Meld je aan voor de Nationale Bijscholingsdag

Masterclass Dilemma’s en denkrichtingen over de toekomst van onze jeugd

Meppel
11 juni 2024
 299,00

Hoe onderzoek je de langetermijneffecten van beleid en wat zijn de risico’s als je dat niet doet? Welke blinde vlekken ontstaan er als je alleen vooruitkijkt als beleidsmaker en niet terug? In deze masterclass staat het analyseren van langetermijnbeleid centraal, waarbij we de bijbehorende dilemma’s voor beleid en bestuur bespreken. En die zijn talrijk! Naast het verdiepen in een relevant onderwerp voor jouw praktijk, biedt deze masterclass ook volop mogelijkheden voor netwerken. Tijdens een verzorgde lunch kun je in contact komen met collega’s uit jouw regio

  • Duik in onderwerpen die relevant zijn voor jouw werkpraktijk;
  • Profiteer van de kennis van ervaren experts;
  • Deel kennis en ervaringen met je collega’s.

Dit zit er bij je ticket inbegrepen:

  • Op een interactieve manier nieuwe kennis op doen en je verdiepen
  • Een goedverzorgde lunch
  • Leren van Sharon Stellaard en Bert Wienen, de ervaren professionals op dit gebied
  • Netwerken en sparren met collega’s uit het werkveld

Wat kun je verwachten?

Sharon Stellaard zal de volgende onderwerpen behandelen:

Hoe kun je op langere termijn de effecten van beleid onderzoeken? Wat zijn de risico’s als je dit niet doet? En welke aspecten blijven verborgen als beleidsmakers alleen vooruitkijken en niet terugblikken? In deze masterclass staat lange termijn beleidsanalyse centraal, waarbij we de dilemma’s voor beleid en bestuur bespreken die daaruit voortvloeien. En die zijn talrijk!

Sharon zal haar onderzoeksmethode presenteren die zij ontwikkelde tijdens haar promotieonderzoek. Deze methode stelt deelnemers in staat om dieperliggende oorzaken van ineffectief beleid te identificeren. Door als het ware de oppervlaktelagen af te pellen, onthullen we de verborgen beleidslagen daaronder, vergelijkbaar met archeologen. We zullen de impact van historisch beleid op het heden bespreken en de implicaties van onze bevindingen onderzoeken in interactieve gesprekken.

Bert Wienen zal zijn expertise delen over:

De grootste verbeteringen in de gezondheidszorg van de afgelopen decennia zijn niet alleen het resultaat van investeringen in het sociaal domein of het versterken van het dagelijkse leven, maar vooral van een radicaal andere benadering van beleid. In dit deel van de masterclass stellen we de vraag: wat is de stand van het riool in Meppel in 2024?

De ‘sturingsparadox’ betreft de vraag of het antwoord op het toenemende gebruik van jeugdhulp te vinden is in het sociaal domein of elders.

Studiebelasting

De studiebelasting voor deze training is één halve dag. De masterclass start om 09:00 uur en eindigt om 14:00 uur.

  • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen;
  • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

De kosten voor de masterclass bedragen € 299,-.

Locatie

De Masterclass van 29 mei vindt plaats bij Jeugdprofessionals Nederland.

Adres: Blankenstein 143, 7943 PE Meppel

Programma

09:00 – 09:30 – Inloop

09:30 – 11:00 – Eerste helft masterclass door Sharon Stellaard

11:00 – 11:30 – Pauze

11:30 – 13:00 – Tweede helft masterclass door Bert Wienen

13:00 – 14:00 – Afsluitende netwerklunch

Deskundige

Deze Masterclass wordt gegeven door Sharon Stellaard en Bert Wienen.
Sharon Stellaard (1982) heeft twintig jaar ervaring in de jeugdzorg, waar ze zich in diverse rollen en functies heeft ingezet voor verbeteringen, met name in de samenwerking met het basisonderwijs. Na de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten begon ze haar buitenpromotie aan de Vrije Universiteit, gericht op de Academische Werkplaats Transformatie Jeugdhulp. Vanuit de Bestuurswetenschappen onderzocht ze langdurige oorzaak-gevolg relaties in hervormingsbeleid. Haar onderzoek omvatte een reconstructie van vijftig jaar hervormingsbeleid in de jeugdzorg en passend onderwijs (1974-2022), waarbij ze patronen en bijbehorende mechanismen ontdekte. Dit leidde tot haar proefschrift “Boemerangbeleid” in 2023. Sindsdien werkt ze aan nieuwe publicaties over actuele hervormingsplannen op beide terreinen.

Sharon is een veelgevraagde spreker, verschijnt regelmatig in de media en neemt deel aan het publieke debat over sociale verandering. Daarnaast is ze als onafhankelijk toezichthouder betrokken bij twee samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs (PO).

Bert Wienen heeft ervaring in zowel jeugdhulp als onderwijs. Hij richt zich voornamelijk op de manier waarop onze overwegingen over normaal en afwijkend tot stand komen en werkt samen met andere professionals aan zijn visie op de wereld: het creëren van contexten waar kinderen kunnen zijn en worden zonder deze paradox op te lossen. Bert verdeelt zijn tijd tussen praktijk en wetenschap. Hij is de oprichter van het Instituut voor Inclusief Onderwijs, werkt als wetenschappelijk adviseur bij het Nederlands Jeugd Instituut en bij de Technische Universiteit Utrecht aan onderzoeken over sociale verbeelding bij kinderen en jongeren. Bert is vader van drie jongens en heeft opleidingen gevolgd in bedrijfskunde, onderwijswetenschappen en psychologie. In 2019 behaalde hij zijn doctoraat met een proefschrift over de rol van medische diagnoses in de onderwijscontext.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op “Koop Tickets” om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Regulier ticket Masterclass
Ticket Masterclass Dilemma’s en denkrichtingen over de toekomst van onze jeugd – 11 juni 2024
299,00
Onbeperkt

E-learning Het Juridisch Kader Jeugdzorg

Wat moet je allemaal weten van de Jeugdwet om als Jeugdconsulent aan de slag te gaan? Hoe kan je de wet juist toepassen in de praktijk en uitleggen aan de cliënt? In de e-learning ‘Het juridisch kader Jeugdzorg’ leer je alles wat je moet weten over het juridisch kader en de toepassing ervan.

Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In deze training leer je de verschillende taken waarvoor je als aandachtsfunctionaris verantwoordelijk bent. In drie dagen neemt Anja Dijkhuis je aan de hand van interactieve werkvormen mee in de theoretische kaders van de meldcode en de implementatie binnen jouw organisatie, evenals de aanpak rondom het signaleren en handelen bij tekenen van onveiligheid, de dilemma’s waar je mee te maken kunt krijgen, de huidige wet- en regelgeving en de integrale samenwerking.

E-learning Omgaan met Agressie

dens de e-learning ‘Omgaan met agressie’ wordt er ingegaan op wat agressie precies is en welke fasen er zijn. Hierdoor kun je ontdekken wat de achterliggende gedachte is van iemands reactie. Weet jij hoe je hebt beste kan handelen? Ontdekt het in deze e-learning.