Meld je aan voor de Nationale Bijscholingsdag

Masterclass Een verdiepende kijk op hechting

Groningen
1 oktober 2024
 299,00

Op 1 oktober 2024 vindt een Masterclass plaats, speciaal voor jeugd- en gezinsprofessionals en gedragswetenschappers met een specifieke interesse in (problematische) gehechtheid. Deze Masterclass biedt een uitgelezen kans voor jeugdprofessionals om nieuwe kennis te vergaren en zich te verdiepen in een specifiek onderwerp. Tijdens de Masterclass zullen twee deskundigen een masterclass verzorgen, waarbij elk een verschillend aspect van het onderwerp belicht.

Naast het verdiepen in een specifiek onderwerp, biedt de Masterclass ook gelegenheid tot netwerken. Tijdens een volledig verzorgde lunch kunnen deelnemers netwerken met collega’s uit hun regio. Bovendien kunnen deelnemers op een leerzame wijze SKJ- en/of NVO-punten behalen.

Belangrijke aspecten van de Masterclass zijn:

 • Verdieping in een onderwerp dat aansluit op de dagelijkse praktijk;
 • Leren van ervaren deskundigen;
 • Uitwisseling van kennis en ervaring met collega’s;
 • Behalen van 3 SKJ- en/of NVO-punten in slechts een halve dag.

Dit zit er bij je ticket inbegrepen:

 • Op een interactieve manier nieuwe kennis op doen en je verdiepen
 • Een goedverzorgde lunch
 • Leren van Marianne de Wolff en Baukje de Jong, de ervaren professionals op dit gebied
 • Netwerken en sparren met collega’s uit het werkveld
 • € 50,- korting op deelname aan het eerstvolgende evenement

Wat kun je verwachten?

Marianne de Wolff zal tijdens de Masterclass de volgende onderwerpen behandelen:

 • Een diepgaande kijk op continuüm veiligheid – onveiligheid met betrekking tot hechting;
 • Diverse vormen van gehechtheid op verschillende leeftijden;
 • De nieuwste inzichten in het bespreken en signaleren van gehechtheidsproblemen;
 • Introductie van twee nieuwe signaleringsinstrumenten;
 • Interventie en behandeling van gehechtheidsproblemen aan de hand van het stappenplan “Bespreken Ouder-Kind relatie” uit de JGZ-richtlijn Ouder-Kind relatie.

Baukje de Jong zal tijdens de Masterclass spreken over:

 • De relatie tussen de hechting van de ouder en die van het kind;
 • Generatie-overdracht van hechting;
 • Hoe de overdracht van hechting eruitziet voor verschillende hechtingsstijlen;
 • Praktische handvatten om in je dagelijkse werk rekening te houden met de generatie-overdracht van hechting;
 • Het belang van bewustwording over de generatie-overdracht van hechting voor professionals.
Na het volgen van de Masterclass

Na het volgen van deze masterclass:

 • Ben je geïnformeerd over de nieuwste inzichten op het gebied van het bespreken en signaleren van gehechtheidsproblemen, met behulp van de twee nieuwe signaleringsinstrumenten: de LSVG en de ARI CP;
 • Ben je bekend met het stappenplan “Bespreken Ouder-Kind relatie” uit de JGZ Richtlijn Ouder-kind relatie (NCJ, 2021), en beschik je over actuele kennis van de vernieuwde richtlijn “Problematische gehechtheid”;
 • Heb je een beter begrip van de intergenerationele rol van gehechtheid en een dieper inzicht in de relatie tussen ouderlijke en kinderlijke gehechtheid;
 • Beschik je over een vergroot bewustzijn van de rol van generatie-overdracht van hechting en heb je praktische handvatten om dit aspect te integreren in je dagelijkse praktijk.

Kortom, na het volgen van deze masterclass heb je je kennis over het onderwerp zowel theoretisch als praktisch vergroot, heb je je werkethiek en vaardigheden op dit gebied versterkt, en ben je gestimuleerd tot reflectief vermogen als professional.

Studiebelasting

De studiebelasting voor deze training is één halve dag. De masterclass start om 09:00 uur en eindigt om 14:00 uur.

 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen;
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen;
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname;
 • Voor deze masterclass is de accreditatie aangevraagd bij het Accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO Orthopedagoog-Generalist in de categorie K&J/OG Herregistratie voor 3 punten.

De kosten voor de masterclass bedragen € 299,-.

Locatie

De Masterclass van 29 mei vindt plaats bij Martiniplaza Groningen

Adres: Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen

Programma

09:00-09:30 – Inloop

09:30-11:00 – Eerste helft masterclass door Marianne de Wolff

11:00-11:30 – Pauze

11:30-13:00 – Tweede helft masterclass door Baukje de Jong

13:00-14:00 – Afsluitende netwerklunch

Deskundige

Deze Masterclass wordt gegeven door Marianne de Wolff en Baukje de Jong.

Marianne de Wolff is een gezinspedagoog die haar promotie heeft behaald aan de Universiteit Leiden met een meta-analyse over gehechtheidsrelaties. Na enkele jaren als docent pedagogiek aan de universiteit te hebben gewerkt, trad ze in 2008 toe tot TNO Child Health. Binnen TNO houdt ze zich bezig met het ontwikkelen van richtlijnen voor professionals, zoals de richtlijn Problematische Gehechtheid voor jeugdhulpverlening en de JGZ Richtlijn Ouder-kind relatie. Ze is ook betrokken bij diverse onderzoeksprojecten op het gebied van gehechtheid en psychosociale problemen, waaronder een validatiestudie van de Lijst Signalen Verstoorde Gehechtheid (LSVG). Begin 2024 startte ze, samen met collega’s, een vijfjarig onderzoeksproject naar de invloed van stress in de eerste 1000 dagen (HEALS Applied), dat wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse universiteiten.

Baukje de Jong is een orthopedagoog en regiebehandelaar met uitgebreide ervaring in het werken met mensen die kampen met psychiatrische problemen. Vanuit deze rol heeft ze expertise opgebouwd op diverse terreinen, waaronder LVB, gehechtheid, systemisch werken, seksualiteit en sociaal-emotionele ontwikkeling. Baukje deelt graag haar kennis en deskundigheid door middel van intervisie, deskundigheidsbevordering en het trainen van professionals in verschillende thema’s.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op “Koop Tickets” om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Regulier ticket Masterclass
Ticket Masterclass Een verdiepende kijk op hechting – 1 oktober 2024
299,00
Onbeperkt

E-learning Omgaan met Agressie

dens de e-learning ‘Omgaan met agressie’ wordt er ingegaan op wat agressie precies is en welke fasen er zijn. Hierdoor kun je ontdekken wat de achterliggende gedachte is van iemands reactie. Weet jij hoe je hebt beste kan handelen? Ontdekt het in deze e-learning.

Opleiding Jeugdconsulent

Wil jij aan de slag in de jeugdzorg en jeugdigen helpen naar een mooie toekomst? De opleiding Jeugdconsulent biedt alle handvatten, kennis en kunde om het vak goed en grondig uit te kunnen voeren.

E-learning Vormen van Jeugdhulp

Wil jij meer weten van de verschillende vormen van jeugdhulp? Of wil jij je kennis opfrissen? Volg dan de e-learning ‘Vormen van jeugdhulp’.