Video: Masterclass Participatiewet Eindelijk in Beweging

04 oktober 2023

Op 11 oktober vindt de Masterclass De Participatiewet eindelijk in beweging plaats in Zwolle. Tijdens de Masterclass worden uitvoeringsvraagstukken behandeld die voor nu en in de nabije toekomst van belang zijn voor de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Ook zal er stil gestaan worden bij de belangrijke ontwikkelingen in de jurisprudentie, die van invloed zijn op de dagelijkse toepassingen uitvoeringen van de Participatiewet. Ook wordt een doorkijk op hoofdlijnen gegeven van de aanstaande veranderingen en herzieningen van de Participatiewet.

De deskundige die deze dag het college zal verzorgen is niemand minder dan Ray Geerling. Ray is al meer dan veertig jaar werkzaam in de sociale zekerheid. De laatste dertig jaar was hij onder meer in directiefuncties werkzaam bij verschillende uitvoeringsorganisaties in het Sociaal Domein. Ook heeft hij in de laatste dertig jaar een groot aantal gemeenten, instellingen en organisaties geadviseerd over bedrijfsvoering en uitvoering, samenwerking en beleidsinnovatie. Een echte expert dus!