Meld je aan voor de Nationale Bijscholingsdag

Masterclass Een verdiepende kijk op scheiding

Den Bosch
19 september 2024

De Masterclass op 19 september 2024 is speciaal ontworpen voor jeugd- en gezinsprofessionals en gedragswetenschappers met een specifieke interesse in scheidingen. Het is dé gelegenheid voor jeugdprofessionals om nieuwe kennis op te doen en zich te verdiepen in dit specifieke onderwerp. Tijdens de masterclass zullen twee deskundigen elk een verschillend aspect van het onderwerp belichten.

Naast het verdiepen in het onderwerp krijg je ook de kans om te netwerken. Tijdens een volledig verzorgde lunch kun je in contact komen met collega’s uit jouw regio. Bovendien kun je door deelname aan de Masterclass op een leerzame manier SKJ- en/of NVO-punten behalen.

Verdiep je in een onderwerp dat aansluit op jouw werkpraktijk.

 • Leer van ervaren deskundigen;
 • Deel kennis en ervaringen met collega’s;
 • Behaal 3 SKJ- of NVO/NIP-punten in slechts een halve dag.

Dit zit er bij je ticket inbegrepen:

 • Op een interactieve manier nieuwe kennis op doen en je verdiepen
 • Een goedverzorgde lunch
 • Leren van Inge van der Valk, de ervaren professional op dit gebied
 • Netwerken en sparren met collega’s uit het werkveld

Wat kun je verwachten?

Een aanzienlijk aantal kinderen groeit op in Nederlandse gezinnen na een scheiding. Onderzoek naar de langetermijneffecten hiervan heeft consistent aangetoond dat de scheiding van ouders een belangrijke risicofactor is voor de ontwikkeling van kinderen. Niettemin ervaren kinderen na een scheiding uiteenlopende problemen, wat onderzoekers heeft geleid om zich meer te richten op factoren binnen het kind, de ouders, en hun onderlinge relaties die bepalen hoe goed zij zich aanpassen aan de nieuwe situatie.

Deze masterclass richt zich hierop door recente onderzoeksbevindingen en de meest recente richtlijnen voor de omgang met scheiding en de problemen van jeugdigen te gebruiken. Met het gezinssysteem als model worden tijdens de masterclass kind-, ouder- en ouder-kind-aspecten besproken die van belang zijn voor jeugdprofessionals in hun praktijk.

De masterclass begint met een inleiding over recente statistieken met betrekking tot scheidingen. Daarna wordt dieper ingegaan op scheiding en kinderen: welke invloed heeft scheiding op kinderen, welke verschillen zijn er op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau, en hoe beïnvloedt het de dynamiek tussen broers en zussen? Vervolgens wordt aandacht besteed aan het ouderlijk systeem na scheiding, waarbij de manier waarop ouders samen opvoeden na scheiding en conflicten tussen hen een centrale rol spelen. Ook wordt er aandacht besteed aan complexe scheidingen en de factoren die risico’s met zich meebrengen en bescherming bieden.

Daarna wordt het ouder-kind systeem behandeld, met bijzondere aandacht voor het contact tussen ouder en kind. Wat is de rol van contact met beide ouders na de scheiding en hoe beïnvloedt dit de kwaliteit van de ouder-kindrelatie, inclusief het gebruik van digitale communicatiemiddelen? Hierbij worden recente inzichten over hechting besproken. Ook komen praktische zaken aan bod zoals het ouderschapsplan, de woonsituatie na de scheiding en de mate waarin afspraken worden nageleefd, evenals de rol van kinderen in deze processen.

Tot slot wordt er ingegaan op het screenen van problemen bij ouders en kinderen na scheiding, en op de ondersteuning van kinderen en ouders via preventie- en interventieprogramma’s. De recente onderzoeksbevindingen worden gekoppeld aan ontwikkelingen in de professionele praktijk van jeugdprofessionals.

