Bewindvoerder

Noord Oost Groningen
HBO
32

Bewindvoerder (HBO, 28-32 uur per week, juli tot september)

Wat ga je doen:
Als bewindvoerder voer je actief financieel beheer ter bescherming van de vermogensbestanddelen van de cliënt. De hoofdtaak van de beschermingsbewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Dat wil zeggen, dat jij ervoor moet zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt geëxploiteerd. Bovendien zorg je ervoor dat de administratie goed gevoerd wordt.

Onder je taken hoort onder meer:
• Het voeren van intakegesprekken met als doel het inventariseren van gegevens.
• Het zelfstandig begeleiden van een eigen klantenportefeuille, op sociaal, administratief en financieel gebied, en het verwerken van gegevens in een digitaal dossier.
• Het inventariseren van de financiële positie, opstellen van budgetplannen en het beheren van de financiële middelen van cliënten. Het doen van betalingen binnen wettelijke kaders en het treffen van betalingsafspraken met derden. Het openen en beheren van spaarrekeningen en derdenrekeningen. Het zo nodig afsluiten van verzekeringen.
• Het opstellen van de boedelbeschrijving en de jaarlijkse rekening en verantwoording.
• Het aanvragen van inkomensvoorzieningen en het (laten) uitvoeren van fiscale aangiftes.
• Het namens de cliënt actief onderhouden van contact met diverse instanties waaronder persoonlijk begeleiders, maatschappelijk werk, GGZ en Thuiszorg.

Wat vragen wij:
• Meerjarige relevante praktijkervaring. (Het is een tijdelijke functie, dus er wordt verwacht dat je zelfstandig kan werken).
• Kennis van de actuele sociaal juridische wet- en regelgeving.
• Financiële en fiscale kennis.
• Adviesvaardigheden, kennis van conflicthantering en vaardigheden op het gebied van omgaan met tegenstrijdige belangen en een goed ontwikkeld empathisch vermogen.
Bij voorkeur ervaring met het systeem Allegro.