Workshop ‘Signaleren en Handelen bij Ouderenmishandeling’

Door Gerri Hansman

Als Wmo consulent maak je deel uit van de professionele zorgketen in het Sociaal Domein en kun je een belangrijke rol spelen in het verminderen van ouderenmishandeling. Dat is hard nodig van de cijfers geven aan dat 1 op de 20 ouderen kans loopt om slachtoffer de worden van ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling dus komt veel vaker voor dan dat we zien.

Je kan als Wmo consulent daarom een groot verschil maken door niet weg te kijken, maar alert te zijn op signalen en risicofactoren die leiden of kunnen leiden tot onveilige thuissituaties van ouderen.

Ouderenmishandeling is een maatschappelijk probleem dat langzaam maar zeker meer aandacht krijgt. Soms is heel duidelijk dat sprake is van ouderenmishandeling, bijvoorbeeld als iemand financieel misbruik maakt van de kwetsbaarheid van die oudere die daar weerloos tegenover staat. Veel vaker bevindt de mishandeling zich in een grijs gebied en is het belangrijk dat jij weet als Wmo consulent welke vervolgstappen je kan nemen.

Na deze workshop:

  • Ben jij je bewust van de aard en omvang van ouderenmishandeling;
  • Kun je signalen herkennen en weet je als wmo consulent hoe je kunt handelen bij signalen van ouderenmishandeling;
  • Ken je de vier slachtofferprofielen;
  • Ben je in het bezit van signaleringslijsten en verdiepingsvragen
  • Heb je inzicht in hoe je in gesprek kunt gaan bij een vermoeden van onveiligheid;
  • Heb je kennis van de vervolgroutes en wanneer je op grond van de Meldcode melding doet bij Veilig Thuis

Deelnemen aan deze workshop?

Je kunt je nog aanmelden voor de Nationale Bijscholingsdag! Je kunt je inschrijven via de link hieronder waar je direct de workshops van je voorkeur kunt selecteren. Benieuwd naar alle andere workshops? Bekijk dan hier het overzicht van alle workshops.