modelverordening en kan deze in grote lijnen uitleggen;
  • Je begrijpt hoe de Awb van toepassing is op de Wmo en hoe dit tot uitdrukking komt in het proces;
  • Je kent de rechtsbescherming die aan de Wmo verbonden is;
  • Je kent de functie van de organen van de gemeente: Gemeenteraad, college van B&W en ambtenarenapparaat;
  • Je kan met de checklist als leidraad, een aanvraag behandelen.

Deze e-learning is bedoeld voor zowel beginnend Wmo consulenten als ambtenaren die al werkzaam zijn als Wmo consulent en hun kennis willen opfrissen.

Opleidingsniveau

De e-learning is op hbo-niveau.

De e-learning duurt gemiddeld 2 uur. De kosten voor de e-learning zijn €69,- (vrijgesteld van btw).

Vanaf 1 januari 2022 zijn scholingskosten niet meer fiscaal aftrekbaar. Daarvoor in de plaats is het STAP-budget in het leven geroepen. Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling voor werkenden en werkzoekenden. Iedereen die een training, cursus of opleiding wil volgen kan maximaal € 1.000,- aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Unieke online leeromgeving

Voor de e-learning ‘De Wet en het juridisch kader van de Wmo’ krijg je toegang tot onze online leeromgeving. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de e-learning toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, actualiseren wij de lesstof regelmatig. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet.

Toetsing en certificering

De e-learning sluit je af met een zelftest. Als je de e-learning volledig hebt doorlopen en de toetsing met succes afrondt, ontvang je een deelnamebewijs van Kenniscentrum Sociaal Domein.

Wellicht vind je dit ook interessant

Training Motiverende Gesprekvoering

Hoe zorg je ervoor dat ze zelf aan de slag gaan met het opvolgen van je adviezen, het inzetten van de Eigen Kracht en het Sociale Netwerk? Motiverende gespreksvoering is een veelgebruikte methode om cliënten te stimuleren hulp te zoeken en hun gedrag te veranderen.

Training Timemanagement

De training timemanagement geeft handvatten om beter om te gaan met werkdruk en efficiënter te werken.

Opleiding Management Sociaal Domein

Wil jij je verder ontwikkelen als leidinggevende of teamverantwoordelijke binnen het Sociaal Domein? Of ambieer je een leidinggevende rol en wil je hiervoor de juiste competenties ontwikkelen? Volg dan de Opleiding Management gericht op het Sociaal Domein. Door deze opleiding te volgen ontwikkel jij je tot een effectieve middle manager in het Sociaal Domein.