Meld je aan voor de Nationale Bijscholingsdag

Nationale Bijscholingsdag Wmo

Den Bosch
3 oktober 2024
 359,00

Als professional binnen het Sociaal Domein is voortdurende groei en bijblijven van cruciaal belang. Daarom organiseren wij hét evenement voor Wmo consulenten: De Nationale Bijscholingsdag. Boordevol met trainingen, informatieve stands en ontmoetingen.

Je hebt de kans om andere vakgenoten te ontmoeten en waardevolle connecties te leggen, terwijl je geniet van een hapje en een drankje. Je kunt je kennis verbreden en in gesprek gaan op onze kennismarkt met inspirerende stands. Op de Nationale Bijscholingsdag word je volledig op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied. Bovendien kun je je verdiepen in onderwerpen die jou specifiek interesseren. De keuze van welke training(en) je wilt volgen, ligt volledig bij jou, waardoor je in slechts één dag waardevolle kennis opdoet die direct toepasbaar is binnen jouw werkzaamheden.

Dit zit er bij je ticket inbegrepen:

 • Deelname aan meerdere workshoprondes naar keuze
 • Een goedverzorgde lunch
 • Toegang tot de kennismarkt waar je kennismaakt met diverse opleiders, leveranciers en detacheerders
 • Netwerken en sparren met collega’s uit het werkveld
 • € 50,- korting op deelname aan de eerstvolgende Nationale Bijscholingsdag

De focus van de Nationale Bijscholingsdag ligt volledig op jouw professionele groei. Tijdens de dag heb je de mogelijkheid om drie trainingen te volgen naar eigen keuze. De trainingen worden gegeven door ervaren docenten die de theorie en praktische vaardigheden op een inspirerende manier overbrengen.

Hoe ziet de dag eruit?

09:00 – 09:30 uur. Inloop en kennismaken met collega’s op het Netwerkplein

09:30 – 10:15 uur. Dagopening door inspirerende spreker

10:15 – 10:30 uur. Pitchen standhouders

10:45 – 12:15 uur. Workshop ronde 1

12:15 – 13:15 uur. Pauze, een goed verzorgde lunch en diverse activiteiten op het Netwerkplein

13:15 – 14:45 uur. Workshop ronde 2

15:15 – 16:45 uur. Workshop ronde 3

16:45 uur. Naborrelen op het Netwerkplein

De Nationale Bijscholingsdag voor Wmo consulenten vindt plaats in Van Der Valk hotel Nuland.

Adres: Rijksweg 25, 5391 LH Nuland

Workshops

Wim Peters Kenniscentrum Sociaal Domein - Actualiteitencollege

Actualiteiten

Wim Peters

De uitvoering van de Wmo 2015 wordt niet alleen bepaald door de wet maar ook door de jurisprudentie, met name de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. Daarom is het belangrijk altijd op de hoogte te zijn van actuele jurisprudentie. Dit actualiteitencollege helpt uitvoerenden, kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers daarbij. In kort bestek wordt je weer helemaal bijgepraat.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Actuele jurisprudentie.

“Wil je zeker weten dat je geen belangrijke jurisprudentie mist, volg dan het Actualiteitencollege!”

Kennisniveau workshop: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 1.

Dinie Haag - Docent Kenniscentrum Sociaal Domein

Zorgvuldig onderzoek en indiceren

Dinie Haag

Steeds meer gemeenten verliezen hun bezwaren omdat er volgens de rechtbank niet voldoende onderzoek heeft plaatsgevonden. Maar hoe komt dat nou? Je doet als Wmo consulent toch goed onderzoek, wat doen we dan verkeerd?

