Meld je aan voor de Nationale Bijscholingsdag

Nationale Bijscholingsdag Wmo

Haarlem
11 juni 2024
 359,00

Als professional binnen het Sociaal Domein is voortdurende groei en bijblijven van cruciaal belang. Daarom organiseren wij hét evenement voor Wmo consulenten: De Nationale Bijscholingsdag. Boordevol met trainingen, informatieve stands en ontmoetingen.

Je hebt de kans om andere vakgenoten te ontmoeten en waardevolle connecties te leggen, terwijl je geniet van een hapje en een drankje. Je kunt je kennis verbreden en in gesprek gaan op onze kennismarkt met inspirerende stands. Op de Nationale Bijscholingsdag word je volledig op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied. Bovendien kun je je verdiepen in onderwerpen die jou specifiek interesseren. De keuze van welke training(en) je wilt volgen, ligt volledig bij jou, waardoor je in slechts één dag waardevolle kennis opdoet die direct toepasbaar is binnen jouw werkzaamheden.

Dit zit er bij je ticket inbegrepen:

 • Deelname aan meerdere workshoprondes naar keuze
 • Een goedverzorgde lunch
 • Toegang tot de kennismarkt waar je kennismaakt met diverse opleiders, leveranciers en detacheerders
 • Netwerken en sparren met collega’s uit het werkveld
 • € 50,- korting op deelname aan de eerstvolgende Nationale Bijscholingsdag

De focus van de Nationale Bijscholingsdag ligt volledig op jouw professionele groei. Tijdens de dag heb je de mogelijkheid om drie trainingen te volgen naar eigen keuze. De trainingen worden gegeven door ervaren docenten die de theorie en praktische vaardigheden op een inspirerende manier overbrengen.

Hoe ziet de dag eruit?

09:00 – 09:30 uur. Inloop en kennismaken met collega’s op het Netwerkplein

09:30 – 10:15 uur. Dagopening door inspirerende spreker

10:15 – 10:30 uur. Pitchen standhouders

10:45 – 12:15 uur. Workshop ronde 1

12:15 – 13:15 uur. Pauze, een goed verzorgde lunch en diverse activiteiten op het Netwerkplein

13:15 – 14:45 uur. Workshop ronde 2

15:15 – 16:45 uur. Workshop ronde 3

16:45 uur. Naborrelen op het Netwerkplein

De Nationale Bijscholingsdag voor Wmo consulenten vindt plaats in het Van der Valk Hotel Haarlem.

Adres: Toekanweg 2, 2035 LC Haarlem.

Workshops

Actualiteiten Wmo 2015

Gerben de Boer

De Wet maatschappelijke ondersteuning is een echte jurisprudentie-wet. Rechters doen uitspraken waarin zij bepalen of gemeentelijk beleid stand houdt en of de gemeente de Wmo op de juiste manier uitvoert. Met name de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) helpen mee om het bouwwerk van de Wmo verder uit te kristalliseren, maar ook uitspraken van lagere rechters zijn vaak richtinggevend. Tijdens deze workshop ben jij weer helemaal op de hoogte van de laatste en relevantste uitspraken.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Actuele en relevante uitspraken van rechtbanken en de CRvB.

“Na deze workshop ben je weer helemaal bij op het gebied van de jurisprudentie in de Wmo 2015!”

Kennisniveau workshop: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 1.

Beschermd Wonen

Eudice Jozephia

Het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met de eerste grote verandering rondom beschermd wonen sinds de decentralisatie. Het komende jaar zal er nog meer gaan veranderen rondom beschermd wonen. Denk hierbij aan de verdere decentralisatie van beschermd wonen naar alle gemeenten en het woonplaatsbeginsel, waarvan het wetsvoorstel in januari is ingediend bij de Tweede Kamer. Het wordt een spannende periode, gaat het woonplaatsbeginsel door in 2024 of toch niet?
Verder roept beschermd wonen vaak veel vragen op. Wanneer is er wel of geen sprake van beschermd wonen? Wat zijn de toelatingseisen? Welke gemeente is verantwoordelijk bij de landelijke toegang? Tijdens deze workshop word je globaal op de hoogte gebracht over de belangrijkste zaken rondom beschermd wonen en het indiceren van beschermd wonen.

Houd jij je bezig met het indiceren van beschermd wonen, wil je dit in de toekomst gaan doen of wil je gewoon meer weten over beschermd wonen? Dan is deze workshop geschikt voor jou!

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Wat is beschermd wonen;
  Afbakening met andere wetgeving;
 • De meest voorkomende toelatingseisen voor beschermd wonen;
 • Landelijke toegang en het convenant beschermd wonen;
 • Laatste en toekomstige veranderingen rondom beschermd wonen;
 • Relevante jurisprudentie rondom beschermd wonen.

“Na het volgen van deze workshop ben je goed op de hoogte van alle ins en outs rondom beschermd wonen, of het indiceren van beschermd wonen.”

Kennisniveau workshop: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 2.

