Workshop ‘Omgaan met dementie in het werkveld’

Door Lisa de Kramer

In Nederland hebben ongeveer 290.000 mensen dementie. Het is een ingewikkelde aandoening die zowel bij de persoon zelf als bij de omgeving veel vragen oproept. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk zal toenemen, onder andere door de vergrijzing.

Als Wmo-consulent zal u in het werkveld ook in toenemende mate te maken krijgen met mensen met dementie. Herkent u de signalen van dementie? En weet u hoe u het beste in gesprek kan gaan met iemand met dementie en haar omgeving? Tijdens deze workshop leert u de signalen van dementie herkennen en leert u beter begrijpen waar bepaald gedrag vandaan kan komen. Daarnaast krijgt u handvatten mee om hiermee om te gaan en weet u wat u in de praktijk kunt doen als u op huisbezoek gaat bij een persoon met dementie.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Wat is dementie en de verschillende vormen; 
  • Symptomen van dementie;
  • Dementie en Wmo in de praktijk;
  • In gesprek, en nu?;
  • (Eigen) casuïstiek.

”Ik richtte mij tijdens een huisbezoek vaak direct tot de naasten van de persoon met dementie, maar ik ben mij nu bewust wat dit kan betekenen voor de persoon met dementie zelf”.

Kennisniveau workshop: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Na deze workshop:

  • Weet u wat dementie is en welke verschillende vormen er zijn;
  • Herkent u de symptomen van dementie;
  • Weet u hoe u als Wmo-consulent kunt bijdragen aan een prettig gesprek;
  • Bent u zich bewust van de gevolgen van dementie en hoe dit zich uit in de praktijk;
  • Heeft u handvatten hoe u uw communicatie kunt aanpassen tijdens een gesprek.

Deelnemen aan deze workshop?

Je kunt je nog aanmelden voor de Nationale Bijscholingsdag! Je kunt je inschrijven via de link hieronder waar je direct de workshops van je voorkeur kunt selecteren.