In deze workshop kijken we naar de vraag waarom het toch soms mis gaat. Je krijgt handvaten om als Wmo consulent zorgvuldig onderzoek te doen, zodat je ook tot een zorgvuldig advies kunt komen. Hierin wordt ook een praktische uitleg gegeven van het stappenplan van de Centrale Raad.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Je krijgt handvaten om als Wmo- consulent zorgvuldig onderzoek te doen, zodat je ook tot een zorgvuldig advies kunt komen. Hierin wordt ook een praktische uitleg gegeven van het stappenplan van de Centrale Raad. Want het lijken logische stappen, maar het is als consulent nog niet altijd makkelijk om deze stappen goed te volgen.

“Wordt als Wmo- consulent nog beter in je zorgvuldige onderzoek!”

Kennisniveau: Verdiepende training ten aan zien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 2.

Zorgen voor een gezonde Mantelzorg

Cynthia Meevis

Zonder mantelzorg geen zorg. In Nederland geeft 35% van de mensen die zestien jaar of ouder zijn mantelzorg; dit zijn om en nabij 5,5 miljoen mensen. Dit percentage zal in de komende jaren alleen maar gaan stijgen. Als professional in het sociaal domein hebben we een verantwoordelijkheid om tijdens het keukentafelgesprek goed te signaleren hoe het met de mantelzorger gaat.
Maar wat zijn die signalen? En hoe kun je (preventief) hier in handelen? Tijdens deze workshop krijg je niet alleen actualiteiten rondom mantelzorg mee, maar gaan we ook aan de slag aan de hand van Positieve Gezondheid hoe de mantelzorger meer regie gaat voeren over een goede balans tussen zorgen voor de ander en zelfzorg.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Actualiteiten rondom mantelzorg;
 • Positieve Gezondheid met betrekking tot op mantelzorg;
 • Signalering en preventie.

“Ik kan nu een betere inschatting maken hoe het gaat met de mantelzorger, en weet hoe ik dit gesprek aan kan gaan om haar/hem te helpen!”

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 2.

Rollen en vervoer: er is meer nodig dan een pakket van eisen

Hanneke van Bemmel

Als consulenten weten we dat het zelfstandig kunnen verplaatsen alles te maken heeft met het regiehouden over je eigen zelfredzaamheid en participatie. Het zal je maar gebeuren dat je niet meer kunt fietsen of dat je te weinig kracht hebt om te hoepen of te trippelen. Toch blijft het selecteren van een voorziening soms lastig. De verwachtingen van de inwoner komen niet altijd overeen met de praktijk. Een voorziening leren gebruiken vraagt soms geduld, doorzettingsvermogen of een grote zakdoek voor de tranen.
Wanneer kiezen voor een rolstoel met elektrische ondersteuning en wanneer kiezen we voor een elektrische rolstoel? Wat is essentieel om op te nemen in het pakket van eisen? We willen voorkomen dat de voorzieningen later niet of zeer weinig gebruikt gaat worden. Er is dan wel een resultaat bereikt maar niet het (of de????) juiste. Hadden we dit kunnen voorkomen met het pakket van eisen of is er nog iets extra’s nodig?

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Het concreet omschrijven van het probleem;
 • Het onderzoek gericht op de beperkingen en mogelijkheden;
 • Rekening houden met de persoonlijke omstandigheden;
 • Samenstellen van pakket van eisen.

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 2.

Motivational Interviewing

Robin Kaas

Motivational Interviewing, ook wel Motiverende Gespreksvoering, is een gesprekstechniek waarbij de focus ligt op het waarom.
Middels deze techniek krijg je het voor elkaar om het oplossen van de problematiek van onze cliënt in de beleving van cliënt te transformeren van doel naar middel, een middel om intrinsieke doelen te bereiken die jij hebt bevraagd en besproken. Binnen het Sociaal Domein hebben we allemaal te maken met hulpvragen van cliënten. Daarbij ontmoeten we vaak cliënten die vastzitten in hun situatie van nu en een beperkt beeld hebben van hun toekomstperspectief. De Motivational Interviewing leidt tot het verleggen van de focus en zet aan tot gedragsverandering op basis van door cliënt zelf omschreven intrinsieke doelen.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Wat is Communicatie?
 • Hoe blijf je regisseur van het gesprek?
 • Hoe bevraag je cliënt in scenario’s?
 • Wat is ambivaleren?
 • Voorbeelden van intrinsieke doelen uit de praktijk;
 • Welke valkuilen kom je tegen?
 • Welke competenties zijn nodig?

