Workshop ‘Je Zegt het met Taal’

Door Karina Mensen

In gesprek met je klant probeer je tot de kern te komen. Wat bedoelt de klant precies, als hij zegt “ het gaat echt niet meer”, “ik kom nergens meer” of “ik heb alles al geprobeerd”. Hoe krijg je vage verhalen helder en hoe kun je de klant helpen zijn situatie vanuit een ander perspectief te bekijken? Nieuwsgierig hoe taal jou hierbij kan helpen? Dan is deze workshop iets voor jou!


Met taal drukken we onze gedachten en ervaringen uit. Taal speelt daarmee een belangrijke rol in zelfexpressie en communicatie. Het complexe van taal is dat woorden een concrete betekenis hebben en tegelijkertijd een persoonlijke betekenis hebben door onze eigen ervaringen. Het bewustzijn van je eigen taal en het flexibel kunnen zijn in je taalgebruik helpt je bij een optimale communicatie.


Deze workshop gaat in op de beleving van taal. Wat zegt de klant echt, wat bedoelt hij, wat is zijn beleving? Welke onderzoekende vragen kun je stellen en hoe kun je aansluiten op de beleving van de klant? En, wat is de betekenis van je eigen woorden? Hoe kom je tot een gesprek waarbij de betekenis van de woorden op elkaar is afgestemd?
Daarnaast gaan we in op hoe je taal kunt gebruiken om een ander perspectief in te nemen.

Onderwerpen die aan bod komen:

In deze workshop gaan we met behulp van NLP (neuro linguïstisch programmeren) uitgangspunten en technieken aan de slag. De achterliggende theorie wordt besproken en aan de hand van oefeningen ga je zelf het experimenteren met de theorie. Vervolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • NLP uitgangspunten o.a. “de kaart is niet het gebied”; 
  • Gebruik van verschillende taalpatronen;
  • Het metamodel.

“Heel bijzonder, nu ik mij bewuster ben van mijn taal gebruik, en dat ook dat van mijn klanten, kan ik andere vragen stellen.”
“Zo eenvoudig, maar lang niet altijd makkelijk.”

Kennisniveau workshop: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Na deze workshop:

  • Na afloop van de workshop heb je handvatten om vage verhalen helder te krijgen en om de beleving van taal te onderzoeken;
  • Hiermee kun je nog beter aan te sluiten bij de klant;
  • Heb je handvatten hoe je taal kunt inzetten om een situatie vanuit een ander perspectief te zien.

Deelnemen aan deze workshop?

Je kunt je nog aanmelden voor de Nationale Bijscholingsdag! Je kunt je inschrijven via de link hieronder waar je direct de workshops van je voorkeur kunt selecteren.