Kenniscentrum Sociaal Domein is hét opleidings- en detacheringscentrum van het Sociaal Domein.

Online Opleiding Jeugdconsulent

Online
 999,00
12 modules
Jeugd
E-learning

Wil jij aan de slag in de jeugdzorg en jeugdigen helpen naar een mooie toekomst? Als jeugdconsulent of jeugdprofessional krijg je te maken met een grote diversiteit aan vragen en problemen waar jeugdigen en gezinnen bij betrokken zijn. Je hebt een breed takenpakket met meerdere aandachtsgebieden. Je bent verantwoordelijk voor het inzetten van de juiste hulp die nodig is om de jeugdige en het gezin verder te helpen. De online opleiding Jeugdconsulent biedt alle handvatten, kennis en kunde om het vak goed en grondig uit te kunnen voeren. 

Als jeugdconsulent onderzoek je de persoonlijke situatie van de jeugdige en het gezin. Je stelt een passende indicatie door het voeren van keukentafelgesprekken met de hulpvragers. Samen met de jeugdige en het gezin bekijk je wat en wie er nodig is om de situatie te veranderen.

Tijdens de online opleiding Jeugdconsulent leer je alles over het jeugdzorgverleningsproces. Van melding tot nazorg. Je leert op de juiste manier de vraagverheldering uit te voeren tijdens het keukentafelgesprek. Hierdoor krijg je een duidelijk beeld van de achtergrond, hulpvraag en leefgebieden van de hulpvrager. Dit is belangrijk om de juiste hulp te kunnen bieden of inzetten. Als jeugdconsulent stel je vervolgens een ondersteuningsplan op. Nadat de zorg is ingezet heb je als jeugdconsulent een regiefunctie. Dat betekent dat jij als consulent regie houdt op het gezin en de geboden hulp.

Als jeugdconsulent heb je te maken met verschillende doelgroepen. Tijdens de online opleiding ga je aan de slag met verschillende gesprekstechnieken en -vaardigheden die aansluiten bij de verschillende doelgroepen. Je leert hoe je signalen kan herkennen die mogelijk in verband staan met bijvoorbeeld huiselijk geweld en kindermishandeling. Tot slot leer je alles over de Jeugdwet en aanverwante wet- en regelgeving. 

Onze online opleiding Jeugdconsulent is een praktijkgerichte opleiding waarbij je alle kennis en vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt als bekwame Jeugdconsulent. De opleiding is ontwikkeld door vakbekwame docenten en professionals. 

De online opleiding Jeugdconsulent is bedoeld voor beginnend jeugdconsulenten, ambtenaren die nu al werkzaam zijn als jeugdconsulent, casemanagers Jeugd en/of medewerkers van sociale (wijk)teams die zich bezighouden met de uitvoering van de Jeugdwet.

Voorwaarde voor deelname is een hbo-werk- en denkniveau. De opleiding Jeugdconsulent is een opleiding op hbo-niveau.

Na deze opleiding beschik je over de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om als jeugdconsulent aan de slag te gaan. 

De online opleiding Jeugdconsulent bestaat uit 11 modules. De toetsing van de online opleiding vindt plaats door middel van een kennistoets. Daarnaast biedt Kenniscentrum Sociaal Domein de mogelijkheid om tegen betaling de vaardigheden te trainen en te toetsen met een vakinhoudelijke docent.

Module 1: Inleiding in het vak jeugdconsulent

 • Introductie
 • Taken, competenties en werkplekken van een jeugdconsulent
 • Actualiteiten

Module 2: Het juridische kader

 • De Jeugdwet
 • Vormen van zorg en begeleiding
 • Verlengde Jeugdwet
 • Woonplaatsbeginsel
 • Financiering vanuit de Jeugdwet

Module 3: Gesprekstechnieken

 • Bewustwording
 • Communicatie
 • Obstakels tijdens een gesprek
 • Gesprekspartners
 • Driehoekskunde

Module 4: Het keukentafelgesprek

 • Procedure
 • Het keukentafelgesprek
 • Het ondersteuningsplan
 • Zorg in natura of Persoonsgebonden budget

Module 5: Vormen van jeugdhulp

 • Ambulante jeugdhulp
 • Pleegzorg
 • Onder toezichtstelling en voogdij
 • Jeugdzorg Plus
 • Verblijf in een jeugdinstelling
 • Jeugd GGZ
 • Forensische zorg
 • Jeugdreclassering