“Na deze workshop werd ik mij bewust van welke invloed mijn manier van vraagstelling heeft op het gedrag van mijn cliënt. Het oplossen van zijn problemen was zijn ultieme doel toen hij binnenkwam. Na ons gesprek ging hij naar buiten en was het oplossen van zijn problemen geen doel meer maar een middel om zijn door mij bevraagde intrinsieke doel te bereiken…..gaaf om mee te maken!”

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 2.

Culturele taboe’s

Rümaine Garcia

Taboes doorbreken lijkt wel de trend, denk aan campagnes over suïcide (‘bel 113’); burn-out (‘hey het is oke’) en dergelijk. Maar, is het doorbreken van taboes ook zo’n trend bij de professionals werkzaam in het Sociaal Domein? Hoe worden ongeschreven regels of gedragingen besproken met cliënten met een andere etniciteit. Denk aan psychische klachten; verstandelijke beperkingen cq. intelligentie of meisjesbesnijdenis. In deze interactieve workshop staat centraal het bespreken van taboes op interculturele wijze.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Conceptualiseren van een taboe, waartoe dient het bij verschillende etnische groepen en wat is taboetaal;
 • Hoe bespreek je op cultuursensitieve wijze: gezondheidsklachten, verstandelijke beperkingen cq. Intelligentie en meisjesbesnijdenis.

“De trainer kan je echt meenemen in de stof en weet je aandacht erbij te houden.”

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 3.

Wim Peters Kenniscentrum Sociaal Domein - Actualiteitencollege

Soepele overgang Jeugdwet naar Wmo (18- naar 18+)

Wim Peters

Hoe kan je als gemeente zorgen voor een soepele overgang van Jeugdwet en Wmo 2015? En hoe kan je in de uitvoering daar vorm aan geven?

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Regelgeving rond overgang 18- naar 18+;
 • Wat kan je als gemeente doen?;
 • Hoe kan je in de uitvoering hier vorm aan geven.

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 2.

Dinie Haag - Docent Kenniscentrum Sociaal Domein

Een Psychosociale Hulphond vanuit de Wmo

Dinie Haag

Steeds meer gemeenten krijgen te maken met aanvragen voor een psychosociale hulphond. Wat is een psychosociale hulphond? En hoe ga je hier als Wmo consulent mee om. Afwijzen kan zomaar niet, je zal als Wmo consulent onderzoek moeten doen. Maar hoe doe je dat, wat onderzoek je? En kun je eventueel een hulphond verstrekken via de Wmo? Met die vragen gaan we aan de slag tijdens de workshop.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Wat is een psychosociale hulphond? En hoe ga je hier als Wmo- consulent mee om;
 • Afwijzen kan zomaar niet, je zal als Wmo- consulent onderzoek moeten doen. Maar hoe doe je dat, wat onderzoek je?
 • En kun je eventueel een hulphond verstrekken via de Wmo?

“Krijg vertrouwen om als consulent een aanvraag voor een psychosociale hulphond op te pakken en te onderzoeken!”

Kennisniveau: Verdiepende trainging ten aan zien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 3.

Omgaan met de kritische cliënt

Cynthia Meevis

Tijdens deze workshop zoomen we in op het gedrag van de cliënt en op jouw reactie. Want het één gaat niet zonder de ander. Je maakt kennis over de verschillende vormen van weerstand en krijg je praktische handvatten om het gesprek om te buigen naar een positief, motiverende invulling. De workshop richt zich op het herkennen van weerstand en het herkennen van jouw aanpak. Tijdens oefeningen gaan we kijken naar jouw gedrag in gesprekken, en krijg je handvatten om mee te nemen in praktijk!