Zorgen voor een gezonde Mantelzorg

Cynthia Meevis

Zonder mantelzorg geen zorg. In Nederland geeft 35% van de mensen die zestien jaar of ouder zijn mantelzorg; dit zijn om en nabij 5,5 miljoen mensen. Dit percentage zal in de komende jaren alleen maar gaan stijgen. Als professional in het sociaal domein hebben we een verantwoordelijkheid om tijdens het keukentafelgesprek goed te signaleren hoe het met de mantelzorger gaat.
Maar wat zijn die signalen? En hoe kun je (preventief) hier in handelen? Tijdens deze workshop krijg je niet alleen actualiteiten rondom mantelzorg mee, maar gaan we ook aan de slag aan de hand van Positieve Gezondheid hoe de mantelzorger meer regie gaat voeren over een goede balans tussen zorgen voor de ander en zelfzorg.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Actualiteiten rondom mantelzorg;
 • Positieve Gezondheid met betrekking tot op mantelzorg;
 • Signalering en preventie.

“Ik kan nu een betere inschatting maken hoe het gaat met de mantelzorger, en weet hoe ik dit gesprek aan kan gaan om haar/hem te helpen!”

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 2.

Motivational Interviewing

Robin Kaas

Motivational Interviewing, ook wel Motiverende Gespreksvoering, is een gesprekstechniek waarbij de focus ligt op het waarom.
Middels deze techniek krijg je het voor elkaar om het oplossen van de problematiek van onze cliënt in de beleving van cliënt te transformeren van doel naar middel, een middel om intrinsieke doelen te bereiken die jij hebt bevraagd en besproken. Binnen het Sociaal Domein hebben we allemaal te maken met hulpvragen van cliënten. Daarbij ontmoeten we vaak cliënten die vastzitten in hun situatie van nu en een beperkt beeld hebben van hun toekomstperspectief. De Motivational Interviewing leidt tot het verleggen van de focus en zet aan tot gedragsverandering op basis van door cliënt zelf omschreven intrinsieke doelen.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Wat is Communicatie?
 • Hoe blijf je regisseur van het gesprek?
 • Hoe bevraag je cliënt in scenario’s?
 • Wat is ambivaleren?
 • Voorbeelden van intrinsieke doelen uit de praktijk;
 • Welke valkuilen kom je tegen?
 • Welke competenties zijn nodig?

“Na deze workshop werd ik mij bewust van welke invloed mijn manier van vraagstelling heeft op het gedrag van mijn cliënt. Het oplossen van zijn problemen was zijn ultieme doel toen hij binnenkwam. Na ons gesprek ging hij naar buiten en was het oplossen van zijn problemen geen doel meer maar een middel om zijn door mij bevraagde intrinsieke doel te bereiken…..gaaf om mee te maken!”

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 2.

Dinie Haag - Docent Kenniscentrum Sociaal Domein

Zorgvuldig onderzoek doen

Dinie Haag

Steeds meer gemeenten verliezen hun bezwaren omdat er volgens de rechtbank niet voldoende onderzoek heeft plaatsgevonden. Maar hoe komt dat nou? Je doet als Wmo consulent toch goed onderzoek, wat doen we dan verkeerd?

In deze workshop kijken we naar de vraag waarom het toch soms mis gaat. Je krijgt handvaten om als Wmo consulent zorgvuldig onderzoek te doen, zodat je ook tot een zorgvuldig advies kunt komen. Hierin wordt ook een praktische uitleg gegeven van het stappenplan van de Centrale Raad.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Je krijgt handvaten om als Wmo- consulent zorgvuldig onderzoek te doen, zodat je ook tot een zorgvuldig advies kunt komen. Hierin wordt ook een praktische uitleg gegeven van het stappenplan van de Centrale Raad. Want het lijken logische stappen, maar het is als consulent nog niet altijd makkelijk om deze stappen goed te volgen.

“Wordt als Wmo- consulent nog beter in je zorgvuldige onderzoek!”

Kennisniveau: Verdiepende training ten aan zien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 2.

Privacy zonder Wams?

Gerben de Boer

Sinds de invoering van de AVG worstelen we in het Sociaal Domein tussen integraal werken en privacy. Wat mag je over wie en met wie delen? De Wet meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) zou het broodnodige integraal werken in het Sociaal Domein gemakkelijker maken, maar de Wams lijkt er voorlopig niet te komen. Wat zijn de mogelijkheden voor de uitvoering, de wijkteams en hun partners, beleidsmakers en beleidsbepalers om privacy niet in de weg te laten staan aan doelmatige ondersteuning?

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Wat zijn de kaders voor integraal werken in het licht van de AVG?
 • Welke obstakels ervaren we nu bij het integraal werken in het Sociaal Domein?
 • Hoe kunnen we omgaan met privacy nu de Wams voorlopig niet doorgaat?

“In anderhalf uur een handelingsperspectief voor integraal werken zonder stress over de privacy!”

Kennisniveau: Basistraining ten aan zien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 2.

