Workshops Nationale Bijscholingsdag Participatie

Het programma van de Nationale Bijscholingsdag Participatie wordt stapsgewijs bekendgemaakt. In het workshopaanbod vind je tal van interessante workshops waarmee jij jouw kennis op het gebied van de Participatiewet kunt verdiepen. De workshops gaan onder meer over de actuele ontwikkelingen rondom de Participatiewet. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om een verdiepings- of verbredingsslag aan te brengen in jouw kennis en kunde.

Je kiest zelf de workshops waaraan je deelneemt. Hieronder vind je het actuele workshopoverzicht. We maken regelmatig nieuwe workshops bekend, dus houd het overzicht goed in de gaten!

Actualiteitencollege Participatiewet

Door: Sherisse Maätita

De dynamische omgeving waarin je werkt is constant in beweging. Er gebeurt veel in de wereld van wet- en regelgeving, jurisprudentie en de dagelijkse uitvoering. Het spreekt voor zich dat je hiervan op de hoogte moet zijn. Tijdens deze workshop word je bijgepraat over actualiteiten en ontwikkelingen in de Participatiewet.

         

Empowerment – Zelfregieversterkend Werken en de Participatiewet

Door: Hermien Auf der Haar

Wat is er, voor duurzame arbeidsparticipatie, handiger dan dat mensen zelf het stuur van hun loopbaanschip (weer) in handen weten te nemen? Welke aspecten van empowerment / zelfregieversterkend werken zijn daarbij helpend? Hoe pas jij dit al toe?

Dat en meer leer je tijdens deze workshop.

     

Succesvol Participeren met behulp van het Geldspel

Door: Joost Lutke

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met stellingen. Ook behandelen we praktijksituaties die aantonen hoe een verandering in één leefgebied een kettingreactie in de andere leefgebieden kan veroorzaken.

Niet Willen of Niet Kunnen?

Door: Roberto Reali

Er zijn meer vacatures dan bijstandsontvangers en lang niet alle mensen in de bijstand zijn volledig arbeidsongeschikt. Een snelle conclusie zou kunnen zijn dat sommige mensen in de bijstand dus niet willen werken. Dat kán waar zijn, maar willen deze mensen echt niet aan het werk? Of zit er een diepere reden achter, waardoor ze het simpelweg niet kúnnen?

Hoe kom je daar nu achter, en in hoeverre kun je deze mensen toch in beweging krijgen? Dat leer je tijdens deze workshop.

 

Intercultureel Werken

Door: Taco Jansen

Als professional binnen het Sociaal Domein kom je regelmatig in aanraking met mensen uit verschillende culturen. Om de samenwerking te optimaliseren en mensen te kunnen motiveren en stimuleren is inzicht en kennis over deze culturen wat ons betreft een absolute must! Om je taak als professional goed vorm te kunnen geven, effectief en gedegen oordeelsvorming te kunnen doen en om meer diepgang aan je professionaliteit te geven bieden wij de workshop intercultureel werken

‘Verwarring over schending van de inlichtingen- en medewerkingsplicht’

Door: Sandra Penterman

Op 12 juli 2022 oordeelde de CRvB dat het niet inleveren van bankafschriften schending van de medewerkingsplicht is en géén schending van de inlichtingenplicht. Wat betekent dit voor de praktijk?  

Bij deze workshop wordt ingegaan op de gerechtelijke uitspraak, de achtergrond en de gevolgen van deze koerswijziging voor de uitvoering van de Participatiewet. 

Toepassen Arbeidsverplichtingen

Door: Roberto Reali

Aan een bijstandsuitkering zijn de arbeids- en de re-integratieverplichting verbonden. Deze verplichtingen kun je op verschillende manieren vormgeven. Daarbij varieert de mate waarin je rekening kan en wil houden met de mogelijkheden en wensen van de betrokkene. Hoe zorg je er voor dat iemand uit de bijstand komt, en ook zo lang mogelijk uit de uitkering blijft? Is alle arbeid passend voor elke persoon?

Crypto en bitcoin in de bijstand

Door: Leon Vijfschaft

Cryptovaluta en bitcoin in de bijstand. Hoe werkt dit eigenlijk, hoe verwerk je dit bij een aanvraag en hoe ga je er tijdens bijstandsverlening mee om? Ben jij inkomensconsulent en wil jij weten hoe dit zit? Dan is deze workshop iets voor jou!

Overtuiging bepaalt gedrag

Door: Karina Mensen

In deze workshop gaan we in op de theorie wat een overtuiging is, wat is de structuur van een overtuiging en hoe is de overtuiging van invloed is op gedrag en andersom. We maken hierbij gebruik van NLP uitgangspunten en technieken. Aan de hand van concrete oefeningen gaan we oefenen met het herkennen en ontleden van overtuigingen, onderzoeken we hoe deze het gedrag beïnvloeden en oefenen we met het losweken van een beperkende overtuiging.

De gevolgen van een erfenis, schadevergoeding en de transitievergoeding voor de bijstand

Door: Sandra Penterman

Beëindig je een uitkering bij een erfenis, schadevergoeding en/of transitievergoeding? Reken je betalingen toe aan het inkomen of aan het vermogen? Stel je het vermogen opnieuw vast? Vorder je de verstrekte uitkering terug? Het antwoord op al deze vragen en meer ontdek je tijdens de workshop.

Actualiteiten jongeren in de bijstand

Door: Sherisse Maätita

Op een aantal onderwerpen geldt binnen de Participatiewet voor jongeren van 18 tot 27 jaar andere regels. Jongeren hebben de toekomst en daarom is het voor hen van extra belang om te werken of naar school te gaan. Consulenten zijn getraind om de poort dicht te houden. Is dit nog wel realistisch? Hoe gaan we om met maatwerk leveren? Hoe kunnen we kwetsbare jongeren helpen? Zijn er specifieke vragen waar je vandaag aandacht voor wil hebben? Aan de hand van casuïstiek gaan we hier mee aan de slag. Laten we vooral kennis en kunde met elkaar delen. Ook worden de actualiteiten rondom jongeren in de bijstand tijdens de workshop besproken.

 

Aanmelden Nationale Bijscholingsdag Participatie

Ook deelnemen aan deze interessante workshops? Meld je dan vandaag nog aan voor de Nationale Bijscholingsdag Participatie!

Inschrijven

Wil jij ook deelnemen aan deze inspirerende workshops en binnen één dag weer helemaal op de hoogte zijn? Meld je dan vandaag nog aan!