Na het volgen van de Masterclass

Na het volgen van deze Masterclass zul je:

 • Recente en diepgaande kennis hebben verworven over het gezinssysteem na scheiding en het belang daarvan voor professioneel handelen;
 • In staat zijn om deze nieuwe inzichten te integreren in je professionele praktijk, waardoor je benadering van het werken met gezinnen na scheiding wordt bevestigd en versterkt;
 • Zowel theoretisch als praktisch je kennis over het onderwerp hebben vergroot, waardoor je beter toegerust bent om effectieve interventies te ontwerpen en implementeren;
 • Je werkethiek en vaardigheden hebben aangescherpt in het omgaan met de complexiteit van scheidingen binnen gezinnen;
 • Gestimuleerd zijn tot reflectief vermogen als professional, waardoor je in staat bent om kritisch te kijken naar je eigen handelen en dit te verbeteren in overeenstemming met de recente inzichten die je hebt opgedaan.

Studiebelasting

De studiebelasting voor deze training is één halve dag. De masterclass start om 09:00 uur en eindigt om 14:00 uur.

 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen;
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen;
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname;
 • Voor deze masterclass is de accreditatie aangevraagd bij het Accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO Orthopedagoog-Generalist in de categorie K&J/OG Herregistratie voor 3 punten.

De kosten voor de masterclass bedragen € 299,-.

Locatie

De Masterclass van 29 mei vindt plaats bij Golden Tulip Hotel Central Den Bosch

Adres: Burg Loeffplein 98, 5211 RX Den Bosch

Programma

09:00 – 09:30 – Inloop

09:30 – 11:00 – Eerste helft masterclass

11:00 – 11:30 – Pauze

11:30 – 13:00 – Tweede helft masterclass

13:00 – 14:00 – Afsluitende netwerklunch

Deskundige

Deze Masterclass wordt gegeven door Inge van der Valk. Inge van der Valk, universitair hoofddocent bij de onderzoeksgroep Jeugd & Gezin aan de Universiteit Utrecht, richt zich in haar onderzoek op de relatie tussen ouderlijke conflicten, scheiding en het welzijn van kinderen en jongeren.

Sinds 1999 bestudeert zij de samenhang tussen ouderlijke conflicten, echtscheiding en de impact ervan op kinderen en jongeren. Haar werk omvat longitudinaal onderzoek naar de effecten van ouderlijke scheiding op jongeren, waarbij ze zich heeft gericht op zowel conflictueuze als niet-conflictueuze scheidingen. Daarnaast heeft ze een effectonderzoek uitgevoerd naar het preventieve interventieprogramma KIES voor kinderen van gescheiden ouders.

Momenteel voert Inge, naast haar onderzoek naar het welzijn van jongeren na scheiding, in opdracht van ZonMw samen met praktijkonderzoekers van Altra en Sterk Huis onderzoek uit naar de SCRES-O en SCRES-K. Dit zijn nieuwe instrumenten voor screening en evaluatie in de context van scheidingshulpverlening.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op “Koop Tickets” om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Regulier ticket Masterclass
Ticket Masterclass Een verdiepende kijk op scheiding – 19 september 2024
299,00
Onbeperkt

Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In deze training leer je de verschillende taken waarvoor je als aandachtsfunctionaris verantwoordelijk bent. In drie dagen neemt Anja Dijkhuis je aan de hand van interactieve werkvormen mee in de theoretische kaders van de meldcode en de implementatie binnen jouw organisatie, evenals de aanpak rondom het signaleren en handelen bij tekenen van onveiligheid, de dilemma’s waar je mee te maken kunt krijgen, de huidige wet- en regelgeving en de integrale samenwerking.

Opleiding KCC Medewerker Sociaal Domein

Ben jij een uitstekend visitekaartje voor het Sociaal Domein? Volg dan de opleiding KCC medewerker Sociaal Domein. We leren je de benodigde kennis van wet- en regelgeving maar zorgen ook dat je over goede communicatietechnieken beschikt.

Opleiding Jeugdconsulent

Wil jij aan de slag in de jeugdzorg en jeugdigen helpen naar een mooie toekomst? De opleiding Jeugdconsulent biedt alle handvatten, kennis en kunde om het vak goed en grondig uit te kunnen voeren.