Weerstand en woorden

Karina Mensen

Je herkent het vast wel, het “ja-maar…” gesprek, een gesprek waarbij je weerstand ervaart, of een gesprek dat stroef verloopt.
In deze workshop zoomen we in op het taalgebruik van je klant. Welke woorden gebruikt de klant en wat bedoelt hij met deze woorden. We gaan onderzoeken welke woorden weerstand verhogen of juist verlagen. Hoe je kunt aansluiten bij het taalgebruik en de woorden van je klant, hoe het gesprek daardoor soepeler verloopt en je het gesprek nog meer kunt sturen.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • In deze workshop gaan we met behulp van NLP (neuro linguïstisch programmeren) uitgangspunten en technieken aan de slag;
 • Aan de hand van praktijk situaties gaan we oefenen met deze theorie, zodat je het zelf kunt ervaren.

Het is nog leuker als we kunnen werken met jouw eigen casus/praktijksituatie. Deze mag je vooraf aanleveren.

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 3.

Omgaan met de kritische cliënt

Cynthia Meevis

Tijdens deze workshop zoomen we in op het gedrag van de cliënt en op jouw reactie. Want het één gaat niet zonder de ander. Je maakt kennis over de verschillende vormen van weerstand en krijg je praktische handvatten om het gesprek om te buigen naar een positief, motiverende invulling. De workshop richt zich op het herkennen van weerstand en het herkennen van jouw aanpak. Tijdens oefeningen gaan we kijken naar jouw gedrag in gesprekken, en krijg je handvatten om mee te nemen in praktijk!

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Roos van Leary;
 • Weerstand in gesprekken;
 • Gespreksvoering.

“Tijdens deze workshop kreeg ik het inzicht dat bij weerstand in een gesprek ik daar zelf grote invloed op heb! Leerzaam!”

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 3.

Wmo, Wlz, Zvw en de Jeugdwet- inhoud van en verhouding tot elkaar

Marlies Groot Nibbelink

Bij goed onderzoek doen hoort ook het onderzoeken van andere mogelijkheden. Daarbij is kennis over de vier ‘zorgwetten’ onontbeerlijk. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Wanneer en waarvoor kan iemand hier gebruik van maken? Hoe neem je vooroordelen weg? Wat betekent het financieel, bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage?

Deze workshop zal je hier inzicht in geven waardoor je een beter onderzoek kunt doen, meer kennis hebt en voorlichting kunt geven en zo nodig, met een goede onderbouwing, kunt verwijzen naar een andere wet.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Inhoud van de wetten, bedoeling van de wetgever;
 • Wlz-Wmo, verwijzingen, behandelingen, hulpmiddelen;
 • Zvw-Wmo, thuiszorg, maaltijden en behandeling;
 • Jeugdwet-Wmo, LVG ->Wlz-optie;
 • PGB in de vier wetten;
 • Eigen bijdragen: ‘doekjes voor het bloeden’.

Kennisniveau workshop: Verdiepingstraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 3.

Dinie Haag - Docent Kenniscentrum Sociaal Domein

Psychosociale hulphond

Dinie Haag

Steeds meer gemeenten krijgen te maken met aanvragen voor een psychosociale hulphond. Wat is een psychosociale hulphond? En hoe ga je hier als Wmo consulent mee om. Afwijzen kan zomaar niet, je zal als Wmo consulent onderzoek moeten doen. Maar hoe doe je dat, wat onderzoek je? En kun je eventueel een hulphond verstrekken via de Wmo? Met die vragen gaan we aan de slag tijdens de workshop.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Wat is een psychosociale hulphond? En hoe ga je hier als Wmo- consulent mee om;
 • Afwijzen kan zomaar niet, je zal als Wmo- consulent onderzoek moeten doen. Maar hoe doe je dat, wat onderzoek je?
 • En kun je eventueel een hulphond verstrekken via de Wmo?

“Krijg vertrouwen om als consulent een aanvraag voor een psychosociale hulphond op te pakken en te onderzoeken!”

Kennisniveau: Verdiepende trainging ten aan zien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 3.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op “Koop Tickets” om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Early Bird Nationale Bijscholingsdag Wmo – 11 juni 2024
Early Bird Nationale Bijscholingsdag Wmo – 11 juni 2024
359,00
Onbeperkt

Wellicht vind je dit ook interessant

Online Opleiding Backoffice Medewerker Wmo/Jeugd

Ben je op zoek naar een baan waarin je administratief werk verricht en tegelijkertijd sociaal betrokken bent? Volg dan de online opleiding Backoffice Medewerker Wmo/Jeugd.

E-learning Omgaan met Agressie

dens de e-learning ‘Omgaan met agressie’ wordt er ingegaan op wat agressie precies is en welke fasen er zijn. Hierdoor kun je ontdekken wat de achterliggende gedachte is van iemands reactie. Weet jij hoe je hebt beste kan handelen? Ontdekt het in deze e-learning.

Basistraining Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie

Deze eendaagse basistraining Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie is voor iedereen die kennis wil maken met de applicatie Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie. Suite wordt gebruikt om taken te verdelen en informatie uit te wisselen tussen betrokken professionals.