Module 6: Ziektebeelden en beperkingen

 • Somatische aandoeningen
 • Ontwikkeling
 • Taal en leerstoornissen
 • Middelengebruik en -misbruik
 • Verschillende doelgroepen

Module 7: Rapporteren en beschikken

 • Zelfredzaamheidsmatrix
 • Positieve gezondheid
 • LIRIK
 • Schrijfstijl
 • Rapporteren en beschikken

Module 8: Aanverwante wetten I

 • Sociaal Domein
 • Jeugdwet
 • Participatiewet
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Passend onderwijs
 • Leerplichtwet
 • Schuldhulpverlening
 • Uitkeringen en toeslagen

Module 9: Aanverwante wetten II

 • AVG en het Sociaal Domein
 • Zorgverzekeringswet
 • Wet langdurige zorg
 • Wet verplichte GGZ
 • Samenwerken in het Sociaal Domein

Module 10: Meldcode

 • Stappenplan meldcode
 • Het afwegingskader
 • Gesprekstechnieken

Module 11: Professioneel handelen (SKJ)

 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Beroepscode
 • Richtlijnen

Module 12: Kennistoets

De studiebelasting voor de online opleiding Jeugdconsulent is 75 uur.

Voorafgaand aan de opleiding ontvang je het Handboek Jeugdhulp. Het handboek gaat over het hele spectrum van de Jeugdwet. Het is een feitelijk boek over preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en de overige functies. Het handboek is geschreven door professionals en is een nuttig naslagwerk die je voor de gehele opleiding kan gebruiken maar ook wanneer je al aan het werk bent als jeugdconsulent.

Voor de online opleiding Jeugdconsulent krijg je toegang tot de unieke online academie. In de academie vind je de modules met lesstof, opdrachten en toetsen. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online academie. De online academie is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. 

Wanneer je de opleiding volledig hebt doorlopen en de kennistoetsen met een voldoende hebt afgerond, ontvang je een deelnamebewijs van Kenniscentrum Sociaal Domein. Wanneer je het examen afneemt en succesvol doorloopt, ontvang je een certificaat. De kosten van het examen zijn € 195,00 (vrijgesteld van btw) en zijn niet inbegrepen bij de aanschaf van de online opleiding.

Investering en subsidiemogelijkheden

De kosten voor de opleiding zijn € 999,- (vrijgesteld van btw). Vanaf 1 januari 2022 zijn scholingskosten niet meer fiscaal aftrekbaar. Daarvoor in de plaats is het STAP-budget in het leven geroepen. Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling voor werkenden en werkzoekenden. Iedereen die een training, cursus of opleiding wil volgen kan maximaal € 1.000,- aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Neem jij de volgende STAP in jouw carrière?

Vanaf 1 maart 2022 is het voor iedereen mogelijk om het STAP-budget aan te vragen. Met deze subsidie van €1.000,- kun je een opleiding, training, cursus of studie naar keuze volgen om zo je positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Wil je het STAP-budget gebruiken om je verder te ontwikkelen binnen het Sociaal Domein? Dan ben je bij Kenniscentrum Sociaal Domein aan het goede adres. Wij zijn een erkend STAP-opleider. Dit betekent dat je het STAP-budget kunt gebruiken voor al onze opleidingen en trainingen.

Meer informatie over STAP? We leggen je het graag uit: informatie STAP!

 999,00

Meer informatie?

Bekijk dan onze studiegids.
Bekijk onze verschillende handboeken

Hulp nodig?

Vragen over het aanbod? Onze mensen helpen je graag verder. Neem contact op via

Incompany

Heb je interesse in een incompanytraining? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Blokken wellicht vind je dit ook interessant

E-learning Wetten Sociaal Domein

Meer leren over de wetten en sociale zekerheid binnen het Sociaal Domein? Volg dan de e-learning Wetten Sociaal Domein.

Opleiding Backoffice Medewerker Wmo / Jeugd

Wil jij administratief en toch sociaal betrokken werk doen? Als Backoffice medewerker Wmo / jeugd ben je een belangrijke schakel binnen de keten van het Sociaal Domein. In de opleiding krijg je theoretische kennis van de Wmo en de Jeugdwet en leer je effectief samenwerken. 

Training Klachtenfunctionaris (2 dagen)

Wil jij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening binnen het Sociaal Domein? Ben je communicatief sterk, kun je goed luisteren en denk jij in oplossingen? Dan is de tweedaagse training Klachtenfunctionaris Sociaal Domein zeer geschikt voor je!