Workshop ‘Speeddaten met gespreksvaardigheden’

Door Anja van der Pers (Trainingsacteur van Kenniscentrum Sociaal Domein)

Deze workshop gaat over het inzetten van gespreksvaardigheden in verschillende gesprekken. Gespreksvaardigheden zijn vaardigheden die goed van pas komen in de communicatie met anderen. Het zijn algemene skills die je zowel op het werk als privé kunt inzetten om jouw mening over te brengen en ook respect te tonen voor de mening van de ander. Deze gespreksvaardigheden maken jou tot een prettige gesprekspartner die helder, zelfverzekerd en constructief communiceert.
Voor iedereen die wil oefenen met gespreksvaardigheden en gesprekstech-nieken. Van luisteren tot feedback geven. In deze workshop krijg je tools in gesprekstechnieken, om het vooraf gestelde doel in een gesprek te behalen.
In deze workshop gaan we op een speelse manier oefenen met motiverende gespreksvoering.

Onderwerpen die aanbod komen:

– Verbale-, non-verbale communicatie, lichaamstaal
– Gesloten en open vragen
– Reflectief luisteren, samenvatten en doorvragen
– Op een juiste manier feedback geven en ontvangen
– Kort en bondig communiceren
– Hoe ga je om met weerstand
– Hoe houd je regie in een gesprek

Basis training ten aanzien van het onderwerp.

“Gespreksvaardigheden leer je niet door erover te lezen, maar vooral om te doen!”

“Onderscheidend in deze training is het oefenen met een gedragsacteur. Gespreks-vaardigheden gaan namelijk niet alleen over wat je zegt, maar ook over hoe je het zegt.
In de workshop laat de gedragsacteur zien wat lichaamshouding verteld.
Wat vertelt je lichaamshouding? Hoe past je intonatie bij wat je zegt?
En hoe verhoudt je gezichtsuitdrukking zich tot wat je zegt? Je kunt je voorstellen dat iemand die zegt “heel erg boos” te zijn, maar daar verrassend onzeker bij kijkt, niet heel krachtig overkomt. Belangrijk is dus dat je verbale en non-verbale communicatie op één lijn zijn met elkaar.”

Na deze workshop:

  • Weet je hoe je een gesprek op gang kunt houden;
  • Weet je hoe je met weerstand om te gaan ;
  • Weet je hoe je iemand in beweging en actiestand zet;
  • Weet je hoe je kort en bondig kunt communiceren ;
  • Weet je de regie te houden in een gesprek .

Deelnemen aan deze workshop?

Je kunt je nog aanmelden voor de Nationale Bijscholingsdag! Je kunt je inschrijven via de link hieronder waar je direct de workshops van je voorkeur kunt selecteren.