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Roos van Leary;
 • Weerstand in gesprekken;
 • Gespreksvoering.

“Tijdens deze workshop kreeg ik het inzicht dat bij weerstand in een gesprek ik daar zelf grote invloed op heb! Leerzaam!”

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 3.

Weerstand en woorden

Karina Mensen

Je herkent het vast wel, het “ja-maar…” gesprek, een gesprek waarbij je weerstand ervaart, of een gesprek dat stroef verloopt.
In deze workshop zoomen we in op het taalgebruik van je klant. Welke woorden gebruikt de klant en wat bedoelt hij met deze woorden. We gaan onderzoeken welke woorden weerstand verhogen of juist verlagen. Hoe je kunt aansluiten bij het taalgebruik en de woorden van je klant, hoe het gesprek daardoor soepeler verloopt en je het gesprek nog meer kunt sturen.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • In deze workshop gaan we met behulp van NLP (neuro linguïstisch programmeren) uitgangspunten en technieken aan de slag;
 • Aan de hand van praktijk situaties gaan we oefenen met deze theorie, zodat je het zelf kunt ervaren.

Het is nog leuker als we kunnen werken met jouw eigen casus/praktijksituatie. Deze mag je vooraf aanleveren.

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 3.

Wat zegt de AVG over mijn Wmo onderzoek?

Hanneke van Bemmel

Wat zegt de AVG over mijn Wmo onderzoek?
Tijdens het geven van trainingen horen we vaak dat consulenten niet goed weten op welke wijze de AVG op hun werk van toepassing is. Hebben we daar nog een keuze in of zitten er verplichtingen aan vast? Het veilig mailen is al wel ingeburgerd maar we moeten wel de ruimte houden om met elkaar te overleggen, toch? Ook als ons gevraagd wordt om een brede uitvraag te doen en de ZRM toe te passen tijdens het huisbezoek, lijkt de kennis over de AVG eerder lastig te zijn dan helpend. Hoe zie ( of ervaar….) jij dat? Welke vragen stellen we aan de inwoner en wat gaan we hierover opschrijven? Het in kaart brengen van het functioneren van de inwoner is voor mij als ergotherapeut altijd de basis geweest voor mijn huisbezoek. Hoe zorgvuldiger hoe beter, maar beter voor wie?

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Doel van de Avg;
 • De Avg begint bij het koffiezetapparaat;
 • Wat je moet weten over de Avg;
 • Het toepassen van de Avg in je dagelijks werk;
 • Het effect heeft de Avg op ons onderzoek.

“Ik vond het een mega ingewikkeld onderwerp maar ik snap nu dat ik het vandaag nog kan gaan toepassen; bij het koffiezetapparaat”

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 3.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op “Koop Tickets” om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Early Bird Nationale Bijscholingsdag Wmo – 3 oktober 2024
Ticket Nationale Bijscholingsdag Wmo – 3 oktober 2024 – Early Bird
359,00
Onbeperkt

Wellicht vind je dit ook interessant

E-learning Effectief communiceren

Voer je wel eens een gesprek waarbij je merkt dat hetgeen wat je over wilt brengen niet begrepen wordt zoals jij het bedoelt? Of heb je misschien moeite met luisteren, omdat je snel afgeleid bent of snel een mening hebt over hetgeen de ander je vertelt? In de e-learning effectief communiceren krijg je praktische handvatten om met dit soort situaties om te gaan, waardoor je leert om effectiever te communiceren.

Webinar Actualiteitencollege

Wil jij meer weten over uitspraken die er zijn gedaan in het kader van de Wmo? Volg dan het Webinar ‘Actualiteitencollege’ van het Kenniscentrum Sociaal Domein.

Training Timemanagement

De training timemanagement geeft handvatten om beter om te gaan met werkdruk en efficiënter te werken.