Meld je aan voor de Nationale Bijscholingsdag

Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meerdere locaties
Meerdere data
 1.465,60
3 lesdagen
Divers
Training

In deze training leer je de verschillende taken waarvoor je als aandachtsfunctionaris verantwoordelijk bent. In drie dagen neemt Anja Dijkhuis je aan de hand van interactieve werkvormen mee in de theoretische kaders van de meldcode en de implementatie binnen jouw organisatie, evenals de aanpak rondom het signaleren en handelen bij tekenen van onveiligheid, de dilemma’s waar je mee te maken kunt krijgen, de huidige wet- en regelgeving en de integrale samenwerking.

De meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ helpt jou, als professional, met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Ongeveer 75% van de jeugd- en gezinsprofessionals heeft in onderzoek door de Augeo Foundation aangegeven moeite te hebben met het volgen van de meldcode. Vraagstukken waar zij tegenaan lopen, gaan onder andere over het bepalen waar de verantwoordelijkheid ligt, het inschatten van de actuele veiligheid en het mogelijk onder druk zetten van de relatie met de jeugdige en/of diens ouders.

Als aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling speel je op deze vraagstukken in; je adviseert en begeleidt jouw collega’s bij het volgen van de meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ wanneer er signalen van onveiligheid zijn, of wanneer er twijfels over de veiligheid zijn. Collega’s kunnen een beroep op jou doen wanneer zij vragen hebben of voor dilemma’s staan. Jij gaat vervolgens met jouw collega’s verder in gesprek om de situatie in kaart te brengen en analyseert de situatie samen met hen. Je hebt daarbij een adviserende en ondersteunende taak richting jouw collega’s. Ook heb je een taak bij het implementeren en borgen van de meldcode; jij adviseert het management en de directie bijvoorbeeld over de inzet van de meldcode binnen jouw organisatie.

Leerdoelen

 • Jij hebt kennis van de verschillende aspecten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, zoals de definitie, vormen, omvang, oorzaken, gevolgen en risicofactoren;
 • Jij bent in staat Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te signaleren;
 • Jij hebt zicht op de mogelijke spanningen waar beroepskrachten mee te maken hebben zoals de spanning tussen persoonlijke emoties en professionele verantwoordelijkheid;
 • Jij kunt omgaan met vermoedens en signalen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op persoonlijk en professioneel gebied;
 • Jij kent de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en kunt deze toepassen in de praktijk;
 • Jij bent in staat om gesprekken over zorgen en onveiligheid aan te gaan met ouders, cliënten en collega’s;
 • Jij kent de verantwoordelijkheden en taken van de functie aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en bent in staat deze te dragen, uit te voeren en verder vorm te geven;
 • Jij hebt kennis van de werkwijze van Veilig Thuis en andere relevante organisaties;
 • Jij bent in staat om de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te implementeren binnen de eigen organisatie.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Iedere trainingsdag start om 09:00 uur en eindigt om 16:00 uur. De lunchpauze is van 12:00-13:00 uur.

Dag 1:

 • Welkom en kennismaking;
 • Inventarisatie van verwachtingen, wensen en leerdoelen;
 • Taken Aandachtsfunctionaris; wat wordt er verwacht van de AF?
 • Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: theorie: definitie, vormen, omvang, oorzaken en gevolgen;
 • Normen en waarden; bewustwording eigen positie en visie;
 • Signaleren; hoe signaleer je? Wat zijn signalen en hoe herken je ze?
 • Omgaan met een vermoeden van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; wat kom ik tegen en wat kan ik doen?
 • Werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en het Afwegingskader;
 • Objectiveren van subjectieve signalen;
 • Belemmeringen en beperkingen in het signaleren en handelen.

Dag 2:

 • Gespreksvoering: theorie en oefenen;
 • Welke dilemma’s komt je tegen bij het bespreken van een vermoeden van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling?
 • Hoe maak jij jouw zorgen bespreekbaar met ouders met behoud van contact?
 • Omgaan met verschillende vormen van weerstand;
 • Slechtnieuwsgesprek;
 • Gespreksvoering met kinderen;
 • Gespreksvoering met collega’s; het adviseren en begeleiden van collega’s;
 • Het bespreekbaar maken van gesignaleerde reserves of belemmeringen bij collega’s.

Dag 3:

 • Ontwikkelen en implementeren van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;
 • Registreren van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; opzet en monitoring;
 • Juridische wet- en regelgeving;
 • AVG, verslaglegging, privacy en omgaan met beroepsgeheim;
 • Profilering rol en functie Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling binnen de organisatie;
 • Werkwijze Veilig Thuis en andere relevante instellingen;
 • Samenwerking in de keten;
 • Maken van rapportages en verslagen, publicaties;
 • Opzetten en onderhouden van een sociale kaart;
 • Presentatie Plan van Aanpak;
 • Evaluatie.

Docent

Anja weet hoe belangrijk het is voor kinderen om contact te kunnen hebben met beide ouders vanuit haar rol als coördinator Begeleide Omgangsregeling (BOR). Al meer dan 15 jaar leidt ze hulpverleners op tot signaalgevoelige en handelingsbekwame professionals, die kunnen acteren bij verwaarlozing of mishandeling van kinderen door bijvoorbeeld een vechtscheiding.

Studiebelasting

De studiebelasting voor deze training is drie lesdagen. De lesdagen starten om 9.00 uur en eindigen om 16.00 uur.

 • Je investering voor deze training bedraagt €1.465,60;
 • Koffie/thee, lunch en de studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen;
 • Je krijgt huiswerkopdrachten tijdens de training;
 • Na afronding van de training en het maken van alle huiswerkopdrachten ontvang je een bewijs van deelname;
 • Deze training is door het SKJ geaccrediteerd met 26,5 punten in de categorie formeel leren.

Investering

De kosten voor de opleiding zijn € 1.465,60,- (vrijgesteld van btw). Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Studiematerialen en toegang tot een persoonlijke online leeromgeving zijn inbegrepen.

 1.465,60

Hulp nodig?

Vragen over het aanbod? Onze mensen helpen je graag verder. Neem contact op via

Incompany

Heb je interesse in een incompanytraining? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Wellicht vind je dit ook interessant

Training Persoonlijk Leiderschap in een Onrustige Omgeving

Ben je op zoek naar balans of wil je gewoon wel eens weten waarom burn-out veel voorkomt? Volg dan de training 'Persoonlijk Leiderschap in een Onrustige Omgeving'.

Training Klachtenfunctionaris (2 dagen)

Wil jij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening binnen het Sociaal Domein? Ben je communicatief sterk, kun je goed luisteren en denk jij in oplossingen? Dan is de tweedaagse training Klachtenfunctionaris Sociaal Domein zeer geschikt voor je!

E-learning Teamrollen van Belbin

Wat is mijn rol binnen het team? Wat draag ik bij aan het team? Ben ik een onderzoeker, een organisator, een plant of een vormer? En kan ik in een ander team een andere rol hebben? De teamrollen van Belbin kunnen helpend zijn bij het vormen van nieuwe teams of bij het inzichtelijk maken van rollen in je huidige team. In deze e-learning leer je alles over de teamrollen van Belbin en hoe je deze kunt gebruiken.