Workshop ‘Wmo-Wlz’

Door Marlies Groot Nibbelink (Zorgwegwijs)

Het verschil in aanspraak en wetgeving tussen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg verloopt lang niet altijd soepel. Er bestaat overlap tussen de Wmo en de Wlz, maar wanneer is welke wet aan zet? Wanneer valt een voorziening onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? En wat zijn de gronden om iemand door te verwijzen naar de Wlz? Hoe gaat u dat gesprek aan en welke consequenties heeft dat voor de burger? Iedere Wmo consulent heeft in haar werk te maken met de afbakening van wetten. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de afbakening tussen de Wmo en Wlz en krijgt u antwoorden op bovenstaande vragen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Korte introductie van Wlz, aanspraak en criteria; 
  • De onderverdeling van maatwerkvoorzieningen bij een Wlz-indicatie;
  • Het gesprek aangaan met de burger en haar netwerk;
  • De voor- en nadelen van een Wlz-indicatie;
  • Het verschil in beoordelen tussen de Wmo en de Wlz.

”Door de gekregen handvatten en opgedane kennis uit de workshop voel ik mij meer op mijn gemak als ik het gesprek aan ga met de inwoner over de Wet langdurige zorg.”

Kennisniveau workshop: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Na deze workshop:

  • Heeft u voldoende kennis van de Wlz, waardoor u burgers goed kunt informeren;
  • Bent u in staat om te beoordelen wanneer een maatwerkvoorziening onder de Wmo valt en wanneer onder de Wlz;
  • Heeft u handvatten gekregen hoe u het gesprek met de burger en haar netwerk kunt aangaan over de Wlz;
  • Bent u in staat om opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk.

Deelnemen aan deze workshop?

Je kunt je nog aanmelden voor de Nationale Bijscholingsdag! Je kunt je inschrijven via de link hieronder waar je direct de workshops van je voorkeur kunt selecteren.